>Voeg code toe voor de </head> tag.Grondwettelijk Hof

Taal in gerechtszaken is en blijft van openbare orde! (Publius)

Auteur: Guillaume Vyncke (Publius) Publicatiedatum: 21/09/2019 Het Grondwettelijk Hof heeft in een belangwekkend arrest nr. 120/2019 van 19 september 2019 artikel 5 van de wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde vernietigd. Deze wet kaderde in de wil van de wetgever om

2019-09-24T08:33:02+00:00 26 september 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Fiscus mag privéwoning betreden, maar krijgt geen vrijbrief van Grondwettelijk Hof (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 04/07/2019 De controles van de fiscus ter plaatse, de zogenaamde fiscale visitaties, blijven controverse oproepen. Concreet rees de vraag of de bestaande procedure die de fiscus moet volgen om toegang te krijgen tot de privéwoning van de belastingplichtige, voldoende waarborgen biedt ter bescherming

Grondwettelijk Hof komt de verdediging tegemoet in de beroepstermijn (Gevaco Advocaten)

Auteur: Lore Gyselaers (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 19/06/2019 Wanneer de correctionele rechtbank een vonnis op tegenspraak velt, is deze uitspraak nog niet definitief. Partijen hebben de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen binnen een termijn van in principe 30 dagen vanaf de uitspraak. Indien de uitspraak bij verstek werd geveld, geldt een termijn van 30

2019-07-06T13:45:32+00:00 6 juli 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Vlaams Gewest: opnieuw vergunning nodig bij de eenlotsverkaveling (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 20/06/2019 Wie slechts één perceel bouwgrond wilde afsplitsen van een bestaand bebouwd perceel, had daarvoor tot eind 2017 een omgevingsvergunning nodig. Dergelijke eenlotsverkaveling bracht heel wat administratief werk alsook administratieve kosten mee; Met de invoering van artikel 52,4° van het decreet van het Vlaams Gewest van 8

Net voor de start van de zomer: recente rechtspraak ontslagrecht (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Isabel Plets en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 20/06/2019 1. Grondwettelijk Hof (6 juni 2019 (93/2019)) bevestigt: opzeggingsclausules vóór 1 januari 2014 moeten worden toegepast om opzeggingstermijn te berekenen In een arrest van 6 juni 2019 bevestigt het Hof dat rekening moet worden gehouden met opzeggingsclausules die geldig vóór 1 januari 2014 zijn gesloten

Wagonnetje van Codextrein 2017 ontspoord (VDV Advocaten)

Auteur: Ruben Feys (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 31/05/2019 Met een decreet van 8 december 2017, de zogenaamde Codextrein, heeft de Vlaamse decreetgever diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving gewijzigd. Het Vlaams Parlement heeft onder meer ingegrepen in het verloop van de omgevingsvergunningsprocedure en, ondanks heel wat kritiek tijdens de

Grondwettelijk Hof vernietigt gewijzigde definitie van ‘verkavelen’! (Publius)

Auteur: Merlijn De Rechter (Publius) Publicatiedatum: 23/05/2019 Krachtens artikel 4.2.15 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna : de VCRO) is het verkavelen van gronden onderworpen aan de omgevingsvergunningsplicht. Het begrip verkavelen wordt gedefinieerd in artikel 4.1.1, 14° van de VCRO. Artikel 52, 4°, van het decreet van 8 december 2017

Erfbelasting op verzekeringsgiften: grondwettelijk hof ziet er geen graten in (Delboo)

Auteur: Emile Van Tongerloo (Delboo) Publicatiedatum: mei 2019 De Vlaamse decreetgever heeft eind 2016 een decreet uitgevaardigd waarin onder meer de fiscale behandeling van de verzekeringsgift in de sfeer van de erfbelasting aan bod kwam. Dit decreet kreeg reeds de nodige kritiek te verduren. De beroepsvereniging Assuralia diende een annulatieberoep in

Opsplitsing van een perceel in één bebouwde en één onbebouwde kavel opnieuw vergunningsplichtig (Schoups)

Auteurs: Céline Bimbenet (Schoups) Publicatiedatum: 23/05/2019 In zijn arrest nr. 80/2019 van 23 mei 2019 heeft het Grondwettelijk Hof artikel 52, 4°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving vernietigd. Deze bepaling had tot gevolg dat een omgevingsvergunning

Nog geen werknemer in dienst? Toch reeds werkgever. Grondwettelijk Hof – 8 mei 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/05/2019 In een post op LinkedIn wijst mr. Véronique Pertry (advocaat-vennoot Eubelius) op het arrest van het Grondwettelijk Hof van 8 mei 2019. Het Grondwettelijk hof verduidelijkt met zijn arrest 59/2019 van 8 mei 2019 het begrip van werkgever in de cao-wet. Het hof neemt daarmee een

2019-05-21T14:02:06+00:00 21 mei 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |