>Voeg code toe voor de </head> tag.Imposto Advocaten

Wederopbouwreserve – belastingvrijstelling voor versterking eigen vermogen na Covid-19-crisis (Imposto Advocaten)

Auteurs: Anouck Sandra en Jasper Heyman (Imposto Advocaten)Publicatiedatum: 16/07/2021 De COVID-19-crisis heeft voor bepaalde bedrijven diepe wonden geslagen. De regering wenst deze bedrijven te ondersteunen door hen de mogelijkheid te bieden op een fiscaal gunstige manier hun eigen vermogen terug te versterken, en dat via de zogenaamde ‘wederopbouwreserve’. De wederopbouwreserve laat

2021-07-20T08:55:56+00:00 26 juli 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Het auteursrecht en zijn fiscaal vriendelijke vergoedingen – de rulingpraktijk doorgelicht: architecten in de picture (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten)Publicatiedatum: 16/07/2021 Al wie creatief werk verricht, weze het bestuurders, weze het werknemers of zelfstandige medewerkers, in eender welke sector, kan zijn of haar werk beschermd zien door het auteursrecht. De vergoedingen die men ontvangt voor de overdracht van de rechten op dit

Het lot van liquidatiereserves bij geruisloze fusies en partiële splitsingen: verlies liquidatieheffing! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Anouck Sandra en Elien Rousseeuw (Imposto Advocaten)Publicatiedatum: 16/07/2021 Heel wat vennootschappen maken op vandaag gebruik van het regime van de liquidatiereserves. Mits betaling van een liquidatieheffing van 10% kunnen liquidatiereserves bij liquidatie van de vennootschap belastingvrij aan de aandeelhouder-natuurlijke persoon worden uitgekeerd. Het is echter opletten geblazen bij een

2021-07-20T08:52:05+00:00 22 juli 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Getuigen à charge versus het ondervragingsrecht van de verdediging – het belang voor de fiscale rechtspraktijk na het Keskin-arrest (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Jan Sandra (Imposto Advocaten)Publicatiedatum: 06/05/2021 Het recht van de verdediging om getuigen à charge te ondervragen    Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) beschermt het recht op een eerlijk proces. Dit artikel bepaalt onder meer dat wie vervolgd wordt

Verdeelrecht bij familiale regelingen vastgoed enkel bij volledige uitonverdeeldheidtreding verschuldigd over het ganse vastgoed – Rechtspraak bevestigt principe, Vlabel stuurt standpunt bij! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten)Publicatiedatum: 06/05/2021 In een familiale context komt het vaker voor dat een woning in onverdeeldheid toebehoort aan meerdere eigenaars. Denken we bijvoorbeeld aan broers of zussen die elk een deel van een woning van hun ouders geschonken kregen en er aldus mede-eigenaars van

Wanneer een fiscale controle de verliescompensatie dreigt onderuit te halen… (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Steven Vancolen (Imposto Advocaten)Publicatiedatum: 15/04/2021 Een fiscale controle bij een vennootschap gaat veelal gepaard met een al dan niet belangrijke rechtzetting. In het verleden kon deze rechtzetting desgevallend worden getemperd. Op de bijkomende belastbare grondslag konden immers alle klassieke aftrekken worden toegepast zoals de compensatie met

De redelijke termijn bij fiscale betwistingen: het Europese Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelt België… (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Sarah Vandorpe (Imposto Advocaten)Publicatiedatum: 15/01/2021 Recent werd de Belgische Staat door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) veroordeeld wegens de schending van artikel 6 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM). Dit artikel waarborgt het recht op een

2021-01-16T09:49:07+00:00 18 januari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Minnelijke schikking met het parket – legaliteitsbeginsel onwrikbaar…: afkoopsom aftrekbaar als beroepskost, ook na de recente wetswijzigingen! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 15/01/2021 Artikel 216 bis Sv. biedt het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden in het kader van een strafprocedure de verdachten voor te stellen een bepaalde geldsom te betalen. Indien de betrokkene hierop ingaat, vervalt de strafvordering. Hij heeft dan een

Hervorming Vlaamse erf- en schenkbelasting vanaf 1 juli 2021 – een vooruitblik (Imposto Advocaten)

Auteurs: Anouck Sandra en Louis Kemseke (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 29/10/2020 De Vlaamse regering heeft op 18 september 2020 een voorontwerp van decreet tot hervorming van de erf- en schenkbelasting goedgekeurd. Het voorontwerp wacht thans op advies van de Raad van State. Het advies van de SERV is reeds bekomen. De

Het legaliteitsbeginsel in fiscalibus ten voeten uit ! Minnelijke schikking met het parket in het kader van een strafprocedure – de afkoopsom fiscaal aftrekbaar als beroepskost (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 29/10/2020 Een vennootschap is verwikkeld in een strafrechtelijke procedure. Lopende de procedure sluit de vennootschap met het parket een minnelijke schikking af waardoor de strafvordering komt te vervallen. In het kader van deze minnelijke schikking betaalde de vennootschap een geldsom zoals