>Voeg code toe voor de </head> tag.GSJ Advocaten

Voortaan geen uitsluiting meer van hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers wegens geen of laattijdige aangifte van schuldvordering in het passief van het faillissement (GSJ Advocaten)

Auteur: Charlotte Donck (GSJ Advocaten) Publicatiedatum: 27/08/2020 1. Het Hof van Cassatie heeft met zijn belangwekkend arrest van 12 maart 2020 (C.19.0437) een einde gesteld aan een discussie, die jarenlang binnen het faillissementsrecht heeft gewoed. 2. Volgens een deel van de rechtspraak en rechtsleer konden hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers, die

2020-08-29T09:27:23+00:00 31 augustus 2020|Categories: Insolventierecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Instandhoudingsmisdrijf zorgt voor beroering in Wallonië (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 14/07/2020 In een arrest van 9 juli 2020 (nr. 102/2020) deed het Grondwettelijk Hof uitspraak over een verzoek tot vernietiging van artikel 5 van het decreet van het Waalse Gewest van 16 november 2017 tot wijziging van het Wetboek van Ruimtelijke Ordening en dit omtrent de

2020-07-28T09:44:28+00:00 28 juli 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Privacy Omgevingsloket – Maximale openbaarheid van bestuur (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 29/05/2020 De inhoud van aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt sinds kort door de Vlaamse Overheid gepubliceerd op het publieke omgevingsloket. De overheid wil hiermee haar dienstverlening optimaliseren door de bereikbaarheid van informatie voor een grote groep burgers te verhogen. Het Bestuursdecreet geeft nl. iedere burger het

2020-06-05T07:47:22+00:00 5 juni 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Strafrechtelijke beteugeling coronamaatregelen (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 01/04/2020 Elkeen is ondertussen stilaan vertrouwd met de maatregelen die de regering oplegde teneinde de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Horecazaken, handelszaken en winkels zijn gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, krantenwinkels en tankstations, markten zijn verboden. Telethuiswerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven,

2020-04-18T10:30:27+00:00 20 april 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Vlaamse Regering talmt met maatregelen in het Omgevingsrecht om problematiek COVID-19 te milderen (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 20/03/2020 Impact Coronavirus op de verschillende vergunningsprocedures  Op 18 maart 2020 gaf het Vlaams Parlement groen licht voor een nooddecreet met als doel de juridische gevolgen van het Coronavirus op te vangen. Het decreet voorziet twee zaken: 1. een vrijstelling van vergunningsplicht voor de bouw en

Vergoedingsregeling rond afstand van meerwaarde grondig gewijzigd (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 28/06/2019 Ingevolge de Codextrein bevat artikel 4.3.8 VCRO een aanpassing van de regeling in verband met de zgn. ‘afstand van meerwaarde’ voor vergunde handelingen uitgevoerd in reservatiestroken. Het systeem van de ‘afstand van meerwaarde’ in reservatiestroken blijft behouden, doch werd enigszins gedifferentieerd waardoor desgevallend wel rekening kan worden gehouden

2019-07-12T08:51:33+00:00 12 juli 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , , |

Verzameldecreet Omgeving – meldingsprocedure zal sneller verlopen binnenkort (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 21/06/2019 Op 26 april 2019 heeft de Vlaamse regering het verzameldecreet omgeving (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw) bekrachtigd en afgekondigd. Dat decreet werd op 19 juni 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Eén van de opmerkelijke wijzigingen die echter pas in werking zal treden nadat de