>Voeg code toe voor de </head> tag.Ichiban Consult

Het jubileum dat volgens de belastingcontroleur niet gevierd mocht worden (Ichiban Consult)

Auteur: Jan Lambrechts (Ichiban Consult)Publicatiedatum: 01/06/2021 Het is al lang bekend dat de Belgische fiscus de mening is toegedaan, dat het verlenen van vrijstelling van Belgische belasting op basis van een internationaal belastingverdrag beschouwd moet worden als een bijzondere gunst, waarvan een belastingplichtige slechts in zeer bijzondere gevallen gebruik mag

Vergetelheid in de belastingaangifte met grote gevolgen (Ichiban Consult)

Auteur: Ichiban Consult Publicatiedatum: 16/10/2020 Het komt regelmatig voor. Een persoon dient tijdige belastingaangiftes in, waarbij een aantal rubrieken niet worden ingevuld, terwijl er attesten in bijlage worden toegevoegd voor fiscale aftrekposten of verminderingen. De fiscus kohiert de aanslagen in, rekening houdend met de aangegeven inkomsten, maar zonder rekening te

2020-11-13T11:19:15+00:00 19 november 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Hersenspinsels rond spin-offs (Ichiban Consult)

Auteur: Ichiban Consult Publicatiedatum: 26/10/2020 Het lijkt erop dat de Belgische wetgever het Wetboek van de Inkomstenbelastingen voor niets heeft gewijzigd. Ook de Administratie schijnt het fiscale noorden wat te zijn kwijtgeraakt bij het inschatten van de fiscale gevolgen, verbonden aan de herstructurering van internationale groepen van vennootschappen. We verdiepen

2020-11-13T11:39:01+00:00 13 november 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Ken uw belasting: personenbelasting of belasting van niet-inwoners – ook voor de FOD Financiën (Ichiban Consult)

Auteur: Ichiban Consult Publicatiedatum: 10/04/2019 Een individu kan in België belastbaar zijn in de personenbelasting dan wel in de belasting van niet-inwoners. De personenbelasting is van toepassing op rijksinwoners, daar waar de belasting van niet-inwoners van toepassing is op personen, die niet in België wonen of die slechts kortstondig in

2019-04-28T11:56:01+00:00 28 april 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Bij verdrag vrijgesteld buitenlands inkomen in conflict met Belgische fiscale voordelen (Ichiban Consult)

Auteur: Jan Lambrechts (Ichiban Consult) Publicatiedatum: 22/01/2019 Reeds sinds het Schumacker arrest van 14 februari 1995 en het arrest De Groot 12 december 2002, allebei van het Europees Hof van Justitie is er discussie over het verlies van  aantal fiscale aftrekposten of verminderingen in hoofde van belastingplichtigen met bij verdrag

Emigratie uit België en de wonderlijke ‘aangifte speciaal’ (Ichiban Consult)

Auteur: Jan Lambrechts (Ichiban Consult) Publicatiedatum: 23/08/2018 Zoals de naam reeds doet vermoeden is de ‘aangifte speciaal’ echt een buitenbeentje in het Belgische fiscale landschap. Er blijken veel onduidelijkheden en misvattingen te bestaan in hoofde van Belgische belastingplichtigen over hun Belgische fiscale verplichtingen wanneer zij om professionele of persoonlijke redenen

2018-09-09T11:01:55+00:00 9 september 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: |

Tax treaties – interpretation of the exemption clause by the Belgian tax authorities rejected by Belgian supreme court (Ichiban Consult)

Author: Jan Lambrechts (Ichiban Consult) Date of publication: 14/05/2018 Belgian residents are taxed on their worldwide income. In case they earn a salary abroad, tax treaties can be applied by the tax payers in order to exempt such foreign employment income from Belgian taxes. This exemption is based on article 15

2018-05-21T07:44:42+00:00 21 mei 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: |

International double taxation of dividend income – at last some relief for France (Ichiban Consult)

Author: Jan Lambrechts (Ichiban Consult) Date of publication: 31/07/2017 The topic of international double taxation of dividend income has already been covered several times in this blog. The last years have seen a steady flow of cases of tax payers, who were challenging this situation, but up to now their efforts

2017-08-24T19:15:22+00:00 7 augustus 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , |