Faillissement en ontbinding huwelijksstelsel: wie eerst? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 28/06/2021 Verliefd, verloofd, getrouwd en … terug gescheiden! Dat is nu, heden ten dage, meer praktijk dan theorie. De redenen van de split zijn uiteraard legio. Echter, wanneer het al moeilijk gaat in de relatie, is het niet ondenkbaar dat een misgelopen professioneel avontuur de spreekwoordelijke druppel is. Een nakend faillissement hangt…

Lees meer

Uitbreng uit de huwelijksgemeenschap: beperk het risico (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: maart 2020 Een wijziging van het huwelijkscontract kan interessant zijn om je mogelijkheden in geval van hoge nood open te houden. Wie gehuwd is in een gemeenschapsstelsel, heeft als nadeel dat hij zijn deel van de gemeenschap niet kan schenken, want elke schenking moet telkens van beide echtgenoten uitgaan, wat vervelend kan…

Lees meer

Vlabel veroordeelt (casus met) herroepelijke “schenking over de echtgeno(o)t(e)” (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Sven Nelis (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 19/02/2020 Wie een schenking wenst door te voeren, dient rekening te houden met het onherroepelijk karakter ervan: gegeven is en blijft gegeven! Hierop bestaat evenwel één uitzondering: als de schenking gedaan wordt aan de echtgeno(o)t(e) buiten huwelijkscontract, dan kan deze steeds en zonder enige reden worden herroepen door…

Lees meer

Het verblijvingsbeding voor onverdeelde eigen goederen (KPMG)

Auteur: KPMG Publicatiedatum: januari 2020 Het nieuwe huwelijksvermogensrecht bevestigt uitdrukkelijk dat bepaalde clausules in een huwelijkscontract ter regeling van een onverdeeldheid tussen echtgenoten die gehuwd zijn met scheiding van goederen een huwelijksvoordeel kunnen vormen. In een recente ruling heeft de Vlaamse Belastingdienst (hierna: VLABEL) zich voor het eerst uitgesproken over een ‘verblijvingsbeding’ met betrekking tot…

Lees meer

“Langst-leeft-al-heeft” in een scheiding van goederen – nieuwe planningstechniek (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: januari 2020  In een recente beslissing heeft VLABEL bevestigd dat een verblijvingsbeding op onverdeelde goederen in een stelsel van scheiding van goederen niet aan erfbelasting wordt onderworpen. Een nieuwe planningsmogelijkheid met veel potentieel dient zich zowaar aan. Wat? Een verblijvingsbeding is een beding in een huwelijkscontract waarbij bepaald wordt hoe bepaalde goederen…

Lees meer

Een vergoeding aan het gemeenschappelijke vermogen wanneer de echtgenoot beroepsactief is binnen een vennootschap: is dit op uw situatie van toepassing? (Tiberghien)

Auteurs: Larissa De Wulf en Carolyn Vanthienen (Tiberghien) Publicatiedatum: 06/01/2020 Huwelijksvermogensrecht – Wetswijziging van 2018 – De echtgenoot die zijn beroep binnen een vennootschap uitoefent – Vergoeding aan het gemeenschappelijke vermogen – Piercing the corporate veil – Stand van zaken 2020 Echtgenoten die gehuwd zijn onder een gemeenschapsstelsel1 zijn onderworpen aan de regel dat de beroepsinkomsten die zij genereren automatisch tot het gemeenschappelijk vermogen…

Lees meer

Spelregels voor de gehuwde aandeelhouder (Delboo)

Auteur: Ariadne Van den Broeck (Delboo) Publicatiedatum: november 2018 In onze eerdere nieuwsbrieven kon u reeds lezen dat op 1 september 2018 niet alleen het nieuwe erfrecht in werking is getreden, maar ook het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Eén van de wijzigingen aan het huwelijksvermogensrecht heeft betrekking op het statuut van de aandelen van vennootschappen die echtgenoten aanhouden…

Lees meer

Uw vennootschap en uw huwelijk: een goed koppel? (Lemon Consult)

Auteur: Inge Veldeman (Lemon Consult) Publicatiedatum: 19/11/2018 Op 1 september 2018 trad niet alleen het nieuwe erfrecht in werking, maar ook het hervormd huwelijksvermogensrecht. Deze wetswijziging heeft ook voor ondernemers belangrijke gevolgen. Onder meer wie gehuwd is onder een stelsel van gemeenschap van goederen, doch wiens aandelen van z’n vennootschap persoonlijk bezit zijn, evalueert best even…

Lees meer

Vastgoed en successieplanning : welke impact heeft o.a. de hervorming van het huwelijksvermogensrecht? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 04/10/2018 De hervorming van het huwelijksvermogensrecht heeft ook een impact wat de planning inzake vastgoed betreft. LegalNews.be vroeg mr. Rinse Elsermans (Cazimir) om meer uitleg. Het anticipatief inbrengen van onroerende goederen in de huwgemeenschap: een wijziging die de nodige aandacht vraagt! Eén van de wijzigingen die de hervorming van het huwelijksvermogensrecht met zich meebrengt,…

Lees meer