>Voeg code toe voor de </head> tag.Grondwettelijk Hof

Binnenkort ook taks tot vergoeding van de successierechten verschuldigd op buitenlands onroerend goed? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 10/07/2020 Het Grondwettelijk Hof moest zich in haar arrest van 23 januari 2020 onder andere uitspreken over de vraag of deze regelgeving niet strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. Immers: een VZW die onroerende goederen in België bezit zal de belasting wél moeten betalen, terwijl een VZW

Belgische beurstaks. Na Europees Hof ook definitief arrest van Belgisch Grondwettelijk Hof (KPMG)

Auteur: Thomas Zwaenepoel (KPMG) Publicatiedatum: 08/07/2020 Zoals u reeds kon lezen in een vorig artikel ‘Het buitenlands avontuur van de Belgische beurstaks’[1], oordeelde het Europees Hof van Justitie (hierna “HvJ”) op 30 januari 2020 dat de Belgische beurstaks voor verrichtingen via buitenlandse tussenpersonen verenigbaar is met de Europese vrijheden van dienstverlening

2020-07-15T12:59:55+00:00 16 juli 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Grondwettelijk Hof versoepelt belangenvereiste Raad van State (Publius)

Auteurs: Jasper Stuer en Meindert Gees (Publius) Publicatiedatum: 09/07/2020 Het Grondwettelijk Hof werd met een prejudiciële vraag gepolst naar de invulling van de belangenvereiste bij een vernietigingsberoep bij de Raad van State. Naar aanleiding van een vernietigingsprocedure bij de Raad van State tegen twee benoemingsbeslissingen enerzijds, en de impliciete weigering

2020-07-13T06:30:47+00:00 16 juli 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Kan ik krakers nog uitdrijven na de beslissing van het Grondwettelijk Hof? (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 20/06/2020 Kan ik krakers nog uitdrijven na de beslissing van het Grondwettelijk Hof? Het Grondwettelijk Hof beperkte in zijn Arrest van 12 maart 2020 de mogelijkheden tot uithuiszetting van krakers: enkel een onafhankelijke rechter kan krakers uit panden zetten. Hierdoor zal de uitzettingsprocedure enkel nog via de

2020-06-20T14:14:17+00:00 22 juni 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Een gas-boete aanvechten? Het Grondwettelijk Hof maakt dat makkelijker (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Ruben Vispoel (Van Steenbrugge Advocaten) Publicatiedatum: 29/05/2020 De politierechter is de rechter die het hoger beroep tegen een GAS-boete behandelt. Volgens het Grondwettelijk Hof (arrest van 23 april 2020) is de politierechter bevoegd om de GAS-boete te verminderen tot een bedrag beneden het wettelijk minimum, maar ook om de verplichting

Procureurs mogen niet langer de ontruiming van een gekraakt pand bevelen (Crivitis & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 28/04/2020 In 2017 stelde de wetgever met de Antikraakwet van 18 oktober het kraken van niet-bewoonde panden strafbaar. Daarbij kon de eigenaar of huurder van het gekraakte pand een bevel tot ontruiming verkrijgen bij de Procureur de Konings. De kraker moest het pand dan binnen

Een welgekomen mijlpaalarrest van Cassatie in deze coronatijden – Alle zorginstellingen komen in aanmerking voor vrijstelling onroerende voorheffing voor soortgelijke weldadigheidsinstellingen (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Steven Vancolen (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 17/04/2020 Vrijstelling OV voor soortgelijke weldadigheidsinstellingen Er bestaat vanouds een vrijstelling van onroerende voorheffing voor onroerende goederen die zonder winstoogmerk worden bestemd tot één van de in wet opgesomde instellingen én “soortgelijke weldadigheidsinstellingen” (art. 12§1 en 253 WIB 92). De weldadigheidsinstellingen die

2020-04-19T08:04:55+00:00 22 april 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Ambtshalve ontheffing VAA kosteloze terbeschikkingstelling onroerend goed? Het Grondwettelijk Hof houdt ons in spanning (Sherpa Law)

Auteurs: Evelyne Verstraeten en Alain Claes (Sherpa Law) Publicatiedatum: 05/03/2020 Iedereen weet ondertussen dat de forfaitaire vaststelling van het voordeel van alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een onroerend goed enkele jaren geleden ongrondwettig werd bevonden door de rechtspraak, aangezien er geen redelijke verantwoording is voor een verschillende behandeling

2020-03-17T13:42:52+00:00 20 maart 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Litigation-diensten en arbitragediensten uitgesloten uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenregelgeving (GD&A Advocaten)

Auteur: Gitte Laenen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 17/02/2020 (Bespreking van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 november 2019) Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 7 november 2019 (nr. 162/2019), in navolging van het Hof van Justitie, geoordeeld dat het uitsluiten uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenwet van

2020-02-26T09:41:07+00:00 27 februari 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Ook het Grondwettelijk Hof (nr. 28/2020) spreekt zich uit over art. 88quater Sv.: onderscheid tussen strafbaar decryptiebevel (§1) en niet-strafbare actieve zoekingsplicht (§2) redelijk verantwoord (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx en Julie Petersen (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 20/02/2020 Iets meer dan twee weken nadat het Hof van Cassatie (P.19.1086.N) zich al over artikel 88quater Sv. uitsprak, heeft nu ook het Grondwettelijk Hof (nr. 28/2020) een oordeel geveld over deze druk besproken wetsbepaling. Naar aanleiding van een prejudiciële vraag

2020-02-26T10:08:30+00:00 26 februari 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |