>Voeg code toe voor de </head> tag.Grondwettelijk Hof

Grondwettelijk Hof sleutelt aan het nieuwe jeugddelinquentiedecreet (Gevaco Advocaten)

Auteur: Kato Laeremans (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 17/02/2021 In 2019 bracht de wetgever nieuwe wetgeving op de plank voor jongeren die onder de leeftijd van achttien jaar misdrijven plegen. Deze wetgeving wordt nu lichtjes aangepast, op verzoek van het Grondwettelijk Hof. Het jeugddelinquentiedecreet bepaalt welke maatregelen of sancties jeugddelinquenten kunnen krijgen, naar

Procedure voor Raad van State werkt niet enkel stuitend in het voordeel van verzoeker (Publius)

Auteur: Guillaume Vyncke (Publius)Publicatiedatum: 11/02/2021 In een arrest van vandaag, 11 februari 2021, heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat bij het indienen van een beroep voor de Raad van State de stuiting van de verjaring van de burgerlijke vordering tot schadevergoeding ook moet gelden voor personen die benadeeld zijn door de nietigverklaring

2021-02-17T11:21:40+00:00 23 februari 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Wat nu voor eigenaars zonnepanelen na vernietiging Grondwettelijk Hof (Marlex)

Auteurs: Els De Rammelaere en Daan Vandenbroucke (Marlex)Publicatiedatum: 15/02/2021 U heeft het de voorbije weken ongetwijfeld in de media kunnen volgen: het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 14 januari 2021 het regime van de virtuele terugdraaiende teller vernietigd. Deze terugdraaiende teller gaf ‘prosumenten’ (consumenten die zelf hun stroom

2021-02-17T11:18:42+00:00 20 februari 2021|Categories: Energierecht|Tags: , |

Grondwettelijk Hof stelt de toepassing van de kaaimantaks t.a.v. trusts op scherp (Tiberghien)

Auteur: Gerd D. Goyvaerts (Tiberghien)Publicatiedatum: 08/02/2021 Eerder had de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in zijn vonnis van 11 maart 2020 (A.R.. nr. 2018/4033/A onuitgegeven)1 een akkoord goedgekeurd tussen de oprichter van een Canadese trust en de Belgische fiscus, waarin wordt erkend dat een taxatie van inkomsten van die structuur

2021-02-09T16:11:03+00:00 10 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Het zonnepanelenfiasco van het Vlaams Gewest – een schoolvoorbeeld van overheidsaansprakelijkheid? (Arkalis)

Auteur: Klaas Candry (Arkalis)Publicatiedatum: 22/01/2021 Exact één week geleden verscheen het arrest van het Grondwettelijk Hof(1), dat voor een storm aan verontwaardiging heeft gezorgd in Vlaanderen. Het arrest vernietigt namelijk een hele reeks wijzigingen aan het Energiedecreet van 8 mei 2009. Met deze wijzigingen wou de Vlaamse regering de verdere

2021-01-26T07:28:10+00:00 26 januari 2021|Categories: Energierecht|Tags: , , |

Grondwettelijk Hof fluit de terugdraaiende teller terug (Blixt)

Auteur: Julie Vanhoenacker (Blixt)Publicatiedatum: 15/01/2021 In zijn arrest van 14 januari 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof het regime van de “virtuele terugdraaiende teller”. Dit gaf prosumenten die een kleine productie-installatie hebben geïnstalleerd t.e.m. 31 december 2020, de mogelijkheid om nog gedurende 15 jaar vanaf de indienstneming te genieten van het

2021-01-18T08:46:40+00:00 18 januari 2021|Categories: Energierecht|Tags: , |

Meldingsplicht en beroepsgeheim: een onmogelijk huwelijk? Ook het Grondwettelijk Hof ziet probleem (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa LawPublicatiedatum: 17/12/2020 We verwijzen naar ons eerder nieuwsbericht in verband met de meldingsplicht in kader van de zogenaamde DAC6 en de (on)verzoenbaarheid het beroepsgeheim Voormelde federale wetgeving werd ook omgezet door de diverse Gewesten in ons land (zie onze faq ter zake). In onze eerdere bijdrage vermeldde we

2021-01-06T13:11:47+00:00 6 januari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Ongrondwettig belastingreglement leidt niet tot ambtshalve ontheffing (GD&A Advocaten)

Auteurs: Nathalie Wouters en Nour Isho (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 09/12/2020 Wanneer hoven en rechtbanken een belastingreglement ongrondwettig achten en daarom buiten toepassing laten, trachten andere belastingschuldigen, die niet eerder een bezwaarschrift hadden ingediend, vaak alsnog hun voordeel te doen via de procedure van ambtshalve ontheffing. Het Grondwettelijk Hof heeft in haar

2020-12-13T09:28:07+00:00 15 december 2020|Categories: Directe belastingen Gerechtelijk recht|Tags: , |

Onderscheiden verhaalinstanties bij overheidsopdrachten niet ongrondwettig bevonden (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 08/12/2020 In een arrest van 26 november 2020 (nr. 157/2020) oordeelde het Grondwettelijk Hof over de verschillende verhaalinstanties in de materie van overheidsopdrachten naargelang de aard van de aanbestedende instantie. Het betrof in het bijzonder de vordering tot vernietiging van een beslissing om de gunningsprocedure stop te

2020-12-13T09:23:29+00:00 15 december 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Voordeel van alle aard. Bal terug in het kamp van de hoven en rechtbanken (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden, Vincent Vercauteren en Ellen Vandingenen (Tiberghien) Publicatiedatum: 30/11/2020 De interpretatie dat de ongrondwettigheid van een reglementaire fiscale bepaling geen “nieuw feit” is voor de ontheffing van ambtswege, schendt het gelijkheidbeginsel niet, dixit Grondwettelijk Hof. Voorafgaand 1. In onze voorgaande nieuwsbrief van 28 februari 2019 werd verwezen naar een vonnis dd.

2020-12-03T14:17:11+00:00 6 december 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |