>Voeg code toe voor de </head> tag.huwelijksvermogensrecht

Kinderloze koppels: Het huwelijk – horizontale vermogensplanning via huwelijkscontract (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 20/06/2019 1. Inleiding In dit artikel gaan we dieper in op de mogelijkheden om uw vermogen te plannen naar uw echtgenoot via huwelijkscontract. Vaak zal het immers de wens zijn van de eerststervende echtgenoot om zijn/haar echtgenoot - bij gebrek aan afstammelingen - een substantieel deel

Echtscheiding : 4 wijzigingen door de wet van 22 juli 2018 op het huwelijksvermogensrecht (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 09/05/2019 In de ‘Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot

De Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht zijn op 29 januari 2019 in werking getreden: wat betekent dit concreet? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 18/02/2019 Inleiding In 2016 werden twee Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht aangenomen, meer bepaald de Europese Verordening inzake huwelijksvermogensstelsels (2016/1103) en de Europese Verordening inzake vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (2016/1104). Deze verordeningen moet men bij de hand nemen van zodra een partnerrelatie een internationaal karakter vertoont.

2019-02-19T11:28:30+00:00 20 februari 2019|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: wat nieuws voor de gehuwde zakenman of vrouw? (Tiberghien)

Auteurs: Dominique De Bie en Laura Goossens (Tiberghien) Publicatiedatum: 06/02/2019 Deze bijdrage onderzoekt de impact van de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de

2019-02-19T11:09:53+00:00 19 februari 2019|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , |

Het nieuwe huwelijksvermogensrechtelijk statuut van vennootschapsaandelen (Gevaco Advocaten)

Auteur: Veerle Janssen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 21/01/2019 Het statuut van aandelen gaf in het oude huwelijksvermogensrecht aanleiding tot heel wat controverses in rechtspraak en rechtsleer. In de huidige bijdrage gaan we niet verder in op de oude regeling. De nieuwe wet van 22 juli 2018 – in werking getreden op 1 september

Het wettelijk stelsel verfijnd, maar niet veranderd (Pauwels Advocaten)

Auteurs: Pieter Pauwels en Isabel De Pauw (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 08/12/2018 Het wettelijk stelsel wordt verfijnd. In vorige bijdrages hebben wij u reeds geïnformeerd over de wijzigingen aan het stelsel van scheiding van goederen. In huidige bijdrage zullen wij dieper ingaan op de verfijning van het wettelijk stelsel. Met de nieuwe

Spelregels voor de gehuwde aandeelhouder (Delboo)

Auteur: Ariadne Van den Broeck (Delboo) Publicatiedatum: november 2018 In onze eerdere nieuwsbrieven kon u reeds lezen dat op 1 september 2018 niet alleen het nieuwe erfrecht in werking is getreden, maar ook het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Eén van de wijzigingen aan het huwelijksvermogensrecht heeft betrekking op het statuut van de aandelen

Uitbreiding van de registratie in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 27/11/2018 Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten (CRH) Het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten werd opgericht als een centrale gegevensdatabank voor alle huwelijksovereenkomsten. Dit register vormt een aanvulling op het Centraal Register van Testamenten (CRT), de databank voor alle geregistreerde testamenten en andere beschikking die hun uitwerking hebben na

2018-11-27T14:14:28+00:00 27 november 2018|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , |

Uw vennootschap en uw huwelijk: een goed koppel? (Lemon Consult)

Auteur: Inge Veldeman (Lemon Consult) Publicatiedatum: 19/11/2018 Op 1 september 2018 trad niet alleen het nieuwe erfrecht in werking, maar ook het hervormd huwelijksvermogensrecht. Deze wetswijziging heeft ook voor ondernemers belangrijke gevolgen. Onder meer wie gehuwd is onder een stelsel van gemeenschap van goederen, doch wiens aandelen van z’n vennootschap persoonlijk

Individuele levensverzekering : nieuw huwelijksvermogensrecht heeft ook impact op Vlaamse erfbelasting! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/11/2018 Er bestaat al jarenlang onduidelijkheid over het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van levensverzekeringen die gesloten worden door, voor en tussen echtgenoten gehuwd met gemeenschap van goederen. Die civielrechtelijke discussie heeft zelfs geleid tot een fiscale discussie tussen de federale rulingdienst en de federale belastingadministratie. Eind 2016 had het