Update hervorming vennootschapsbelasting : reparatiewetgeving gepubliceerd (Eubelius)

Auteurs: Kelly Moens en Wouter Claes (Eubelius) Publicatiedatum: 14/09/2018 Op 10 augustus 2018 werd de wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen gepubliceerd. Deze reparatiewet remedieert de hervorming van de vennootschapsbelasting, die eind vorig jaar aan een ongezien tempo door het parlement werd gejaagd en daarom op een aantal punten voor verbetering vatbaar was. We zoomen dieper in…

Lees meer

Sluitstuk wijziging GVV-regime gepubliceerd (Eubelius)

Auteurs: Lars Van Bever en Tim Van Moorhem (Eubelius) Publicatiedatum: 17/05/2018 Vandaag werd het Koninklijk Besluit van 23 april 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Een Eubelius-team aangestuurd door Lars Van Bever en Tim Van Moorhem was nauw betrokken bij de redactie van…

Lees meer

De nieuwe GVV-Wet treedt in werking (Eubelius)

Auteurs: Lars Van Bever en Tim Van Moorhem (Eubelius) Publicatiedatum: 09/11/2017 Naar aanleiding van de publicatie in het Belgisch Staatsblad vandaag, 9 november 2017, treedt de wet van 5 oktober 2017 tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (de GVV-Wet) in werking. Een Eubelius team aangestuurd door Lars Van…

Lees meer