>Voeg code toe voor de </head> tag.Grondwettelijk Hof

De beperkte hervorming van abortus uit 2018 houdt stand (HCGB Advocaten)

Auteur: Sven Eggermont (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 25/09/2020 Terwijl in de Verenigde Staten de vrees bestaat dat abortus er (nog meer) op de helling komt te staan door een eventuele benoeming van een derde conservatieve opperrechter door president Donald Trump (“Abortusrechten meer in gevaar dan Obamacare”, DS Online 23 september 2020),

Grondwettelijk Hof stelt nieuwe schending Grondwet vast inzake voorrecht van rechtsmacht (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 24/09/2020 In een zaak behandeld door ons kantoor heeft het Grondwettelijk Hof bij arrest van 24 september 2020 (nr. 124/2020) nog maar eens een schending van de Grondwet vastgesteld met betrekking tot het voorrecht van rechtsmacht. De uitspraak kwam er naar aanleiding van drie prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof trancheert: bijslag van 35% bij incorrecte inhouding en doorstorting sociale schulden (onder)aannemers heeft een strafrechtelijke karakter en kan gematigd worden (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 23/09/2020 1. VERPLICHTING TOT INHOUDING EN DOORSTORTING SOCIALE SCHULDEN Conform artikel 30bis, §7 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (de RSZ-Wet) moeten opdrachtgevers en (hoofd)aannemers bij het sluiten van een overeenkomst controleren of de (onder)aannemer

2020-09-25T09:20:10+00:00 28 september 2020|Categories: Sociaal recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Sociale schulden van (onder)aannemers: een gewaarschuwd opdrachtgever / (hoofd)aannemer is er twee waard (Schoups)

Auteurs: Vincent Janssen (Schoups)  Publicatiedatum: 28/07/2020 In een recent arrest van 9 juli 2020 beoordeelde het Grondwettelijk Hof het al dan niet strafrechtelijk karakter van de financiële sanctie of ‘bijslag’ vermeld in artikel 30bis RSZ-wet. Dit artikel voorziet namelijk in een bijslag van 35 % ten laste van de ‘opdrachtgever’ die

2020-08-10T16:28:53+00:00 10 augustus 2020|Categories: Bouwrecht Sociaal recht|Tags: , , , |

Instandhoudingsmisdrijf zorgt voor beroering in Wallonië (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 14/07/2020 In een arrest van 9 juli 2020 (nr. 102/2020) deed het Grondwettelijk Hof uitspraak over een verzoek tot vernietiging van artikel 5 van het decreet van het Waalse Gewest van 16 november 2017 tot wijziging van het Wetboek van Ruimtelijke Ordening en dit omtrent de

2020-07-28T09:44:28+00:00 28 juli 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Binnenkort ook taks tot vergoeding van de successierechten verschuldigd op buitenlands onroerend goed? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 10/07/2020 Het Grondwettelijk Hof moest zich in haar arrest van 23 januari 2020 onder andere uitspreken over de vraag of deze regelgeving niet strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. Immers: een VZW die onroerende goederen in België bezit zal de belasting wél moeten betalen, terwijl een VZW

Belgische beurstaks. Na Europees Hof ook definitief arrest van Belgisch Grondwettelijk Hof (KPMG)

Auteur: Thomas Zwaenepoel (KPMG) Publicatiedatum: 08/07/2020 Zoals u reeds kon lezen in een vorig artikel ‘Het buitenlands avontuur van de Belgische beurstaks’[1], oordeelde het Europees Hof van Justitie (hierna “HvJ”) op 30 januari 2020 dat de Belgische beurstaks voor verrichtingen via buitenlandse tussenpersonen verenigbaar is met de Europese vrijheden van dienstverlening

2020-07-15T12:59:55+00:00 16 juli 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Grondwettelijk Hof versoepelt belangenvereiste Raad van State (Publius)

Auteurs: Jasper Stuer en Meindert Gees (Publius) Publicatiedatum: 09/07/2020 Het Grondwettelijk Hof werd met een prejudiciële vraag gepolst naar de invulling van de belangenvereiste bij een vernietigingsberoep bij de Raad van State. Naar aanleiding van een vernietigingsprocedure bij de Raad van State tegen twee benoemingsbeslissingen enerzijds, en de impliciete weigering

2020-07-13T06:30:47+00:00 16 juli 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Kan ik krakers nog uitdrijven na de beslissing van het Grondwettelijk Hof? (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 20/06/2020 Kan ik krakers nog uitdrijven na de beslissing van het Grondwettelijk Hof? Het Grondwettelijk Hof beperkte in zijn Arrest van 12 maart 2020 de mogelijkheden tot uithuiszetting van krakers: enkel een onafhankelijke rechter kan krakers uit panden zetten. Hierdoor zal de uitzettingsprocedure enkel nog via de

2020-06-20T14:14:17+00:00 22 juni 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Een gas-boete aanvechten? Het Grondwettelijk Hof maakt dat makkelijker (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Ruben Vispoel (Van Steenbrugge Advocaten) Publicatiedatum: 29/05/2020 De politierechter is de rechter die het hoger beroep tegen een GAS-boete behandelt. Volgens het Grondwettelijk Hof (arrest van 23 april 2020) is de politierechter bevoegd om de GAS-boete te verminderen tot een bedrag beneden het wettelijk minimum, maar ook om de verplichting