>Voeg code toe voor de </head> tag.HCGB Advocaten

Een rare beslissing over het verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen en de TIGV (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 08/10/2020 Recent verscheen een voorafgaande beslissing over het samen gaan van het verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen en een vooraf bestaande TIGV dat aan een stelsel van scheiding van goederen was toegevoegd, met name de beslissing nr. 20033  van 28 september 2020. 1. De

Is de schenking met last een schenking? (HCGB Advocaten)

Auteur: Ayfer Aydogan (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 12/10/2020 Deze bijzonder interessante vraag die tot het doctoraal onderzoek van ondergetekende behoorde, is recent aan bod gekomen in een voorafgaande beslissing van Vlabel (VB nr. 20036 van 7 september 2020, gepubliceerd op 7 oktober 2020). De aanvragers wensen hun familiale bedrijfsactiva (landbouwgronden met land-

De beperkte hervorming van abortus uit 2018 houdt stand (HCGB Advocaten)

Auteur: Sven Eggermont (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 25/09/2020 Terwijl in de Verenigde Staten de vrees bestaat dat abortus er (nog meer) op de helling komt te staan door een eventuele benoeming van een derde conservatieve opperrechter door president Donald Trump (“Abortusrechten meer in gevaar dan Obamacare”, DS Online 23 september 2020),

Belastingverhoging inzake erfbelasting is een strafsanctie en onderhevig aan mildering (HCGB Advocaten)

Auteur: Ayfer Aydogan (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 09/09/2020 Op de website van VLABEL is de samenvatting van een interessant vonnis gepubliceerd. De rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen (afdeling Gent) heeft zich uitgesproken over de mogelijkheid om een kwijtschelding dan wel een mildering te kunnen krijgen van de belastingverhoging wegens verzuim

2020-09-21T12:21:38+00:00 23 september 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Inzake fiscale successieplanning zijn Vlaamse echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel tweederangs-echtgenoten (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 19/06/2020 Het verhaal van Jan en Marie is herkenbaar. Ze leerden elkaar kennen op de universiteit in Antwerpen, faculteit TEW. Na hun studies trouwden zij. Zij bezaten niets, hun ouders niet veel. Er was geen enkele reden om voorafgaandelijk bij de notaris

Het optioneel kanscontract van roerende goederen is ok (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 19/05/2020 Op 19 mei ll. publiceerde Vlabel een voorafgaande beslissing (nr. 20003 dd. 16.03.2020, “Kanscontract”) waarin thans niet meer impliciet, maar ook expliciet wordt gesteld dat een optioneel kanscontract op dezelfde manier zal behandeld worden als een (niet-optioneel) kanscontract. De kwestieuze passage luidt

De ontbinding van een schenking om een nieuwe schenking door te voeren is belastingvrij en geen fiscaal misbruik (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 04/02/2020 Successieplanning is een dertigtal jaar oud. De modaliteiten van de schenkingen uit de jaren negentig waren vrij rudimentair. Sedertdien, en vooral na het invoeren van de vaste tarieven van 3% en 7% voor de schenking van roerende goederen, zijn deze modaliteiten

Een dubbele ontbindende voorwaarde is geen ontbindende voorwaarde (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 05/02/2020 Het Hof van beroep te Gent besliste in een arrest van 28 januari 2020 (onuitg. AR 2018/2157) dat een beding in het huwelijkscontract, waarin aan de inbrengende echtgenote het “recht” wordt toegestaan om de ingebrachte goederen terug te nemen (zonder aanrekening

Termijn voor de uitoefening van het recht op teruggaaf van btw door niet in de EU gevestigde belastingplichtigen : arresten van het Hof van Beroep te Brussel van 3 december 2019 (HCGB Advocaten)

Auteurs: Willy Huber en Kim Jans (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 06/02/2020 HCGB Advocaten mocht voor het Hof van Beroep te Brussel 6 buiten de EU gevestigde vennootschappen bijstaan van wie het recht op teruggaaf van Belgische btw was verworpen, terwijl deze vennootschappen in hun land van vestiging een belastingplichtige activiteit voerden. 

2020-02-10T11:24:12+00:00 10 februari 2020|Categories: BTW en douane|Tags: , |

Het verblijvingsbeding inzake onverdeelde goederen is niet belastbaar volgens Vlabel (HCGB Advocaten)

Auteur: HCGB Advocaten Publicatiedatum: 06/01/2020 Vlabel deponeerde een mooi kerstcadeau onder de kerstboom voor de successieplanners. De door een  vindingrijk advocatenkantoor uitgedokterde huwelijksvermogensrechtelijke clausule van verblijving van een onverdeeldheid aan de langstlevende echtgenoot, werd immers door Vlabel als niet-belastbaar bevonden in de erfbelasting. De clausule houdt in dat een tussen

2020-02-03T16:58:40+00:00 8 februari 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |