>Voeg code toe voor de </head> tag.Gevaco Advocaten

Omzetting hypothecaire volmacht naar effectieve hypotheek omwille van betalingsuitstel? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Kim Robijns (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 27/04/2020 Velen onder ons worden door de huidige coronacrisis geconfronteerd met vragen en problemen waar wij eerder niet of nauwelijks moesten bij stilstaan. Bij veel Belgische gezinnen is op heden het maandelijks inkomen teruggevallen naar slechts 70% van het normale inkomen. Ook veel Belgische

Waar gaan de ‘CORONA-boetes’ juist over en welk is hun wettelijk kader? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Kurt Smets (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 03/04/2020  Het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van Beroep hebben op 25.03.2020 een omzendbrief uitgevaardigd gekend onder het nr 06/2020 om mensen of professionelen die de ernst van de situatie en de maatregelen die zijn opgelegd niet wenen op te volgen en opzettelijk met de voeten treden

2020-04-08T12:46:49+00:00 8 april 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Begrip “deelneming aan het verkeer” onder de loep van het Hof van Justitie (Gevaco Advocaten)

Auteur: Lia Van de Weyer (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 25/02/2020 U herinnert zich wellicht nog het carnavalsdrama in Aalst waar in de nacht van 22 op 23 februari 2004 een brand ontstond in een opslagplaats. Na de carnavalsstoet, parkeerde men de tractor die de praalwagens getrokken had in de opslagplaats, waar deze –

2020-03-05T13:06:24+00:00 11 maart 2020|Categories: Verkeersrecht Verzekeringsrecht|Tags: , |

Ik ontbind mijn contract maar de rechter laat het herleven! (Gevaco Advocaten)

Auteur: Arne Van der Graesen (Gevaco Advocaten)  Publicatiedatum: 17/02/2020 Zowel het wetsvoorstel van 3 april 2019 tot invoeging van Boek 5 : “Verbintenissen”  in het nieuw Burgerlijk Wetboek als de Richtlijn Consumentenkoop 2019 voorzien naast de gerechtelijke ontbinding van wederkerige overeenkomsten en de ontbinding door toepassing van een uitdrukkelijk ontbindend beding een derde wijze waarop

2020-02-25T15:47:24+00:00 27 februari 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

De statutaire zetelleer maakt zijn intrede in België (Gevaco Advocaten)

Auteur: Sebastian Ben Abdessalem (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 31/01/2020 Op 1 januari 2020 kon men niet enkel de intrede van een nieuw decennium vieren maar ook de toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.). De inwerkingtreding ervan dateert van 1 mei 2019 en voorziet in een overgangsperiode tot 31

2020-02-10T10:10:00+00:00 12 februari 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Aansprakelijkheid winkelketen bij ongeluk. Het moet niet altijd een radijs zijn (Gevaco Adocaten)

Auteur: Ann Van Dijck (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 28/11/2019 Het “Groentenarrest” kwam recent weer  in de belangstelling naar aanleiding van een radioprogramma op de openbare omroep waar een dame haar beklag deed over het feit dat zij niet werd vergoed voor de schade die zij opliep, nadat zij in een supermarkt in de groentenafdeling

2019-12-11T10:51:55+00:00 12 december 2019|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: , |

Gecamoufleerd schadebeding is een absoluut nietig dwangsombeding (Gevaco Advocaten)

Auteur: Arne Van der Graesen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 21/10/2019 Op 15.10.2012 koopt een gerenommeerd deurwaarderskantoor een groot kantoorgebouw met aanhorigheden in opbouw voor een bedrag van 1.550.000 EUR. Het gebouw is op het ogenblik van de akte gebruiksklaar. In de notariële akte zelf werd voorzien dat de voorlopige oplevering van de

2019-11-17T13:48:53+00:00 21 november 2019|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Onrechtmatige bedingen in consumentenovereenkomsten (Gevaco Advocaten)

Auteur: Veerle Janssen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 15/10/2019 Ondernemingen die niet voor onaangename verrassingen willen staan, besteden best voldoende aandacht aan hun algemene voorwaarden. Enerzijds moeten zij de consument voldoende informeren over bedingen die afwijken van het suppletief recht. Anderzijds moeten zij erover waken dat deze bedingen inhoudelijk niet in strijd zijn

2019-11-17T12:15:52+00:00 20 november 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Bewijswaarde van de aanvaarde factuur in het licht van het nieuw Burgerlijk Wetboek (Gevaco Advocaten)

Auteur: Charlotte Van Thienen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 04/11/2019 Met de invoering van het vernieuwde ondernemingsrecht bij wet van 15 april 2018 werd onder meer het ondernemingsbewijs gemoderniseerd. Ik verwijs hiervoor naar mijn uiteenzetting hierover in Nieuwsbrief 45 . Het wetsontwerp van 31 oktober 2018 houdende de invoeging van Boek 8 "Bewijs" in het

2019-11-17T12:11:44+00:00 17 november 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , , , |

Het voordeelverschil tussen de geïntegreerde woonbonus en de verlaging van de registratierechten (Gevaco Advocaten)

Auteur: Kim Robijns (Gevaco Advocaten)    Publicatiedatum: 10/10/2019 Uit verscheidene cijfers blijkt dat de Belg een baksteen in de maag heeft. Nog nooit werden er meer huizen en appartementen verkocht dan in 2019. Fiscaal wordt dit verlangen in Vlaanderen ingewilligd door de geïntegreerde woonbonus. Het bezitten van een woning wordt op deze