>Voeg code toe voor de </head> tag.Grondwettelijk Hof

Wagonnetje van Codextrein 2017 ontspoord (VDV Advocaten)

Auteur: Ruben Feys (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 31/05/2019 Met een decreet van 8 december 2017, de zogenaamde Codextrein, heeft de Vlaamse decreetgever diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving gewijzigd. Het Vlaams Parlement heeft onder meer ingegrepen in het verloop van de omgevingsvergunningsprocedure en, ondanks heel wat kritiek tijdens de

Grondwettelijk Hof vernietigt gewijzigde definitie van ‘verkavelen’! (Publius)

Auteur: Merlijn De Rechter (Publius) Publicatiedatum: 23/05/2019 Krachtens artikel 4.2.15 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna : de VCRO) is het verkavelen van gronden onderworpen aan de omgevingsvergunningsplicht. Het begrip verkavelen wordt gedefinieerd in artikel 4.1.1, 14° van de VCRO. Artikel 52, 4°, van het decreet van 8 december 2017

Erfbelasting op verzekeringsgiften: grondwettelijk hof ziet er geen graten in (Delboo)

Auteur: Emile Van Tongerloo (Delboo) Publicatiedatum: mei 2019 De Vlaamse decreetgever heeft eind 2016 een decreet uitgevaardigd waarin onder meer de fiscale behandeling van de verzekeringsgift in de sfeer van de erfbelasting aan bod kwam. Dit decreet kreeg reeds de nodige kritiek te verduren. De beroepsvereniging Assuralia diende een annulatieberoep in

Opsplitsing van een perceel in één bebouwde en één onbebouwde kavel opnieuw vergunningsplichtig (Schoups)

Auteurs: Céline Bimbenet (Schoups) Publicatiedatum: 23/05/2019 In zijn arrest nr. 80/2019 van 23 mei 2019 heeft het Grondwettelijk Hof artikel 52, 4°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving vernietigd. Deze bepaling had tot gevolg dat een omgevingsvergunning

Nog geen werknemer in dienst? Toch reeds werkgever. Grondwettelijk Hof – 8 mei 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/05/2019 In een post op LinkedIn wijst mr. Véronique Pertry (advocaat-vennoot Eubelius) op het arrest van het Grondwettelijk Hof van 8 mei 2019. Het Grondwettelijk hof verduidelijkt met zijn arrest 59/2019 van 8 mei 2019 het begrip van werkgever in de cao-wet. Het hof neemt daarmee een

2019-05-21T14:02:06+00:00 21 mei 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Verkeersongeval met ongekende aansprakelijkheid van vóór 22 juni 2017? Vergis u niet : de zeer ruime vergoedingsregeling van (het opgeheven) art. 19bis-11,§2 WAM kan nog steeds een aardige slok op de borrel betekenen! (Charlier Advocaten)

Auteurs: Stéphane Vereecken en Lize Schoonbaert (advocaten Charlier advocaten) Publicatiedatum: 10/04/2019 Rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof is duidelijk Het Hof van Cassatie én het Grondwettelijk Hof bevestigden nog recent nog dat, hoewel art. 19bis-11, §2 WAM opgeheven werd en de regeling bij ongekende aansprakelijkheid nu te

Arrest 46/2019 – Grondwettelijk Hof vernietigt de vereiste van deelname aan openbaar onderzoek om beroep in te dienen (BDL&T Advocaten)

Auteurs: Astrid Lippens en Adrien Waterbley (BDL&T Advocaten) Publicatiedatum: 28/03/2019 Bij arrest van 14 maart  2019 (nr. 46/2019) heeft het Grondwettelijk Hof de artikelen 133, 2° en 151, 3° van het Decreet van 8 december 2017, de zogenaamde Codextrein, vernietigd. Deze artikelen wijzigden de artikelen 53 en 105 van het Omgevingsvergunningsdecreet. Artikel 133,

Bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek niet langer vereist! (Publius)

Auteur: Guillaume Vyncke (Publius) Publicatiedatum: 14/03/2019 In een arrest van vandaag, 14 maart 2019, heeft het Grondwettelijk Hof de artikelen 133, 2°, en 151, 3°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (de Codextrein) vernietigd. Deze artikelen voorzagen in

Verzekeringsgift: vernietigingsberoep afgewezen door het Grondwettelijk Hof op 28 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 06/03/2019 LegalNews.be vroeg meer uitleg over dit arrest aan de expert ter zake, de heer Paul Van Eesbeeck, juridisch raadgever en vennoot Vereycken & Vereycken Legal, die op 7 mei 2019 een studienamiddag geeft op basis van zijn nieuw boek ‘Beleggingsverzekeringen in tak 21 en tak 23.

Le criminel tient le civil en état, af en toe (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Publicatiedatum: 20/02/2019 In een arrest van 14 februari 2019 (nr. 24/2019) deed het Grondwettelijk Hof uitspraak over een prejudiciële vraag van de Rechtbank van Eerste Aanleg Luik, afdeling Hoei. De feiten waren als volgt. Bij eindvonnis veroordeelde de Politierechtbank te Hoei een genaamde A.E.B. voor het veroorzaken van