>Voeg code toe voor de </head> tag.Grondwettelijk Hof

Juridische dienstverlening door advocaten niet onderworpen aan aanbestedingsprocedures (Argus advocaten)

Auteur: Veerle Scheys (Argus advocaten) Publicatiedatum: oktober 2019 Zowel de Europese Richtlijn 2014/24 als de Wet inzake Overheidsopdrachten van 17 juni 2016, die voor België de bepalingen van deze Richtlijn omzet, stellen dat de juridische dienstverlening door een advocaat voorafgaand aan en in het kader van een gerechtelijke, arbitrage- dan wel bemiddelingsprocedure

Eerherstel voor de Taalwet? (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteur: Jacques Vandeuren (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 11/10/2019 In een eerdere bijdrage werd reeds uitgelegd hoe de wet op het taalgebruik in rechtszaken (hierna Taalwet) – één van de heilige huisjes van ons Belgisch rechtsbestel – werd gekortwiekt. Met de Potpourri VI-wet was namelijk de absolute nietigheid bij schending van de Taalwet

Vergunningsplicht? Vroeger wel, nu niet meer of toch opnieuw? (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 10/10/2019 De Codextrein heeft de definitie van “verkaveling” gewijzigd. Een omgevingsvergunning is niet nodig voor het verkavelen van gronden als men beschikt over een woning op een groot perceel en men een deel van dat perceel wil afsplitsen om te verkopen voor de bouw van één woning. Een

Ontsnappingsroute aanslag geheime commissielonen schendt het gelijkheidsbeginsel, dixit het Grondwettelijk Hof (PwC Legal)

Auteurs: Véronique De Brabanter en Luk Cassimon (PwC Legal) Publicatiedatum: 02/10/2019 De aanslag geheime commissielonen (hierna ‘AGH’) blijft voor beroering zorgen. Het Grondwettelijk Hof oordeelde in het arrest dd. 26 september 2019 dat het feit dat de ontsnappingsroute enkel geldt indien de verkrijger ondubbelzinnig werd geïdentificeerd binnen de termijn van 2 jaar

2019-10-02T17:47:20+00:00 3 oktober 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Potpourriwetten van Koen Geens blijven klappen incasseren van het Grondwettelijk Hof (Pierre Thiriar)

Auteur: Pierre Thiriar (Raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen en praktijkassistent UAntwerpen) Publicatiedatum: 26/09/2019 De inperking van het recht op verzet botst met de Grondwet en de Mensenrechtenverdragen, omdat een taalwijziging in principe niet in hoger beroep gevraagd kan worden. Dit houdt volgens het Grondwettelijk Hof een schending

2019-09-26T17:07:30+00:00 26 september 2019|Categories: Gerechtelijk recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Taal in gerechtszaken is en blijft van openbare orde! (Publius)

Auteur: Guillaume Vyncke (Publius) Publicatiedatum: 21/09/2019 Het Grondwettelijk Hof heeft in een belangwekkend arrest nr. 120/2019 van 19 september 2019 artikel 5 van de wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde vernietigd. Deze wet kaderde in de wil van de wetgever om

2019-09-24T08:33:02+00:00 26 september 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Fiscus mag privéwoning betreden, maar krijgt geen vrijbrief van Grondwettelijk Hof (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 04/07/2019 De controles van de fiscus ter plaatse, de zogenaamde fiscale visitaties, blijven controverse oproepen. Concreet rees de vraag of de bestaande procedure die de fiscus moet volgen om toegang te krijgen tot de privéwoning van de belastingplichtige, voldoende waarborgen biedt ter bescherming

Grondwettelijk Hof komt de verdediging tegemoet in de beroepstermijn (Gevaco Advocaten)

Auteur: Lore Gyselaers (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 19/06/2019 Wanneer de correctionele rechtbank een vonnis op tegenspraak velt, is deze uitspraak nog niet definitief. Partijen hebben de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen binnen een termijn van in principe 30 dagen vanaf de uitspraak. Indien de uitspraak bij verstek werd geveld, geldt een termijn van 30

2019-07-06T13:45:32+00:00 6 juli 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Vlaams Gewest: opnieuw vergunning nodig bij de eenlotsverkaveling (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 20/06/2019 Wie slechts één perceel bouwgrond wilde afsplitsen van een bestaand bebouwd perceel, had daarvoor tot eind 2017 een omgevingsvergunning nodig. Dergelijke eenlotsverkaveling bracht heel wat administratief werk alsook administratieve kosten mee; Met de invoering van artikel 52,4° van het decreet van het Vlaams Gewest van 8

Net voor de start van de zomer: recente rechtspraak ontslagrecht (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Isabel Plets en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 20/06/2019 1. Grondwettelijk Hof (6 juni 2019 (93/2019)) bevestigt: opzeggingsclausules vóór 1 januari 2014 moeten worden toegepast om opzeggingstermijn te berekenen In een arrest van 6 juni 2019 bevestigt het Hof dat rekening moet worden gehouden met opzeggingsclausules die geldig vóór 1 januari 2014 zijn gesloten