Einde coronabeschermingsregeling voor ondernemingen – de gerechtelijke reorganisatie als redmiddel ter vermijding van faillissement? (Marlex)

Auteurs: Marc D’hoore en Lobke Pottie (Marlex) Publicatiedatum: 17/06/2020 In onze nieuwsbrief van 17 april 2020 informeerden wij u al over de tijdelijke beschermingsregeling die de regering bij KB van 24 april 2020 had ingevoerd om ondernemingen die betalingsmoeilijkheden ondervonden ten gevolge van de COVID-19-crisis te beschermen. Dankzij deze tijdelijke beschermingsregeling werden ondernemingen automatisch beschermd tegen een…

Lees meer

Aanpassingen van de bepalingen inzake de procedures van gerechtelijke reorganisatie: wetsvoorstel ingediend op 10 juni 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 16/06/2020 In deze bijdrage sommen we de in het wetsvoorstel voorgestelde artikelen op, telkens met de toelichting. Artikel 2 In boek XX, titel I, hoofdstuk 2, van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017, wordt een artikel XX.11/1 ingevoegd, luidende: “Art. XX.11/1. De verslagen opgesteld door…

Lees meer

Tijdelijk moratorium om ondernemingen te beschermen tegen bewarend en uitvoerend beslag en faillietverklaring (en gerechtelijke ontbinding). KB n° 15 van 24 april 2020 in Staatsblad, verlengd bij KB tot 17 juni 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 25/04/2020 In deze bijdrage sommen we, na een algemeen luik, de artikelen op, telkens met de volgens ons relevante motivering uit het Verslag aan de Koning. Algemene motivatie in het Verslag aan de Koning Ondernemingen kunnen bescherming zoeken tegen hun schuldeisers door gebruik te maken van de gerechtelijke reorganisatie bedoeld in Titel…

Lees meer

Modelverzoekschrift tot doelwijziging – art.XX.60 WER (Guy Hermans)

Auteur: Guy Hermans (rechter bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren) Publicatiedatum: 15/04/2020 De heer Guy Hermans (rechter in de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren), heeft LegalNews.be het modelverzoekschrift tot doelwijziging bezorgd. Word / PDF Andere modellen van de heer Guy Hermans: Tegensprekelijk verzoekschrift tot wijziging van het bedrag of de hoedanigheid van een schuldvordering – art.XX.49 WER…

Lees meer

Model van verzoekschrift tot termijnverlenging (verlenging opschortingstermijn – art.XX.59 WER) (Guy Hermans)

Auteur: Guy Hermans (rechter bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren) Publicatiedatum: 08/04/2020 De heer Guy Hermans (rechter in de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren), heeft LegalNews.be het model van verzoekschrift tot termijnverlenging (verlenging opschortingstermijn) bezorgd: PDF / Word Andere modellen van Guy Hermans: Model van dagvaarding in vervroegde beëindiging van de gerechtelijke reorganisatie  Modelverzoekschrift WCO vanaf 1…

Lees meer

Model van dagvaarding in vervroegde beëindiging van de gerechtelijke reorganisatie (Guy Hermans)

Auteur: Guy Hermans (rechter bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren) Publicatiedatum: 22/02/2020 Model De heer Guy Hermans (rechter in ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren), heeft LegalNews.be het model van dagvaarding in vervroegde beëindiging van de gerechtelijke reorganisatie bezorgd: PDF / Word Andere modellen van Guy Hermans: Model van verzoekschrift tot termijnverlenging (verlenging opschortingstermijn – art.XX.59 WER)…

Lees meer

Gerechtelijk reorganisatie en zakelijke zekerheden. Twee belangrijke Cassatie-arresten van 16 januari 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 17/02/2020 Cassatie-arrest C.19.0294.N In het arrest spreekt ook het Hof van Cassatie zich uit over een schuldvordering gewaarborgd door een pand op schuldvorderingen en in welke mate een pand op alle bestaande en toekomstige schuldvorderingen aanleiding kan geven tot een kwalificatie als een buitengewone schuldvordering. Lees het artikel ‘Cass. 16 januari 2019…

Lees meer

De overdracht van onderneming door gerechtelijke reorganisatie: hoe een dossier in de praktijk meer dan ingewikkeld kan zijn… (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 05/09/2019 Tijdens de herhaling van de eerder in Gent georganiseerde studienamiddag ‘Ondernemingen in moeilijkheden: deficitaire vereffening en gerechtelijke reorganisatie’ op 23 april 2020 in Antwerpen  zullen mr. Rik Crivits,  mr. Astrid Lescouhier, mr. Lore Rammeloo en mr. Jens Vrebos (allen advocaat Crivits & Persyn) in het tweede gedeelte van hun uiteenzetting (na…

Lees meer

De gerechtelijke reorganisatie. Weet u nog wat er is gewijzigd? (PAQT Advocaten)

Auteur: Geert Reniers en Ilona Lo Giudice (PAQT Advocaten) Publicatiedatum: 07/02/2019 Tien maanden geleden trad het nieuwe insolventierecht in werking. Daarbij werden de oude WCO Wet (continuïteit van ondernemingen) en de Faillissementswet samengebracht in het nieuwe Wetboek van Economisch Recht (WER). Het insolventierecht werd van toepassing op iedere “onderneming” (ook VZW’s, vrije beroepers,… ). Voor het eerst werd de…

Lees meer