>Voeg code toe voor de </head> tag.inbreng

Inbreng en inkorting van de schenking van gemeenschapsgoederen: het Hof van Cassatie neemt stelling in (Deloitte Legal)

Auteur: Greenille Private Client Team / Deloitte LegalPublicatiedatum: 22/03/2021 De laatste jaren vloeide er heel wat inkt over de wijze van inbreng en inkorting van een schenking van een gemeenschapsgoed. Wat is impact van een keuzeof verblijvingsbeding op de verrekening van de schenking? Cassatie 7 december 2020 De feiten waren

Schenking van aandelen kort na inbreng onroerend goed (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio)Publicatiedatum: 12/02/2021 Het klinkt bijna als een melig grijsgedraaid liedje “Vlabel hier, Vlabel daar, Vlabel overal, zo krijgt fiscaal misbruik hier altijd wel wat bijval”. In een nieuwe voorafgaande beslissing van 18 december 2020, gepubliceerd op 12 februari 2021, past Vlabel de theorie van het fiscaal misbruik toe bij

Regularisatie van een onregelmatige quasi-inbreng (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 23/11/2020 Wie vroeger een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) oprichtte, diende een inbreng te doen om kapitaal te vormen. Dit kon via een inbreng van geld of een inbreng in natura. Daarnaast bestond ook nog de mogelijkheid van de quasi-inbreng. Vermits in de ‘nieuwe’

2020-12-03T11:12:47+00:00 4 december 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Successieplanning voor vastgoed via inbreng in vennootschap: een geldige denkpiste? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Anouck Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 10/04/2020 Vastgoed vrijwaren van erfbelasting is geen sinecure. Op de schenking van vastgoed is immers steeds schenkbelasting aan progressieve tarieven verschuldigd, daar waar voor de schenking van roerende goederen (in principe) een vlak tarief geldt. De fiscale kostprijs van een successieplanning

Belastingvrije terugbetaling van kapitaal gevormd door inbreng van aandelen – een gedocumenteerd man is er twee waard! (Lamote Stragier Advocaten)

Auteur: Stijn Lamote (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 15/11/2018 In onze nieuwsbrief van 15 juni 2018 berichtten we u al over eerste negatieve rechtspraak over belasting op kapitaalverminderingen, toen van de rechtbank van eerste aanleg (belasting op kapitaalverminderingen die plaatsvonden voor 1/1/2018 – een zeer moeilijke oefening voor de fiscus). De kritiek

Een huwelijk voorafgegaan door de aankoop van een onroerend goed : hoe belandt dit onroerend goed in de huwgemeenschap? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 09/07/2018 Zoals reeds werd aangekondigd is intussen ook de hervorming van het huwelijksvermogensrecht aan de gang. Het wetsvoorstel tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht is thans nog hangende voor de kamer. Eén van de voorgestelde wijzigingen heeft betrekking op de mogelijkheid tot het anticipatief inbrengen van onroerende

Interessante planningstechniek met schenking tussen echtgenoten niet meer mogelijk na 1 september 2018 (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 19/02/2018 Zoals de meesten ondertussen reeds weten, wordt het erfrecht grondig hervormd en zal deze hervorming in werking treden op 1 september 2018. Nalatenschappen die openvallen na deze datum zullen onderhevig zijn aan de nieuwe erfregels. Eén van de grote pijlers van deze hervorming heeft betrekking

Vastgoed in een burgerlijke maatschap: Vlabel spreekt zich uit over fiscale gevolgen van inbreng en ontbinding (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 23/08/2017 In een recente voorafgaande beslissing (nr. 17023 van 2 augustus 2017) heeft VLABEL zich voor het eerst uitgesproken over de fiscale gevolgen op het vlak van de registratiebelasting van de inbreng van een onroerend goed in een burgerlijke maatschap, alsook bij de ontbinding ervan. Concreet

2017-10-01T18:41:23+00:00 28 augustus 2017|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , , , |

Oppassen geblazen met niet-volgestorte aandelen! (Flex Advocaten)

Heeft u er ooit al bij stilgestaan of uw aandelen al dan niet zijn volgestort? De impact van niet-volgestorte aandelen is immers niet te onderschatten. De belangrijkste plicht van een aandeelhouder in een volkomen rechtspersoon, zoals in een BVBA, is het volstorten van zijn inbreng. Op die manier beschikt de

2017-05-12T14:19:30+00:00 12 mei 2017|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Nieuwe regeling “inbrengmeerwaarden”: ook van toepassing bij verkoop van aandelen? (Lydian)

Vanaf 1 januari 2017 geldt een nieuwe regeling voor "inbrengmeerwaarden". Het gaat hier om een meerwaarde op aandelen die een natuurlijk persoon realiseert bij inbreng in een Belgische of buitenlandse vennootschap, en die voor hem of haar onbelast blijft omdat ze wordt vrijgesteld in het kader van "normale verrichtingen van

2017-04-20T08:19:25+00:00 20 april 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |