>Voeg code toe voor de </head> tag.inbreng

De burgerlijke maatschap en onroerend goed: enkele fiscale aspecten bij de inbreng van onroerend goed (Cazimir)

In dit artikel bekijken wij de fiscale aspecten van de burgerlijke maatschap met onroerend vermogen. In de eerste plaats stelt zich de vraag naar de heffing van registratiebelasting (in het Vlaamse Gewest) bij de inbreng van een onroerend goed in een maatschap. Ook de gevolgen van een inbreng op het

2017-03-13T15:39:00+00:00 13 maart 2017|Categories: Directe belastingen Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

De inbreng in de huwgemeenschap onder ontbindende voorwaarde: fiscaal misbruik volgens VLABEL (Cazimir)

In een ruling van 9 januari 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uitgesproken over een techniek van successieplanning via huwelijkscontract. In deze beslissing heeft VLABEL geoordeeld dat de inbreng van goederen in het gemeenschappelijk vermogen onder de optioneel ontbindende voorwaarde van ontbinding van het huwelijk door overlijden van de andere

Nieuwe beslissingen VLABEL over registratiebelasting (Cazimir)

Het Burgerlijk Wetboek laat echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel of een stelsel van scheiding van goederen met een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen uitdrukkelijk toe om - roerende en onroerende - goederen in de huwgemeenschap in te brengen. Deze inbreng is op zich te beschouwen als een huwelijksvoordeel en dus ten

Inbreng van aandelen in een holding uiterlijk per 31/12/2016 onder oude regime – voorzichtigheid geboden (Mattijs Voet & Co)

Vanaf 1 januari 2017 zal het fiscaal gestorte kapitaal op het niveau van de holdingvennootschap beperkt worden tot de aanschaffingswaarde van de ingebrachte aandelen (en dus niet, zoals voorheen het geval was, de actuele aandelenwaarde). Het verschil tussen de actuele aandelenwaarde en de aanschaffingswaarde zou alsdan als “belaste reserve in

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-Europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (Larcier)

Uittreksel ‘Inbreng van een algemeenheid van goederen of een tak van werkzaamheid – Boekhoudkundige en fiscale aspecten. Nieuwe bijgewerkte editie 2016 ’ (Nancy De Beule, Lode Agache, Christian Van Craeyvelt – Larcier)