Inbreng van een toekomstig goed is fiscaal misbruik (HCGB Advocaten)

Auteur: HCGB Advocaten Publicatiedatum: 15 maart 2018 Twee echtgenoten op leeftijd (86 en 84 jaar) wensen een onroerend goed te schenken aan hun zoon om er substantiële renovatiewerken aan te verrichten. Omdat de zoon in gemeenschap van goederen is gehuwd en de financiering door de gemeenschap zal gebeuren, wordt besloten dat het onroerend goed aan…

Lees meer

Vlaanderen trekt nu al een fiscale streep door de geplande hervorming van het huwelijksvermogensrecht (Van Havermaet)

Auteur: Frederic Heylen (Van Havermaet) Publicatiedatum: 21/12/2017 In een eerdere nieuwsflash (zie artikel ‘Vlaamse Regering trekt een fiscale streep door successieplanning via huwelijkscontract’) hebben wij u ingelicht over het voornemen van de Vlaamse Regering om een fiscale streep te trekken door vele successieplanningen via huwelijkscontract. Op 6 december jl. werd het ontwerpdecreet definitie aangenomen door het…

Lees meer

Aan alle mooie liedjes komt een einde : einde (fiscale voordelen) van het finaal verrekenbeding en het verblijvings-en keuzebeding onder last in zicht (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 14/12/2017 Op 6 december jl. werd een ontwerp van decreet gestemd in het Vlaamse Parlement waarin onder meer enkele – op het eerste zicht kleine – aanpassingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit werden doorgevoerd. De aangekondigde aanpassingen hebben evenwel belangrijke gevolgen voor de fiscale uitwerking van bepaalde clausules in huwelijkscontracten, met…

Lees meer

Solidariteit tussen echtgenoten via huwelijkscontract fiscaal onder vuur (Tiberghien)

Auteurs: Griet Vanden Abeele, Dominique De Bie en Jessica Vanhove (Tiberghien) Publicatiedatum: 19/09/2017 Voorontwerp van decreet gaat te ver Vlaams Minister van Begroting Bart Tommelein kondigde eind juli aan “paal en perk te stellen aan het oneigenlijk ontwijken van erfbelasting” via huwelijkscontract. Daartoe werd voorontwerp van decreet tot aanpassing van de Vlaamse Codex Fiscaliteit uitgewerkt. De uitgewerkte regeling heeft onder meer tot…

Lees meer