Laattijdige betekening door gerechtsdeurwaarder. Is deze contractuele fout overmacht voor tijdig indienen cassatieberoep? – Cassatie-arrest van 12 mei 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 25/05/2020 De feiten De eiser in Cassatie heeft de betekeningsexploten van het cassatieberoep, dat op 13 februari 2020 aan de verweerders werd betekend, op 1 april 2020 op de griffie van het Hof heeft neergelegd, dit is buiten de in artikel 429, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde termijn van twee maanden…

Lees meer

Verbod op uitvoering ten aanzien van particulieren (Agerant gerechtsdeurwaarders)

Auteur: Kris Slabbaert (Agerant gerechtsdeurwaarders) Publicatiedatum: 13/05/2020 De commissie justitie heeft haar goedkeuring uitgesproken over een tijdelijke inperking van het uitvoerend beslag tegen particulieren. Een op het eerste zicht sociale maatregel die alle steun verdient. Toch is enige kritiek op haar plaats. In eerste instantie is er de dagelijkse realiteit. En die is eenvoudig. Gerechtsdeurwaarders…

Lees meer

De gerechtsdeurwaarder twee maal over de vloer? (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Cedric Haspeslagh (Van Steenbrugge Advocaten) Publicatiedatum: 16/07/2018 Het Hof van Cassatie heeft zich in twee relatief recente arresten uitgesproken over de situatie van de zogeheten ‘dubbele betekening’ of ‘opeenvolgende betekeningen’ (Cass. 11 mei 2017, AR F.16.0092.F; Cass. 2 november 2017, AR C.15.0302.N). De betekening van een uitspraak: algemene principes Wanneer men betrokken is bij een…

Lees meer

Bewijs in arbeidszaken : de samenwerking tussen detective en deurwaarder (MPloy)

Auteur: Steven Renette (MPloy) Publicatiedatum: 11/02/2018 Een werkgever verdacht een (beschermde) werknemer ervan dat hij tijdens zijn ziekteperiode nevenactiviteiten uitoefende. De privé-detective die door de werkgever werd ingeschakeld, ontdekte dat de werknemer inderdaad bijkluste als tuinaanlegger en legde dit op foto vast. Vervolgens werd een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld die op basis van het verslag van de…

Lees meer

Grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken wordt gemakkelijker (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 12/02/2018 Het wetsontwerp beoogt de uitvoering en aanvulling van Verordening (EU) nr. 655/2014 van 15 mei 2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken. Hierbij een…

Lees meer