>Voeg code toe voor de </head> tag.imprevisieleer

Onrust op de de bouwmaterialenmarkt: Hoe omgaan met toeleveringsproblemen en prijsstijgingen ? (Reyns Advocaten)

Auteur: Jo De Schepper (Reyns Advocaten)Publicatiedatum: 17/06/2021 De afgelopen periode werd de bouwsector geconfronteerd met ongeziene prijsstijgingen op de markt van de bouwmaterialen. Grondstoffen zoals hout, metaal en MDI worden steeds schaarser, dit terwijl de vraag toeneemt. Het logisch gevolg is een tekort aan bouwmaterialen en forse prijsstijgingen van 30

2021-06-18T07:30:27+00:00 18 juni 2021|Categories: Bouwrecht Handelsrecht|Tags: , , |

‘Verandering van omstandigheden’ in het nieuw Burgerlijk Wetboek (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Stéphanie Schepens (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 30/03/2021 Wettelijke verankering van de imprevisieleer Op 24 februari 2021 werd het wetsvoorstel houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek ingediend bij de Kamer van volksvertegenwoordigers (Wetsvoorstel van 24 februari 2021 houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek, Parl. St. Kamer 2020-21, nr. 1806/001.) Dit

2021-03-31T08:38:28+00:00 2 april 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

De imprevisieleer versus de overmachtsleer (Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen)

Auteur: Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen Publicatiedatum: 09/06/2020 Dit is een uittreksel uit de tekst ‘Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht’, een  geactualiseerde tekst van een hoofdstuk van het boek ‘Overmacht’, een uitgave Intersentia (2015). Van de overmachtsleer moet de imprevisieleer worden onderscheiden. Deze laatste houdt in dat

2021-02-26T10:21:00+00:00 9 juni 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Invloed van het corona-virus op uw aannemingsovereenkomst (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Jo Dewez (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: maart 2020 De door de overheid genomen maatregelen met betrekking tot het coronavirus zorgen ook in de aannemingssector voor onduidelijkheden en onzekerheid. In deze bijdrage wordt een kort overzicht gegeven van de juridische gevolgen voor uw aannemingsovereenkomst die opgeschort zou worden ten gevolge

2020-04-13T12:09:49+00:00 13 april 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , , , |

Overmacht en imprevisie in Corona-tijden: de invoeging van boek 5 “Verbintenissen” in het nieuw B.W. (wetsvoorstel van 3 april 2019) had veel juristen meer rechtszekerheid gegeven (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 12/04/2020 Overmacht: begrip en voorwaarden Artikelen 1147 en 1148 B.W bepaalt dat als de niet-nakoming, de niet-tijdige of de niet-behoorlijke nakoming van een contractuele verbintenis het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of overmacht, die aan de schuldenaar niet kan worden toegerekend, hij niet contractueel

2020-07-30T16:13:18+00:00 12 april 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Wettelijke verankering van de imprevisieleer in het privaat aannemingsrecht?! (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: juli 2018 Na decennialange debatten ziet het ernaar uit dat de imprevisieleer wettelijk wordt verankerd in het privaat aannemingsrecht. De partij die geconfronteerd wordt met onvoorziene omstandigheden, die de uitvoering van haar verbintenissen ernstig bemoeilijken, zou hierdoor meer juridisch houvast moeten krijgen. Een belangrijke rol

2018-08-16T12:09:08+00:00 16 augustus 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |