>Voeg code toe voor de </head> tag.interestaftrek

Discriminerende aftrekvolgorde: voor benadeelde vennootschappen fiscale herziening mogelijk (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 02/06/2021 Op 19 december 2019 heeft het Europees Hof van Justitie een arrest geveld waarin werd bepaald dat de volgorde van de Belgische aftrekbewerkingen in strijd is met het unierecht, met name de moeder-dochterrichtlijn. Om hieraan tegemoet te komen werd op 1 april 2021 de circulaire 2021/C/30

2021-06-10T08:58:35+00:00 10 juni 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Aangiften vennootschapsbelasting: wat je moet weten over de ATAD-interestaftrekbeperking (Tiberghien)

Auteurs: Ivo Vande Velde, Gilles Van Namen, Yoram Descheemaeker en Hanne Eyckerman (Tiberghien) Publicatiedatum: 29/10/2020 In eerdere nieuwsbrieven werd reeds ingegaan op (bepaalde aspecten van) de ATAD-interestaftrekbeperking (Nieuwsbrief dd. 28 december 2017; Nieuwsbrief dd. 25 juni 2020; Nieuwsbrief dd. 16 juli 2020; en Nieuwsbrief dd. 28 augustus 2020), die voor het eerst van toepassing is in aanslagjaar

2020-11-10T10:34:13+00:00 12 november 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |