>Voeg code toe voor de </head> tag.gerechtelijke reorganisatie

Einde faillissementenstop in het kader van de COVID pandemie (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristiaan Caluwaerts, Federico Wuyts en Nathalie Van Hool (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 01/02/2021 Tijdens de coronacrisis werd een moratorium (of faillissementenstop) afgekondigd teneinde bedrijven ademruimte te geven om deze – eveneens financiële - recessie te overbruggen. Een eerste bescherming tijdens de toenmalige lockdown liep tot juni 2020 en werd opgenomen onder het KB n° 15 van 24 april 2020,

De tijdelijke “Corona” opschortingsmaatregelen hebben ook gevolgen voor het gerechtelijk reorganisatieplan (WCO) (Seeds of Law)

Auteurs: Aurélie Glinne en Leo Peeters (Seeds of Law)Publicatiedatum: 21/01/2021 De tijdelijke opschortingsmaatregelen die van toepassing waren tijdens de "eerste golf" van de coronacrisis, zijn opnieuw ingevoerd. Maar ze gelden alleen voor bedrijven die als gevolg van de coronamaatregelen hun deuren hebben moeten sluiten. Sinds 28 oktober 2020 zijn alle

Gerechtelijke reorganisatie en bestuurdersaansprakelijkheid: een gewaarschuwd bestuurder is er twee waard (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance lab) Publicatiedatum: 29/11/2020 Voor ondernemingen in moeilijkheden is een gerechtelijke reorganisatie vaak de laatste optie om een oplossing voor de financiële problemen te vinden. Het gebruik van deze procedure kan dan ook in vele omstandigheden als een daad van zorgvuldig bestuur beschouwd worden. Evenwel

Webinar on demand ‘De gerechtelijke reorganisatie: een volledige praktijkgerichte analyse’

Introductie: Deze opleiding bestaat uit 3 delen die afzonderlijk kunnen worden gevolgd. Totale duur: 5 uur. De procedure van gerechtelijke reorganisatie strekt in essentie tot het behouden van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de activa of van de activiteiten van de onderneming. Kenmerkend

2020-08-02T08:15:54+00:00 27 juli 2020|Categories: Legal innovation|Tags: |

Binnenkort om een time-out verzoeken buiten een procedure van gerechtelijke reorganisatie? (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 30/06/2020 Op 10 juni 2020 werd een wetsvoorstel tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht ingediend in de Kamer. Dit wetsvoorstel beoogt de insolventiewet en in het bijzonder de bepalingen inzake de procedures van gerechtelijke reorganisatie aan te passen aan de

2020-07-02T06:54:02+00:00 3 juli 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , |

Einde coronabeschermingsregeling voor ondernemingen – de gerechtelijke reorganisatie als redmiddel ter vermijding van faillissement? (Marlex)

Auteurs: Marc D'hoore en Lobke Pottie (Marlex) Publicatiedatum: 17/06/2020 In onze nieuwsbrief van 17 april 2020 informeerden wij u al over de tijdelijke beschermingsregeling die de regering bij KB van 24 april 2020 had ingevoerd om ondernemingen die betalingsmoeilijkheden ondervonden ten gevolge van de COVID-19-crisis te beschermen. Dankzij deze tijdelijke beschermingsregeling werden

Aanpassingen van de bepalingen inzake de procedures van gerechtelijke reorganisatie: wetsvoorstel ingediend op 10 juni 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 16/06/2020 In deze bijdrage sommen we de in het wetsvoorstel voorgestelde artikelen op, telkens met de toelichting. Artikel 2 In boek XX, titel I, hoofdstuk 2, van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017, wordt een artikel XX.11/1 ingevoegd, luidende: “Art.

2020-06-20T16:07:42+00:00 16 juni 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: |

Tijdelijk moratorium om ondernemingen te beschermen tegen bewarend en uitvoerend beslag en faillietverklaring (en gerechtelijke ontbinding). KB n° 15 van 24 april 2020 in Staatsblad, verlengd bij KB tot 17 juni 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 25/04/2020 In deze bijdrage sommen we, na een algemeen luik, de artikelen op, telkens met de volgens ons relevante motivering uit het Verslag aan de Koning. Algemene motivatie in het Verslag aan de Koning Ondernemingen kunnen bescherming zoeken tegen hun schuldeisers door gebruik te maken van de

2020-05-23T07:53:22+00:00 25 april 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: |

Modelverzoekschrift tot doelwijziging – art.XX.60 WER (Guy Hermans)

Auteur: Guy Hermans (rechter bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren) Publicatiedatum: 15/04/2020 De heer Guy Hermans (rechter in de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren), heeft LegalNews.be het modelverzoekschrift tot doelwijziging bezorgd. Word / PDF Andere modellen van de heer Guy Hermans: Tegensprekelijk verzoekschrift tot wijziging van het bedrag of de hoedanigheid van

De gerechtelijke reorganisatie als bescherming tijdens (en na) de coronacrisis (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 03/04/2020 Nu de omvang van de coronacrisis stilaan duidelijk wordt, bestaat er geen twijfel over dat ook de Belgische economie (en ver daarbuiten) ongeziene klappen zal krijgen. Zo goed als alle ondernemingen in ons land worden of zullen, in meer of mindere mate, geaffecteerd worden

2020-04-25T08:30:44+00:00 10 april 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |