>Voeg code toe voor de </head> tag.Gevaco Advocaten

Zetelverplaatsing van uw vennootschap: hoe gaat u te werk? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Sebastian Ben Abdessalem (Gevaco Advocaten)Publicatiedatum: 01/04/2021 Op welke wijze kan ik de maatschappelijke zetel van mijn vennootschap verplaatsen? Wie heeft de bevoegdheid om de beslissing tot zetelverplaatsing te nemen? Moet ik steeds mijn statuten wijzigen om de maatschappelijke zetel te kunnen verplaatsen ? Om deze vragen te beantwoorden moet

2021-04-15T08:30:56+00:00 15 april 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Grondwettelijk Hof sleutelt aan het nieuwe jeugddelinquentiedecreet (Gevaco Advocaten)

Auteur: Kato Laeremans (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 17/02/2021 In 2019 bracht de wetgever nieuwe wetgeving op de plank voor jongeren die onder de leeftijd van achttien jaar misdrijven plegen. Deze wetgeving wordt nu lichtjes aangepast, op verzoek van het Grondwettelijk Hof. Het jeugddelinquentiedecreet bepaalt welke maatregelen of sancties jeugddelinquenten kunnen krijgen, naar

Vaccineren of niet: wie beslist? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Caroline Boven (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 03/02/2021 De Belgische overheid is ondertussen gestart met haar vaccinatiecampagne in de strijd tegen het coronavirus. Oudere mensen komen als één van de eersten aan de beurt. Zij zijn echter niet verplicht om zich te laten vaccineren. Maar wat indien zij niet meer toe in

2021-02-12T09:18:27+00:00 12 februari 2021|Categories: Medisch recht|Tags: , |

Woninghuur: uithuiszetting (tijdelijk?) terug mogelijk (Gevaco Advocaten)

Auteur: Katleen Lemmens (Gevaco Advocaten)Publicatiedatum: 07/01/2021 Eind vorig jaar vestigden wij er in deze bijdrage uw aandacht op dat daar waar in de eerste periode van lock-down begin 2020 gedwongen uithuiszettingen door een gerechtsdeurwaarder in Vlaanderen uitdrukkelijk verboden werden bij Besluit van de Vlaamse regering, een dergelijk verbod door de Vlaamse overheid niet uitgevaardigd werd in het

2021-01-12T15:46:32+00:00 14 januari 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Bye Bye Britain! Bye Bye BTW? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Charline De Coster (Gevaco Advocaten)Publicatiedatum: 17/12/2020 Men zou haast vergeten dat 2020 niet enkel het jaar van Corona was, maar ook dat van de Brexit. Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie immers definitief verlaten. Weliswaar loopt er nog tot 31 december 2020 een overgangsperiode,

2021-01-06T13:04:32+00:00 6 januari 2021|Categories: BTW en douane|Tags: , , |

Vroege kerstcadeaus in de gezinsfiscaliteit (Gevaco Advocaten)

Auteur: Charline De Coster (Gevaco Advocaten)Publicatiedatum: 07/12/2020 Het afgelopen jaar was zonder meer een jaar van uitdagingen. Ons dagelijks leven kreeg een heel andere invulling door het verplicht telewerken en de beperkte sociale contacten, gecombineerd met sluitingen in verschillende sectoren. Als u kinderen heeft, zult u daarbovenop allicht meermaals met

2020-12-23T13:45:41+00:00 23 december 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Ben ik baas over mijn eigen lichaam? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Kurt Smets (Gevaco Advocaten)Publicatiedatum: 08/12/2020 De grote vraag die op dit moment bij de Belgische bevolking heerst, is of we verplicht worden ons te laten vaccineren tegen COVID-19. Het zou niet de eerste keer zijn dat de Belgische overheid een vaccin verplicht.Het koninklijk besluit van 26 oktober 1966 stelt

2020-12-17T09:43:36+00:00 17 december 2020|Categories: Medisch recht|Tags: , |

Ruzie met uw buur (Gevaco Advocaten)

Auteur: Veerle Janssen (Gevaco Advocaten)Publicatiedatum: 06/12/2020 In het dagelijkse leven hebben we voortdurend te maken met het goederenrecht. Het bevat de regels inzake eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal enz. Het probleem is echter dat het huidige goederenrecht gericht was op een agrarische maatschappij van begin 19e eeuw waar het

2020-12-13T09:13:54+00:00 14 december 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

(On)mogelijkheid tot uitvoering van vonnissen (Gevaco Advocaten)

Auteur: Katleen Lemmens (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 10/11/2020 Als advocaten staan wij partijen bij teneinde hun rechten te vrijwaren.  Wanneer de rechtbank de geformuleerde aanspraken bevestigt en een partij derhalve in het gelijk stelt in een vonnis, is het niet ongebruikelijk dat de tegenpartij desondanks niet overgaat tot uitvoering van hetgeen

2020-11-25T14:11:49+00:00 3 december 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: |

COVID-19 en privacy: enkele reminders en actuele vragen voor de werkgever (Gevaco Advocaten)

Auteur: Tine Vandeurzen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 20/11/2020 Ook tijdens deze COVID-19 pandemie moet de GDPR worden gerespecteerd. Dit artikel geeft een opfrissing van enkele belangrijke punten uit de GDPR. Vervolgens worden enkele actuele privacy-vragen in het kader van deze COVID-19 pandemie beantwoord. I REMINDERS VOOR DE WERKGEVER In het kader van COVID-19 mag

2020-11-25T14:09:17+00:00 1 december 2020|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , |