>Voeg code toe voor de </head> tag.hoofdelijke aansprakelijkheid

Illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstellen en hoofdelijke aansprakelijkheid voor hun lonen (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 04/12/2018 Op 14 november 2018 organiseerde LegalNews.be, in samenwerking met Ikinnoveer (Vlaio), een webinar rond ‘Beroep doen op onderaannemers/freelancers: 5 valstrikken’ met als spreker Mr. Dieter Dejonghe (advocaat-vennoot Claeys & Engels). Bekijk hier het volledige webinar. LegalNews.be vroeg meer toelichting aan mr. Dieter Dejonghe over de specifieke problematiek

De hoofdelijke aansprakelijkheid en de inhoudingsplicht inzake RSZ (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 16/10/2018 Cassatie verduidelijkt 2 maal. Twee recente arresten van het Hof van Cassatie veranderen een jarenlange praktijk en toepassing van de RSZ-wet. Niet enkel de toekomstige toepassing van de wet wordt veranderd, maar deze rechtspraak kan ook gevolgen hebben voor de in het verleden gestelde

2018-10-17T13:06:35+00:00 19 oktober 2018|Categories: Bouwrecht Sociaal recht|Tags: , , , |

De btw-eenheid en de hoofdelijke aansprakelijkheid van haar leden : een niet te verwaarlozen risico! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 07/03/2018 De regelgeving omtrent de btw-eenheid is in werking getreden op 1 april 2007 en bestaat aldus inmiddels meer dan 10 jaren. Overeenkomstig deze wetgeving kunnen de in België gevestigde personen die juridisch gezien wel zelfstandig zijn, doch financieel, economisch en organisatorisch nauw

Hoofdelijkheid onder de loep (Monard Law)

Overeenkomsten bevatten vaak juridische begrippen waarvan de draagwijdte niet altijd gekend is. Hoofdelijkheid is daar een typisch voorbeeld van. We lezen vaak in overeenkomsten dat meerdere partijen zich ‘hoofdelijk verbinden’ tot prestatie X of Y. Omdat de betekenis niet altijd gekend is, wordt er dikwijls onvoldoende aandacht aan besteed. Nochtans

Inhoudingsplicht fiscale en sociale schulden: nieuwe verificatietool (Vandelanotte)

Sinds 1978 voorziet de Belgische wet dat ondernemingen die actief zijn in de bouwsector, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de fiscale en sociale schulden van hun medecontractanten. Deze aansprakelijkheid is sinds 2013 verder uitgebreid naar ondernemingen actief in de bewakingssector en in de vleessector. In dit artikel zetten wij de praktische

Opgelet: De hoofdelijk (loon)aansprakelijkheid van de rechtstreekse contractant in de bouwsector (Stappers Eliaerts en Thiers)

Bij de wet van 11 december 2016 heeft de wetgever een bijzonder regeling ingevoerd omtrent de hoofdelijke aansprakelijkheid voor onbetaalde lonen van de rechtstreekse contractant bij bouwactiviteiten die op 30 december 2016 van kracht is geworden. De Belgische wetgever was verplicht deze regeling tot stand te brengen ingevolge de Europese

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon wordt uitgebreid (Peeters Advocaten)

Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers moeten hun aannemingsovereenkomst aanpassen en vervolledigen om te ontsnappen aan de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon dat verschuldigd is aan de werknemers van hun medecontractant.

Strengere regels voor hoofdelijke aansprakelijkheid in de bouwsector. Werd uw (onder)aannemingsovereenkomst al aangepast? (Schoups)

De wet m.b.t. verschillende bepalingen inzake detachering van werknemers verscheen op 20 december 2016 in het Belgische Staatsblad en trad vervolgens in werking op 30 december 2016. Deze wet voorziet in een belangrijke uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden van de rechtstreekse contractant, in geval van activiteiten in de