Ben ik baas over mijn eigen lichaam? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Kurt Smets (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 08/12/2020 De grote vraag die op dit moment bij de Belgische bevolking heerst, is of we verplicht worden ons te laten vaccineren tegen COVID-19. Het zou niet de eerste keer zijn dat de Belgische overheid een vaccin verplicht. Het koninklijk besluit van 26 oktober 1966 stelt de inenting tegen…

Lees meer

Ruzie met uw buur (Gevaco Advocaten)

Auteur: Veerle Janssen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 06/12/2020 In het dagelijkse leven hebben we voortdurend te maken met het goederenrecht. Het bevat de regels inzake eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal enz. Het probleem is echter dat het huidige goederenrecht gericht was op een agrarische maatschappij van begin 19e eeuw waar het belang van goed samenleven…

Lees meer

(On)mogelijkheid tot uitvoering van vonnissen (Gevaco Advocaten)

Auteur: Katleen Lemmens (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 10/11/2020 Als advocaten staan wij partijen bij teneinde hun rechten te vrijwaren.  Wanneer de rechtbank de geformuleerde aanspraken bevestigt en een partij derhalve in het gelijk stelt in een vonnis, is het niet ongebruikelijk dat de tegenpartij desondanks niet overgaat tot uitvoering van hetgeen door de rechtbank bevolen is.…

Lees meer

COVID-19 en privacy: enkele reminders en actuele vragen voor de werkgever (Gevaco Advocaten)

Auteur: Tine Vandeurzen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 20/11/2020 Ook tijdens deze COVID-19 pandemie moet de GDPR worden gerespecteerd. Dit artikel geeft een opfrissing van enkele belangrijke punten uit de GDPR. Vervolgens worden enkele actuele privacy-vragen in het kader van deze COVID-19 pandemie beantwoord. I REMINDERS VOOR DE WERKGEVER In het kader van COVID-19 mag geen ruimere interpretatie worden gegeven…

Lees meer

Geen telewerk mogelijk? Dan attest verplicht! (Gevaco Advocaten)

Auteur: Geert Joosten (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 03/11/2020 In de strijd tegen het coronavirus heeft de regering het telewerk verplicht gemaakt vanaf 2 november 2020. Principe Vanaf 2 november is telethuiswerk verplicht bij alle ondernemingen voor alle personeelsleden. Uitzondering Telethuiswerk is niet verplicht wanneer dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van…

Lees meer

Geen eindeloze kansen meer voor vergunningverlenende besturen om te remediëren na een eerdere vernietiging door de Raad van State (Gevaco Advocaten)

Auteur: Sarah Houben (Gevaco Advocaten)  Publicatiedatum: 06/10/2020 Sedert 2014 al werden aan de Raad van State door een wijziging van de Gecoördineerde Wetten op de Raad van State ruimere bevoegdheden toegekend om te komen tot een efficiënter rechtsherstel voor een rechtszoekende. Waar vroeger bijvoorbeeld een rechtszoekende die een vernietiging bekwam ten overstaan van de Raad van State…

Lees meer

Omzetting hypothecaire volmacht naar effectieve hypotheek omwille van betalingsuitstel? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Kim Robijns (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 27/04/2020 Velen onder ons worden door de huidige coronacrisis geconfronteerd met vragen en problemen waar wij eerder niet of nauwelijks moesten bij stilstaan. Bij veel Belgische gezinnen is op heden het maandelijks inkomen teruggevallen naar slechts 70% van het normale inkomen. Ook veel Belgische bedrijven kampen met een aanzienlijk…

Lees meer

Ik ontbind mijn contract maar de rechter laat het herleven! (Gevaco Advocaten)

Auteur: Arne Van der Graesen (Gevaco Advocaten)  Publicatiedatum: 17/02/2020 Zowel het wetsvoorstel van 3 april 2019 tot invoeging van Boek 5 : “Verbintenissen”  in het nieuw Burgerlijk Wetboek als de Richtlijn Consumentenkoop 2019 voorzien naast de gerechtelijke ontbinding van wederkerige overeenkomsten en de ontbinding door toepassing van een uitdrukkelijk ontbindend beding een derde wijze waarop een wederkerige overeenkomst kan worden…

Lees meer

De statutaire zetelleer maakt zijn intrede in België (Gevaco Advocaten)

Auteur: Sebastian Ben Abdessalem (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 31/01/2020 Op 1 januari 2020 kon men niet enkel de intrede van een nieuw decennium vieren maar ook de toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.). De inwerkingtreding ervan dateert van 1 mei 2019 en voorziet in een overgangsperiode tot 31 december 2023. Het Wetboek van…

Lees meer