Wetgever verduidelijkt het beslag- en hypotheekverbod van accessoire opstalrechten (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 20/08/2021 Het vernieuwde goederenrecht werd reeds uitvoerig door ons besproken in verschillende eerdere e-zines en opeenvolgende bijdragen in Nieuwsbrief Notariaat;  Middels deze e-flash gaan wij in op een recente aanvulling met betrekking tot het in artikel 3.182  van het Burgerlijk Wetboek (BW) geformuleerde beslag- en hypotheekverbod van het accessoir opstalrecht; Deze recente toevoeging is…

Lees meer

Betekent een nietige koop-verkoop ook het einde van uw hypotheek? (Janson)

Auteur: Jasmine Malekzadem (Janson) Publicatiedatum: 21/05/2021 Sinds kort klinkt het antwoord hierop veeleer ontkennend. De nietigheid van een overdracht ten bezwarende titel, betekent volgens bepaalde rechtspraak niet het verval van de hypotheek op het vervreemde goed. Het Hof van Cassatie heeft zich in een arrest van 22 januari 2021 (C.20.0143.N) verrassend uitgesproken over de draagwijdte…

Lees meer

Cassatie test positief op bescherming derde-hypotheekhouder te goeder trouw (Corporate Finance Lab)

Auteur: Marc Van de Looverbosch (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 15/02/2021 Door de negatieve werking van het Belgische hypotheekregister is de kandidaat-verwerver van een zakelijk recht op een onroerend goed in beginsel uitsluitend beschermd tegen handelingen die niet zijn gepubliceerd maar dat wel hadden moeten zijn om tegenwerpelijk te zijn en waarvan de kandidaat-verwerver ook anderszins…

Lees meer

Kan het Belgisch hypothecair systeem in een blockchainstructuur worden gegoten? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 28/02/2019 Op het lunchseminarie ‘Bockchain & Real Estate’ van het Belgisch onafhankelijk advocatenkantoor Lydian (Best Belgian Law Firm 2018, Trends), stelde zich uiteraard de vraag in welke mate blockchaintechnologie bij vastgoedtransacties een eventuele aanvulling of vervanging zou kunnen bieden. De realiteit is uiteraard dat de notaris en hypotheekbewaarder werden geconcipieerd in 1803, zodat…

Lees meer

De invloed van het faillissement en de gerechtelijke reorganisatie op de hypotheek (Speyk Advocaten)

Auteurs: Melissa Bogaert en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 10/11/2018 Wanneer men geconfronteerd wordt met een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie is men heel vaak de pineut, ongeacht of men schuldenaar dan wel schuldeiser is. Toch zijn er schuldeisers die zich in dergelijke situaties toch nog steeds in een meer “bevoorrechte positie” bevinden, namelijk wanneer zij beschikken…

Lees meer