>Voeg code toe voor de </head> tag.Grondwettelijk Hof

De vernietiging van de Dataretentiewet, wat nu? (Janson)

Auteurs: Céline Masschelein en Valentine Vandendriessche (Janson)Publicatiedatum: 10/05/2021 Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 22 april 2021 de zogenaamde Dataretentiewet [1] van 2016 vernietigd. Het Hof oordeelt dat de algemene en ongedifferentieerde bewaring van gegevens met betrekking tot elektronische communicatie het recht schendt op eerbiediging van het privéleven en op

Grondwettelijk Hof over de vervaltermijn voor aanvraag kwijtschelding bij faillissement: een ‘fresh start’ voor de wetgever? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 22/04/2021 Grondwettelijk Hof – Arrest nr. 62/2021 van 22 april 2021 Een onderneming-natuurlijke persoon kan in een faillissement ten aanzien van de schuldeisers worden bevrijd van de restschulden (met enkele uitzonderingen). Hoewel het WER dat niet zeer expliciet zegt, wordt meestal aangenomen dat

2021-04-26T07:34:47+00:00 27 april 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Alea iacta est: vernietiging van de wet over de bewaarplicht van telecomgegevens (Catherine Van de Heyning)

Auteur: Prof. dr. Catherine Van de Heyning (UAntwerpen)Publicatiedatum: 23/04/2021 Het Grondwettelijk Hof heeft op 22 april 2021 de wet over de bewaarplicht van telecomgegevens vernietigd omdat deze voorziet in bulkretentie van locatie - en verkeersgegevens voor het opsporen van misdrijven. Het Grondwettelijk hof volgt daarmee het Europees Hof van Justitie.

2021-04-23T09:23:20+00:00 23 april 2021|Categories: Privacy recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Overheidsopdrachten: Artikel 314 Strafwetboek niet van toepassing op de onderhandelingsprocedure. Afspreken mag? (GD&A Advocaten)

Auteur: Robin Depoorter, in samenwerking met Gitte Laenen (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 20/04/2021 Het misdrijf uit artikel 314 van het Strafwetboek (te weten: het belemmeren of storen van de vrijheid van opbod of inschrijving door geweld of bedreiging of door schenkingen, beloften of gelijk welk ander frauduleus middel), zo geïnterpreteerd dat het

Grondwettelijk Hof schorst verbod persoonlijke verschijning geïnterneerden (Publius)

Auteur: Meindert Gees (Publius)Publicatiedatum: 25/02/2021 Het Hof schorst het tijdelijke en principiële verbod voor geinterneerden om in persoon te worden gehoord op de zittingen van de kamer voor de bescherming van de maatschappij met arrest van 25 februari 2021 met nr. 32/2021. Met artikel 46 van de wet van 20

2021-03-06T11:27:06+00:00 9 maart 2021|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

De validering van de VLAREM II-normen voor windturbines beoordeeld door Grondwettelijk Hof (Schoups)

Auteurs: Kristof Hectors en Pauline Van Bogaert (Schoups)Publicatiedatum: 01/03/2021 Bij arrest van 25 februari 2021[1] wijst het Grondwettelijk Hof de vorderingen tot schorsing van het Vlaamse decreet “tot validatie van de Vlaamse sectorale voorwaarden voor windturbines” af.[2] Tegen deze decretale validatie en meer specifiek tegen artikel 3 van het decreet werden tien verzoekschriften

2021-03-02T14:13:15+00:00 4 maart 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Energierecht|Tags: , , |

Grondwettelijk Hof sleutelt aan het nieuwe jeugddelinquentiedecreet (Gevaco Advocaten)

Auteur: Kato Laeremans (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 17/02/2021 In 2019 bracht de wetgever nieuwe wetgeving op de plank voor jongeren die onder de leeftijd van achttien jaar misdrijven plegen. Deze wetgeving wordt nu lichtjes aangepast, op verzoek van het Grondwettelijk Hof. Het jeugddelinquentiedecreet bepaalt welke maatregelen of sancties jeugddelinquenten kunnen krijgen, naar

Procedure voor Raad van State werkt niet enkel stuitend in het voordeel van verzoeker (Publius)

Auteur: Guillaume Vyncke (Publius)Publicatiedatum: 11/02/2021 In een arrest van vandaag, 11 februari 2021, heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat bij het indienen van een beroep voor de Raad van State de stuiting van de verjaring van de burgerlijke vordering tot schadevergoeding ook moet gelden voor personen die benadeeld zijn door de nietigverklaring

2021-02-17T11:21:40+00:00 23 februari 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Wat nu voor eigenaars zonnepanelen na vernietiging Grondwettelijk Hof (Marlex)

Auteurs: Els De Rammelaere en Daan Vandenbroucke (Marlex)Publicatiedatum: 15/02/2021 U heeft het de voorbije weken ongetwijfeld in de media kunnen volgen: het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 14 januari 2021 het regime van de virtuele terugdraaiende teller vernietigd. Deze terugdraaiende teller gaf ‘prosumenten’ (consumenten die zelf hun stroom

2021-02-17T11:18:42+00:00 20 februari 2021|Categories: Energierecht|Tags: , |

Grondwettelijk Hof stelt de toepassing van de kaaimantaks t.a.v. trusts op scherp (Tiberghien)

Auteur: Gerd D. Goyvaerts (Tiberghien)Publicatiedatum: 08/02/2021 Eerder had de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in zijn vonnis van 11 maart 2020 (A.R.. nr. 2018/4033/A onuitgegeven)1 een akkoord goedgekeurd tussen de oprichter van een Canadese trust en de Belgische fiscus, waarin wordt erkend dat een taxatie van inkomsten van die structuur

2021-02-09T16:11:03+00:00 10 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |