>Voeg code toe voor de </head> tag.immuniteit van rechtsmacht

Ontslag om dringende reden van een bediende van de Amerikaanse ambassade en immuniteit van rechtsmacht: Cassatie-arrest van 4 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 28/04/2019 De visie van het arbeidshof te Brussel van 27 juni 2014 De appelrechters stellen vast dat het geschil betrekking heeft op de vergoeding die de verweerder vordert ingevolge een betwist ontslag wegens dringende reden van 2 maart 2010. Zij stellen verder vast dat de verweerder in

2019-04-28T12:08:46+00:00 28 april 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |