>Voeg code toe voor de </head> tag.gerechtsdeurwaarder

Laattijdige betekening door gerechtsdeurwaarder. Is deze contractuele fout overmacht voor tijdig indienen cassatieberoep? – Cassatie-arrest van 12 mei 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 25/05/2020 De feiten De eiser in Cassatie heeft de betekeningsexploten van het cassatieberoep, dat op 13 februari 2020 aan de verweerders werd betekend, op 1 april 2020 op de griffie van het Hof heeft neergelegd, dit is buiten de in artikel 429, tweede lid, Wetboek van Strafvordering

2020-05-24T10:16:24+00:00 25 mei 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Verbod op uitvoering ten aanzien van particulieren (Agerant gerechtsdeurwaarders)

Auteur: Kris Slabbaert (Agerant gerechtsdeurwaarders) Publicatiedatum: 13/05/2020 De commissie justitie heeft haar goedkeuring uitgesproken over een tijdelijke inperking van het uitvoerend beslag tegen particulieren. Een op het eerste zicht sociale maatregel die alle steun verdient. Toch is enige kritiek op haar plaats. In eerste instantie is er de dagelijkse realiteit.

2020-05-13T09:17:04+00:00 13 mei 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

De gerechtsdeurwaarder twee maal over de vloer? (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Cedric Haspeslagh (Van Steenbrugge Advocaten) Publicatiedatum: 16/07/2018 Het Hof van Cassatie heeft zich in twee relatief recente arresten uitgesproken over de situatie van de zogeheten ‘dubbele betekening’ of ‘opeenvolgende betekeningen’ (Cass. 11 mei 2017, AR F.16.0092.F; Cass. 2 november 2017, AR C.15.0302.N). De betekening van een uitspraak: algemene principes Wanneer

2018-07-16T13:51:08+00:00 17 juli 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Bewijs in arbeidszaken : de samenwerking tussen detective en deurwaarder (MPloy)

Auteur: Steven Renette (MPloy) Publicatiedatum: 11/02/2018 Een werkgever verdacht een (beschermde) werknemer ervan dat hij tijdens zijn ziekteperiode nevenactiviteiten uitoefende. De privé-detective die door de werkgever werd ingeschakeld, ontdekte dat de werknemer inderdaad bijkluste als tuinaanlegger en legde dit op foto vast. Vervolgens werd een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld die op basis

Grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken wordt gemakkelijker (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 12/02/2018 Het wetsontwerp beoogt de uitvoering en aanvulling van Verordening (EU) nr. 655/2014 van 15 mei 2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en

2018-02-12T10:16:51+00:00 12 februari 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Wat is nu precies een “betekening” en welke gevolgen brengt de betekening met zich mee? (Mr. Wolf)

Zowel een dagvaarding als een vonnis worden betekend door een gerechtsdeurwaarder. Een betekening komt eigenlijk neer op een officiële kennisgave. De betekening kan gebeuren aan de persoon, wat wil zeggen dat de gerechtsdeurwaarder u persoonlijk heeft aangetroffen op het ogenblik van het overhandigen van de dagvaarding of het vonnis. De

2017-03-24T09:58:03+00:00 24 maart 2017|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

De nieuwe gerechts-deurwaarder heet EVI (Apache)

Een jaar geleden hebben beweging.net en een aantal gerechtsdeurwaarders het voorbeeld gegeven en EVI of “Ethisch Verantwoord Invorderen” gelanceerd met het project MyTrustO. Dit is een gerechtsdeurwaardersplatform dat een centraliserende schuldbemiddeling opzet voor mensen die meerdere schulden hebben en die deze schulden willen, kunnen en zullen betalen maar die dat

2017-03-09T09:31:36+00:00 9 maart 2017|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: |