>Voeg code toe voor de </head> tag.indiciaire taxatie

Mag de fiscus op basis van een bankrekeningsaldo een aanslag vestigen? (De Broeck Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 18/03/2021 Als de fiscus een (vaak buitenlandse) rekening ontdekt waarop een bedrag staat dat moeilijk in overeenstemming te brengen is met de aangegeven inkomsten van de belastingplichtige, zal hij wellicht het saldo van de rekening gebruiken als basis voor een zogenaamde indiciaire taxatie.