>Voeg code toe voor de </head> tag.Imposto Advocaten

Onttrekking vastgoed aan bvba met uitstel van registratiebelasting – nog tot 1 januari 2020! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Anouck Sandra en Stoffel Werbrouck (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 05/12/2019 Een van de pijlers van de hervorming van het vennootschapsrecht is de afschaffing van het kapitaal in de BV en CV. Een breuk met het oude vennootschapsrecht die zich ook in het fiscaal recht laat voelen, en niet steeds op neutrale wijze. Zo

Fiscale regularisatie versus verbeurdverklaring – fiscale regularisatie meer dan ooit een optie! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Sarah Vandorpe (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 05/12/2019 Vermogensvoordelen uit fiscale fraude… Wie door de strafrechter veroordeeld wordt voor fiscale fraude kan, naast een gevangenisstraf en geldboetes, geconfronteerd worden met een verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel uit de fraude, te weten de belastingbesparing. Daarnaast zijn er desgevallend de te betalen

De fiscale regularisatie – meer dan ooit een optie! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: september 2019 Meer dan een hot item in de media zijn de verhalen rond fiscaal besmet vermogen, te weten inkomsten of kapitalen die in het verleden niet hun normaal belastingregime hebben ondergaan. De kranten staan er bol van. Bij transacties met het fiscaal besmet

2019-09-28T07:17:33+00:00 2 oktober 2019|Categories: Fiscaal recht|Tags: , |

Fiscaal strafrecht grondig hervormd: strafrechter wordt fiscaal rechter! – strafpleiter wordt fiscaal advocaat? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Sarah Vandorpe (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: september 2019 De strafprocedure is de wetgevingstsunami die ons land heeft gekend niet ontsnapt. Met name de fiscale strafprocedure werd recent fundamenteel hervormd, door de Wet van 5 mei 2019 (B.S. 24 mei 2019). De wijzigingen zijn ons inziens van die aard dat alle

2019-09-28T07:04:27+00:00 28 september 2019|Categories: Directe belastingen Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Verzekeringsgiften (ook uit het verleden) : gevrijwaard van erfbelasting? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Anouck Sandra en Stoffel Werbrouck (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 19/07/2019 Levensverzekeringen zoals de TAK21 en TAK23 hebben hun populariteit niet alleen te danken aan hun gunstig fiscaal regime. In het verleden bleken deze beleggingsproducten bovendien een uitgelezen instrument om vermogen te vrijwaren van erfbelasting, en dat via de zogenaamde verzekeringsgift. Door de

Aanbod van gecombineerde verrichtingen met verschillend btw-tarief – bij een complexe handeling bepaalt overheersend element het btw-tarief (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 19/07/2019 In de praktijk valt het meer en meer voor dat een dienstverrichter ten behoeve van haar klanten een combinatie van verschillende btw-verrichtingen aanbiedt, die door de modale klant economisch gezien als één ondeelbaar product worden gepercipieerd. Vanuit de rechtspraak van het Europees Hof

2019-07-22T12:32:17+00:00 22 juli 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , |

Het bestuur van de BV en de NV in het nieuwe vennootschapsrecht – opportuniteiten voor familiebedrijven (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Charles Petit (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 19/07/2019 Het federaal parlement heeft op 28 februari 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd, kortweg het WVV.  Het nieuwe wetboek zal vanaf 1 mei 2019 stapsgewijze in werking treden. Het is de bedoeling van de wetgever het Belgische vennootschapsrecht flexibeler en

2019-07-22T12:16:45+00:00 22 juli 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

De BVBA wordt de BV – niet noodzakelijk een ‘besloten’ vennootschap! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Charles Petit en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 12/04/2019 Het federaal parlement heeft op 28 februari 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) goedgekeurd. Het nieuwe wetboek zal vanaf 1 mei 2019 stapsgewijs in werking treden. Het is de bedoeling van de wetgever om het Belgische vennootschapsrecht flexibeler en

2019-05-11T14:09:52+00:00 16 april 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Aftrek van vastgoed – en andere kosten in vennootschappen – back to basics! artikel 49 WIB 92 is geen anti-misbruikbepaling! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 12/04/2019 Artikel 49 WIB 92 aangaande de beroepskosten is een alom bekende bepaling. Het betreft immers een verbijzondering van het algemene beginsel op grond waarvan een belastingplichtige slechts wordt belast op zijn netto-inkomen. De bepaling lijkt verraderlijk eenvoudig: het bevat immers in

Verbouwingswerken aan 6% btw of nieuwbouw aan 21% btw – de rulingpraktijk nader bekeken (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 12/04/2019 De btw-tarifering in de bouwsector is vaak een tool om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Actueel circuleren er ideeën omtrent een mogelijke tariefverlaging voor bouw- en renovatiewerken met het oog op energiebesparing en vermindering van C02-uitstoot. Benieuwd wat de (nabije) toekomst ons

2019-04-13T09:03:23+00:00 13 april 2019|Categories: Bouwrecht BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , , |