>Voeg code toe voor de </head> tag.gerechtskosten

Over oud en nieuw. Cassatie (11 januari 2021) over gerechtskosten en de opschorting (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corpporate Finance Lab)Publicatiedatum: 13/01/2021 Vroeger, toen art. 7 Hyp.W. nog onverdund van toepassing was, konden in principe alle tegenwoordige en toekomstige schulden worden verhaald op alle goederen van de debiteur, ongeacht het ogenblik waarop deze werden geacht te zijn ontstaan in zijn vermogen. (Zie wel M.E Storme, Zekerheden-

2021-01-16T11:00:03+00:00 16 januari 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Wet van 23 maart 2019 betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een art. 648 in het Wetboek van strafvordering (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 28/04/2019 Bedoeling van de wet Als nieuwe basistekst is er nu een autonome wet, die alle aspecten van de gerechtskosten in strafzaken regelt, die aan de wet zijn voorbehouden, zonder te raken aan wat is voorbehouden aan de uitvoerende macht. 1. Een kernpunt is het in overeenstemming

2019-04-28T10:43:50+00:00 28 april 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Rechtspraak – de verdeling van de gerechtskosten (Mploy)

Auteur: Ludo Vermeulen (Mploy) Publicatiedatum: juni 2018 De rechter moet de in het ongelijk gestelde partij veroordelen tot de gerechtskosten. Tenzij er een deskundig onderzoek is geweest, wat in geschillen tussen werkgever en werknemer zelden het geval zal zijn, gaat het dan vooral om de “rechtsplegingsvergoeding”. Dat is een door de

2018-07-13T08:07:49+00:00 13 juli 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Gerechtelijke invordering van een onbetwiste commerciële schuldvordering maakt geen fout uit (Modo Advocaten)

Auteurs: Régine Feltkamp en Gerrit Hendrikx (Modo Advocaten) Publicatiedatum: november 2017 Buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering van geldschulden Met de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie werd, in de artikelen 1394/20 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek, een nieuwe procedure in het Belgisch recht geïntroduceerd

HvJ-EU arrest schudt proceskosten in België door elkaar (NLO)

Auteurs: Ben Brigou en Steven Sarlet (NLO) Publicatiedatum: 03/10/2017 Het recente arrest van het HvJ-EU en de daaropvolgende nationale uitleg in Rovi Guides v Telenet zal een significant effect hebben op de voorspelbaarheid van proceskosten en dient in aanmerking te worden genomen bij het opstellen van een IE-procesvoeringstrategie in België. Rovi Guides Inc (voorheen United

2017-10-23T11:41:54+00:00 23 oktober 2017|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

De gerechtskosten bij invordering van onbetwiste geldschulden via de rechtbank: het Hof van Beroep te Gent schept duidelijkheid (Flex Advocaten)

In een arrest van 24 april 2017 oordeelde het Hof van Beroep te Gent dat de administratieve inningsprocedure voor onbetwiste geldschulden (IOS) niet verplicht is en dat de schuldeiser die voor de klassieke gerechtelijke procedure kiest niet per se nutteloze kosten, dan wel foutief procesgedrag stelt. De schuldeiser heeft, aldus