>Voeg code toe voor de </head> tag.gerechtelijke reorganisatie

Bent u al buitengewone schuldeiser? (Corporate Finance lab)

Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 oktober 2016 biedt de gelegenheid om enkele principes inzake de gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord kritisch te belichten. Deze variant van de gerechtelijke reorganisatie wordt in de praktijk veruit het meeste toegepast.