>Voeg code toe voor de </head> tag.insolventierecht

Ondernemingen niet langer beschermd tegen faillissement (Lige Advocaten)

Auteurs: Philippe Termote en Quinten Smits (Lige Advocaten)Publicatiedatum: 02/02/2021 Inleiding 1. Ondernemingen in moeilijkheden zijn sinds 31 januari 2021 niet meer automatisch beschermd tegen faillissementen, beslag of inning van schuldvorderingen. Het huidige moratorium waardoor de facto geen falingen werden uitgesproken, zal niet worden verlengd. In plaats hiervan, opteert de wetgever voor

2021-02-13T13:06:23+00:00 14 februari 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Einde faillissementenstop in het kader van de COVID pandemie (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristiaan Caluwaerts, Federico Wuyts en Nathalie Van Hool (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 01/02/2021 Tijdens de coronacrisis werd een moratorium (of faillissementenstop) afgekondigd teneinde bedrijven ademruimte te geven om deze – eveneens financiële - recessie te overbruggen. Een eerste bescherming tijdens de toenmalige lockdown liep tot juni 2020 en werd opgenomen onder het KB n° 15 van 24 april 2020,

De tijdelijke “Corona” opschortingsmaatregelen hebben ook gevolgen voor het gerechtelijk reorganisatieplan (WCO) (Seeds of Law)

Auteurs: Aurélie Glinne en Leo Peeters (Seeds of Law)Publicatiedatum: 21/01/2021 De tijdelijke opschortingsmaatregelen die van toepassing waren tijdens de "eerste golf" van de coronacrisis, zijn opnieuw ingevoerd. Maar ze gelden alleen voor bedrijven die als gevolg van de coronamaatregelen hun deuren hebben moeten sluiten. Sinds 28 oktober 2020 zijn alle

Over oud en nieuw. Cassatie (11 januari 2021) over gerechtskosten en de opschorting (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corpporate Finance Lab)Publicatiedatum: 13/01/2021 Vroeger, toen art. 7 Hyp.W. nog onverdund van toepassing was, konden in principe alle tegenwoordige en toekomstige schulden worden verhaald op alle goederen van de debiteur, ongeacht het ogenblik waarop deze werden geacht te zijn ontstaan in zijn vermogen. (Zie wel M.E Storme, Zekerheden-

2021-01-16T11:00:03+00:00 16 januari 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Gedwongen uitvoering in tijden van Covid-19 (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio)Publicatiedatum: 04/01/2020 De Belgische wetgever blijft zorgen voor tegemoetkomingen en steunmaatregelen in tijden van Covid-19. Het nieuw wetgevend ingrijpen ligt in dezelfde lijn als het Koninklijk Besluit n° 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de Covid-19 crisis. Op de dag

2021-01-06T14:49:23+00:00 9 januari 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Insolventie en beslag: de wet van 20 december 2020 gepubliceerd in het Staatsblad van 24 december 2020 (Crivits & Persyn / LegalNews)

Auteurs: Crivits & Persyn / LegalNews Publicatiedatum: 29/12/2020 Inleiding In deze bijdrage werden uit het op 17 december 2020 goedgekeurd ‘Wetsontwerp van 26 november 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus

2021-01-05T10:05:04+00:00 29 december 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: |

Vereniging van de Mede-Eigenaars als wanbetaler. Vordering in faillissement mogelijk? (Odigo Advocaten)

Auteur: Stefaan Desrumaux (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 19/11/2020 Het komt in de vastgoedpraktijk niet zelden voor dat de aannemer die bouwwerken aan de gemene delen van een appartementsgebouw heeft uitgevoerd, niet betaald wordt. De Vereniging van de Mede-Eigenaars, met wie u contracteerde, blijft in gebreke van betaling. De vraag stelt zich

De verantwoordelijkheid van de economische beroepsbeoefenaars in het licht van de huidige corona-crisis (Monard Law)

Auteurs: Inge De Haes en Sofie Souvereyns (Monard Law) Publicatiedatum: 25/11/2020 1. Meldingsplicht van de economische beroepsbeoefenaars t.a.v. de onderneming Voor wie geldt deze verplichting? Onder economische beroepsbeoefenaars wordt het volgende begrepen: Bedrijfsrevisoren Externe accountants Externe belastingconsulenten Externe erkende boekhouders Externe erkende boekhouders-fiscalisten Wanneer geldt de meldingsplicht? Net zoals dat

2020-12-03T11:08:12+00:00 3 december 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Meer actiemogelijkheden voor minderheidsschuldeiser bij een deficitaire vereffening (Ardent Advocaten)

Auteur: Ardent Advocaten Publicatiedatum: 18/11/2020 De (vrijwillige) ontbinding en vereffening is (of was) een populaire manier om het leven van vennootschappen te beëindigen. Een vereffening is ook mogelijk wanneer de schulden de waarde van de te realiseren activa overtreffen en er dus sprake is van een zogenaamde deficitaire vereffening. Hoewel de onderneming

2020-11-21T10:22:06+00:00 25 november 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Lot van lopende overeenkomsten bij een faillissement (Blienberg Advocaten)

Auteur: Blienberg Advocaten Publicatiedatum: 28/09/2020 Principe Het Hof van Cassatie heeft op 4 september een belangrijk arrest geveld met betrekking tot de gevolgen van de verbreking van een overeenkomst door de curator. Uitvoering in natura kan niet lastens het faillissement gevorderd worden. Van zodra de rechtbank een vonnis van faillietverklaring heeft

2020-10-23T10:14:57+00:00 28 oktober 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , , |