>Voeg code toe voor de </head> tag.internationaal

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-Europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (Larcier)

Uittreksel ‘Inbreng van een algemeenheid van goederen of een tak van werkzaamheid – Boekhoudkundige en fiscale aspecten. Nieuwe bijgewerkte editie 2016 ’ (Nancy De Beule, Lode Agache, Christian Van Craeyvelt – Larcier)

FATCA en CRS – gegevensuitwisseling met buitenlandse belastingdiensten (De Groote De Man)

Begin 2016 trad in België de zogenaamde “FATCA/CRS” wet in werking, of, voluit de “Wet tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden”. Wat

2016-09-01T10:14:26+00:00 1 september 2016|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , , |