Is mijn huisdier welkom in mijn huurwoning? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Charlotte Van Thienen (Gevaco Advocaten) Op 4 oktober vierden we werelddierendag. Naar aanleiding hiervan behandelen wij graag het topic over het houden van huisdieren in een huurwoning. Sommige verhuurders nemen in het huurcontract een bepaling op dat je als huurder geen huisdieren mag houden. Maar mag dat eigenlijk? Kan de verhuurder het houden van…

Lees meer

Belastingvoordeel voor de handelsverhuurder die huur kwijtscheldt (Gevaco Advocaten)

Auteur: Katleen Lemmens (Gevaco Advocaten) Begin dit jaar heeft de federale overheid een maatregel ingevoerd, dewelke verhuurders van panden, bestemd voor professioneel gebruik, er van moest overtuigen om de huur van deze panden, verschuldigd voor de periode van omwille van de covid-19-pandemie verplicht opgelegde sluiting, geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. In geval van kwijtschelding…

Lees meer

Uitstel, afgelasting, annulering – what’s in a name? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Valerie Ghysen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 30/07/2021 De vele teleurgestelde festivalgangers zullen het geweten hebben, Pukkelpop werd vorige week definitief afgelast. De organisatie laat hen de keuze om terugbetaling van het ticket te vragen, of dit automatisch over te laten zetten naar de editie van volgend jaar. De mail om deze terugbetaling aan te vragen…

Lees meer

Kleine lettertjes – Geen buitensporige gevolgen? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Valerie Ghysen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 02/07/2021 Van ondernemingen wordt verwacht dat zij hun algemene voorwaarden voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst, op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument ter kennis brengen. De consument moet minstens de redelijke mogelijkheid hebben gehad om voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst kennis te nemen van deze voorwaarden. De specifieke…

Lees meer

Een procedure: wat moet dat kosten en wie gaat dat betalen? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Valerie Ghysen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 07/06/2021 Op 1 juni 2021 werden de tarieven van de rechtsplegingsvergoeding voor een derde keer geïndexeerd. Een goed moment dus om de kosten die gepaard gaan met een procedure nog eens onder de loep te nemen. Welke kosten? Een procedure wordt meestal ingeleid door middel van een dagvaarding, deze dagvaarding…

Lees meer

Zetelverplaatsing van uw vennootschap: hoe gaat u te werk? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Sebastian Ben Abdessalem (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 01/04/2021 Op welke wijze kan ik de maatschappelijke zetel van mijn vennootschap verplaatsen? Wie heeft de bevoegdheid om de beslissing tot zetelverplaatsing te nemen? Moet ik steeds mijn statuten wijzigen om de maatschappelijke zetel te kunnen verplaatsen ? Om deze vragen te beantwoorden moet men in de eerste…

Lees meer

Vaccineren of niet: wie beslist? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Caroline Boven (Gevaco Advocaten)  Publicatiedatum: 03/02/2021 De Belgische overheid is ondertussen gestart met haar vaccinatiecampagne in de strijd tegen het coronavirus. Oudere mensen komen als één van de eersten aan de beurt. Zij zijn echter niet verplicht om zich te laten vaccineren. Maar wat indien zij niet meer toe in staat zijn hierover een…

Lees meer

Woninghuur: uithuiszetting (tijdelijk?) terug mogelijk (Gevaco Advocaten)

Auteur: Katleen Lemmens (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 07/01/2021 Eind vorig jaar vestigden wij er in deze bijdrage uw aandacht op dat daar waar in de eerste periode van lock-down begin 2020 gedwongen uithuiszettingen door een gerechtsdeurwaarder in Vlaanderen uitdrukkelijk verboden werden bij Besluit van de Vlaamse regering, een dergelijk verbod door de Vlaamse overheid niet uitgevaardigd werd in het najaar van 2020.  Dit in…

Lees meer

Ben ik baas over mijn eigen lichaam? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Kurt Smets (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 08/12/2020 De grote vraag die op dit moment bij de Belgische bevolking heerst, is of we verplicht worden ons te laten vaccineren tegen COVID-19. Het zou niet de eerste keer zijn dat de Belgische overheid een vaccin verplicht. Het koninklijk besluit van 26 oktober 1966 stelt de inenting tegen…

Lees meer

Ruzie met uw buur (Gevaco Advocaten)

Auteur: Veerle Janssen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 06/12/2020 In het dagelijkse leven hebben we voortdurend te maken met het goederenrecht. Het bevat de regels inzake eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal enz. Het probleem is echter dat het huidige goederenrecht gericht was op een agrarische maatschappij van begin 19e eeuw waar het belang van goed samenleven…

Lees meer