>Voeg code toe voor de </head> tag.Gevaco Advocaten

Parket zet meer in op strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (Gevaco Advocaten)

Auteur: Lore Gyselaers (Gevaco Advocaten)  Publicatiedatum: 18/08/2020 Werd u door een strafrechtbank definitief veroordeeld tot een geldboete en/of verbeurdverklaring en tot de gerechtskosten, dan talmt u best niet te lang voor het afbetalen van deze schuld. U kan namelijk geconfronteerd worden met een strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (afgekort SUO), zelfs wanneer u een afbetalingsakkoord heeft

2020-08-29T10:07:11+00:00 3 september 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Een meemoeder of meer-moederschap: is een nieuwe adoptie nog mogelijk? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Philippe Dreesen (Gevaco Advocaten)  Publicatiedatum: 27/07/2020 De wet voorziet de mogelijkheid om een persoon die reeds geadopteerd is, nogmaals te adopteren, indien: 1° de vorige adoptant of adoptanten overleden zijn; 2° de vorige adoptie herzien is of de vorige gewone adoptie ten aanzien van de adoptant of van de

2020-07-30T13:10:04+00:00 4 augustus 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

M/V/X – Lange weg naar meer gelijkheid? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Philippe Dreesen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 07/07/2020 Niet iedereen voelt zich (helemaal) thuis in de geslachtsrol, die past bij het geslacht van hun geboorte. In de geboorteakte staat de aanduiding “man” of “vrouw” vermeld, terwijl dit niet noodzakelijk overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit van die persoon. Dit kan gênante situaties, ongewenste

2020-07-09T08:44:47+00:00 10 juli 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: |

Problemen bij verbeurdverklaring van een onroerend goed ten belope van een bepaalde geldsom (Gevaco Advocaten)

Auteur: Jan Swennen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 16/06/2020 De rechtspraktijk ondervindt recent moeilijkheden over de interpretatie van rechterlijke uitspraken die onroerende goederen verbeurd verklaren ten belope van een bepaalde geldsom. In ons land worden rechterlijke uitspraken voor zover ze betrekking hebben op inning van geldsommen of verbeurdverklaringen ten uitvoer gelegd door het Ministerie van

Lockdowngeweld – blijf uit mijn kot (Gevaco Advocaten)

Auteur: Lore Gyselaers (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 18/05/2020 Sinds 2013 bestaat reeds de mogelijkheid om een tijdelijk huisverbod op te leggen bij huiselijk geweld. Doorheen de jaren steeg de toepassing gestaag. Volgens de cijfers weergegeven door minister van Justitie Geens werd deze maatregel  in 2018 169x toegepast, hetgeen meer dan een vervijfvoudiging is in vergelijking

De impact van de Coronacrisis op het wegverkeer (Gevaco Advocaten)

Auteur: Lia Van de Weyer (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 30/04/2020 Wat als het keuringsattest van mijn voertuig is verlopen ? Kan mijn rijbewijs nog onmiddellijk ingetrokken worden? 1. Het keuringsattest van mijn personenwagen is verlopen, kan men mij verbaliseren? Het uitgangspunt is dat men u kan verbaliseren indien u zich in

2020-05-06T13:16:45+00:00 8 mei 2020|Categories: Verkeersrecht|Tags: |

Omzetting hypothecaire volmacht naar effectieve hypotheek omwille van betalingsuitstel? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Kim Robijns (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 27/04/2020 Velen onder ons worden door de huidige coronacrisis geconfronteerd met vragen en problemen waar wij eerder niet of nauwelijks moesten bij stilstaan. Bij veel Belgische gezinnen is op heden het maandelijks inkomen teruggevallen naar slechts 70% van het normale inkomen. Ook veel Belgische

Waar gaan de ‘CORONA-boetes’ juist over en welk is hun wettelijk kader? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Kurt Smets (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 03/04/2020  Het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van Beroep hebben op 25.03.2020 een omzendbrief uitgevaardigd gekend onder het nr 06/2020 om mensen of professionelen die de ernst van de situatie en de maatregelen die zijn opgelegd niet wenen op te volgen en opzettelijk met de voeten treden

2020-04-08T12:46:49+00:00 8 april 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Begrip “deelneming aan het verkeer” onder de loep van het Hof van Justitie (Gevaco Advocaten)

Auteur: Lia Van de Weyer (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 25/02/2020 U herinnert zich wellicht nog het carnavalsdrama in Aalst waar in de nacht van 22 op 23 februari 2004 een brand ontstond in een opslagplaats. Na de carnavalsstoet, parkeerde men de tractor die de praalwagens getrokken had in de opslagplaats, waar deze –

2020-03-05T13:06:24+00:00 11 maart 2020|Categories: Verkeersrecht Verzekeringsrecht|Tags: , |

Ik ontbind mijn contract maar de rechter laat het herleven! (Gevaco Advocaten)

Auteur: Arne Van der Graesen (Gevaco Advocaten)  Publicatiedatum: 17/02/2020 Zowel het wetsvoorstel van 3 april 2019 tot invoeging van Boek 5 : “Verbintenissen”  in het nieuw Burgerlijk Wetboek als de Richtlijn Consumentenkoop 2019 voorzien naast de gerechtelijke ontbinding van wederkerige overeenkomsten en de ontbinding door toepassing van een uitdrukkelijk ontbindend beding een derde wijze waarop

2020-02-25T15:47:24+00:00 27 februari 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |