In Vlaanderen is een verhoging van de erfbelasting in deze legislatuur niet aan de orde. De achterpoortjes moeten wel dicht (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 04/06/2021 Dit verklaart de heer Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën in een antwoord dd. 25 mei 2021 op twee parlementaire vragen om uitleg (vraag van de heer Stijn De Roo (2020-21, nr. 3444) en van mevrouw Sarah Smeyers (2020-21, nr. 3497)). En de minister vervolgt: “Ik denk…

Lees meer

Erf- en schenkbelasting – vrijstelling voor natuurgoederen (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 27/05/2021 Bij arrest van 22 november 2018 (C-679/17) oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de Vlaamse vrijstelling in de erfbelasting voor bossen (oud art. 2.7.6.0.3 VCF) strijdig was met het Europese recht, indien die vrijstelling enkel zou worden toegekend voor de erfrechtelijke verkrijging van bossen gelegen…

Lees meer

De voorafgaande beslissing nr. 16046 inzake de “schenking deelbewijzen maatschap onder last tot betaling rente aan schenkers” vernietigd door het Hof van beroep te Gent – Vlabel berust (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 03/05/2021 Op 1 december ll. verscheen een bericht op deze website waarin werd vermeld dat het Hof van Beroep te Gent in een arrest van diezelfde dag uitspraak had gedaan over het al dan niet toepassen van de art. 2.7.1.0.9 VCF en art. 2.7.1.0.3, 3° jo. 3.17.0.0.2…

Lees meer

Het tegenvallende aanslagbiljet in de erfbelasting en de notaris (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 26/04/2021 Wanneer een notaris een aangifte nalatenschap voor rekening van de erfgenamen of legatarissen indient, kan het aanslagbiljet dat na enige tijd door Vlabel wordt toegestuurd, (fors) tegenvallen. De redenen kunnen zeer verscheiden zijn. De vraag rijst wat de notaris dan kan of moet doen. De Vlaamse…

Lees meer

Het Hof van beroep bevestigt: gemeenschappelijke banktegoeden: geen erfbelasting op 150% van de tegoeden (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 31/03/2021 De meeste Belgen (drie kwart?) zijn gehuwd met een gemeenschapsstelsel. Bij het overlijden van één van de echtgenoten wordt er meestal niet vereffend en verdeeld. De goederen van het gemeenschappelijk vermogen worden vaak (steeds?) in het bezit gelaten van de langstlevende echtgenoot. Dit is ook juridisch…

Lees meer

De zogenaamde “vierde piste”, soms geen fiscaal misbruik (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 26/01/2021 VB nr. 20056 van 23 november 2020 gepubliceerd op 12 januari 2021. Sinds iets meer dan een jaar kunnen echtgenoten die goederen in onverdeeldheid bezitten, aan hun huwelijksvermogensstelsel een verblijvingsbeding van onverdeeldheden toevoegen. Op grond van dit beding worden, bij overlijden van een echtgenoot, deze onverdeelde…

Lees meer

Nieuw ontwerp Vlaams programmadecreet – erfbelasting (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 04/12/2020 In het Ontwerp van Vlaams programmadecreet bij de begroting 2021 (Parl.St. Vl. Parl. 2020-2021, nr. 513, nr. 1) staan ook drie geplande wijzigingen inzake erfbelasting. Versoepeling in zake verzuim Het stelsel inzake de belastingverhogingen voor verzuim (art. 3.18.0.0.7 VCF) wordt versoepeld. Thans bepaalt de VCF dat…

Lees meer

De nietigheid van een onderhandse schenking van gemeenschappelijke goederen (HCGB Advocaten)

Auteur: Ayfer Aydogan (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 18/12/2020 Het Hof van Beroep te Gent heeft op 15 december 2020 een interessant arrest gewezen waarin enkele belangrijke principes van het verbintenissenrecht, het huwelijksvermogensrecht en het giftenrecht naar voren komen. De feiten die aan het arrest voorafgaan, zijn de volgende. Een echtpaar dat gehuwd was onder een gemeenschapsstelsel…

Lees meer