>Voeg code toe voor de </head> tag.invorderen

Mag een schuldeiser kiezen hoe hij zijn schulden invordert? Cassatie brengt duidelijkheid (Marlex)

Auteur: Marlex Publicatiedatum: 20/12/2017 Sinds de ‘Potpourri I-wet’ van 2016 van minister Geens, bestaat er een nieuwe administratieve invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden in B2B-zaken, los van enige gerechtelijke tussenkomst (de IOS-procedure). In de nieuwsbrief van 29 november 2016 zette Marlex de hoofdprincipes van deze procedure reeds op een rijtje. Een belangrijk discussiepunt

2017-12-26T10:09:46+00:00 26 december 2017|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , |

Invorderen, administratief of gerechtelijk? Wat zijn de keuzemogelijkheden? (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 24/11/2017 Cassatie hakt de knoop door. Voor het juiste begrip,  hierna de uitleg over de verschillen tussen de administratieve en gerechtelijk invordering. 1. Administratieve procedure – Potpourri I De zogenaamde IOS-procedure of de administratieve invorderingsprocedure werd bij wet van 19 oktober 2015 de Wet Potpourri I

2017-12-06T12:07:12+00:00 6 december 2017|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , |

Invordering van onbetwiste geldschulden? Enkele achterpoortjes voor de schuldenaar die niet wil of kan betalen (Pauwels Advocaten)

De nieuwe invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden (de “IOS”) is sinds 2 december 2016 vijf maand van kracht. Volgens sommigen lijken er alleen maar voordelen te zijn aan deze nieuwe invorderingsprocedure. Het enthousiasme komt voornamelijk uit de kringen van de gerechtsdeurwaarders, die een centrale rol kregen in het nieuwe invorderingstraject. Naast

2016-12-06T11:44:51+00:00 6 december 2016|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Nieuwe B2B-invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden (IOS): ondernemer, u hoeft niet meer naar de rechtbank! (Marlex)

Sinds juli 2016 kan u, in uitvoering van de zogenaamde ‘Potpourri I-wet’ van minister Geens, een uitvoerbare titel bekomen voor uw onbetaalde en onbetwiste schuldvorderingen los van enige gerechtelijke tussenkomst. De achterliggende bedoeling is om de inning van onbetwiste geldschulden te vergemakkelijken, te versnellen en goedkoper te maken. De rol

2016-12-06T10:24:26+00:00 6 december 2016|Categories: Gerechtelijk recht Handelsrecht|Tags: , , , |

Een vluggere en goedkopere manier om uw onbetaalde facturen in te vorderen? (DSD Advocaten)

De wet van 22 oktober 2015 “houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie” (Potpourri I wet) beoogt een hervorming van de burgerlijke rechtspleging, met als doel procedures sneller en efficiënter te laten verlopen zonder in te boeten op de kwaliteit.Deze wet trad in werking op

2016-10-24T17:41:10+00:00 24 oktober 2016|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

De invordering van onbetwiste geldschulden door ondernemingen (Van Steenbrugge Advocaten)

Op 1 juli 2016 traden de artikelen 1394/20 tot 1394/27 van het Gerechtelijk Wetboek in werking. Deze artikelen voerden een nieuwe procedure in (de IOS-procedure) die ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun onbetwiste vorderingen op andere ondernemingen zonder de tussenkomst van een rechtbank in te vorderen. Aangezien ongeveer 30% van de