>Voeg code toe voor de </head> tag.Grondwettelijk Hof

Verkeersongeval met ongekende aansprakelijkheid van vóór 22 juni 2017? Vergis u niet : de zeer ruime vergoedingsregeling van (het opgeheven) art. 19bis-11,§2 WAM kan nog steeds een aardige slok op de borrel betekenen! (Charlier Advocaten)

Auteurs: Stéphane Vereecken en Lize Schoonbaert (advocaten Charlier advocaten) Publicatiedatum: 10/04/2019 Rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof is duidelijk Het Hof van Cassatie én het Grondwettelijk Hof bevestigden nog recent nog dat, hoewel art. 19bis-11, §2 WAM opgeheven werd en de regeling bij ongekende aansprakelijkheid nu te

Arrest 46/2019 – Grondwettelijk Hof vernietigt de vereiste van deelname aan openbaar onderzoek om beroep in te dienen (BDL&T Advocaten)

Auteurs: Astrid Lippens en Adrien Waterbley (BDL&T Advocaten) Publicatiedatum: 28/03/2019 Bij arrest van 14 maart  2019 (nr. 46/2019) heeft het Grondwettelijk Hof de artikelen 133, 2° en 151, 3° van het Decreet van 8 december 2017, de zogenaamde Codextrein, vernietigd. Deze artikelen wijzigden de artikelen 53 en 105 van het Omgevingsvergunningsdecreet. Artikel 133,

Bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek niet langer vereist! (Publius)

Auteur: Guillaume Vyncke (Publius) Publicatiedatum: 14/03/2019 In een arrest van vandaag, 14 maart 2019, heeft het Grondwettelijk Hof de artikelen 133, 2°, en 151, 3°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (de Codextrein) vernietigd. Deze artikelen voorzagen in

Verzekeringsgift: vernietigingsberoep afgewezen door het Grondwettelijk Hof op 28 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 06/03/2019 LegalNews.be vroeg meer uitleg over dit arrest aan de expert ter zake, de heer Paul Van Eesbeeck, juridisch raadgever en vennoot Vereycken & Vereycken Legal, die op 7 mei 2019 een studienamiddag geeft op basis van zijn nieuw boek ‘Beleggingsverzekeringen in tak 21 en tak 23.

Le criminel tient le civil en état, af en toe (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Publicatiedatum: 20/02/2019 In een arrest van 14 februari 2019 (nr. 24/2019) deed het Grondwettelijk Hof uitspraak over een prejudiciële vraag van de Rechtbank van Eerste Aanleg Luik, afdeling Hoei. De feiten waren als volgt. Bij eindvonnis veroordeelde de Politierechtbank te Hoei een genaamde A.E.B. voor het veroorzaken van

Verschil in overschrijving tussen publieke en private herstelvordering niet ongrondwettig (Equator Advocaten)

Auteur: Equator Advocaten Publicatiedatum: 12/02/2019 Krachtens oude artikelen 6.1.1 en 6.1.41 – 6.1.43 VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) kan hetzij de (gewestelijke) stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester en schepenen hetzij een burgerlijke partij voor de straf- en burgerlijke rechter een herstelvordering stellen. Deze vordering is erop gericht een onwettige

Grondwettelijk Hof verfijnt strafrechtelijk gewijsde voor de burgerlijke rechter (Joachim Meese)

Auteur: Advocatenkantoor Joachim Meese Publicatiedatum: 14/02/2019 In een Valentijnsarrest van 14 februari 2019 (nr. 24/2019) heeft het Grondwettelijk Hof verduidelijkt dat het strafrechtelijk gezag van gewijsde zich er niet tegen verzet dat een definitief veroordeelde beklaagde die vervolgens is opgeroepen voor de burgerlijke rechter, in dat burgerlijk proces meegeniet van het

Raad van State versoepelt toegangsvereiste (actueel belang) (Stibbe)

Auteur: Bastiaan Schelstraete (Stibbe) Publicatiedatum: 11/02/2019 De algemene vergadering van de Raad van State heeft in zijn arrest van 15 januari 2019 de ontvankelijkheidsvoorwaarde van het actueel belang enigszins versoepeld. Dit is in navolging van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die de Raad van State reeds

2019-02-14T11:50:55+00:00 14 februari 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , , |

De ene herstelvordering is de andere niet (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Publicatiedatum: 04/02/2019 In een arrest van 31 januari 2019 (nr. 14/2019) boog het Grondwettelijk Hof zich over de vraag of het onderscheid tussen de publieke en de private herstelvordering in de materie van ruimtelijke ordening en stedenbouw met betrekking tot de publiciteitsvereiste verzoenbaar is met het gelijkheidsbeginsel.

Inbreuk op drugwetgeving vs. inbreuk op een andere wet: verschil in behandeling mogelijk (Gevaco Advocaten)

Auteur: Lieze Mondelaers (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 13/01/2019 Op 6 december 2018 heeft het Grondwettelijk Hof een interessante uitspraak gedaan met betrekking tot inbreuken op de Drugwet (wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen

2019-01-30T15:48:49+00:00 30 januari 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |