Wijzigingen aan boek XX WER: wetgever zet (nog meer) in op continuïteit (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens, Sam Ledent en Emilie Bogaerts (Schoups) Publicatiedatum: 22/03/2021 Sinds 1 februari 2021 is er geen moratorium op faillissementen meer van kracht. De federale regering oordeelde dat het niet opportuun was om die crisismaatregel (waarvoor u hier en hier meer leest) te verlengen. Wel kondigde minister van justitie Vincent Van Quickenborne nieuwe maatregelen aan ter bescherming van ondernemingen…

Lees meer

Evolutie in het insolventierecht: na de moratoria een tijdelijk lightregime voor de reorganisatie (Eubelius)

Auteurs: Dominique De Marez en Frederik De Leo (Eubelius) Publicatiedatum: 26/03/2021 Nadat de wetgever eerder tijdelijke moratoria inzette om de door de Corona-crisis getroffen ondernemingen te ondersteunen, kiest hij nu voor een andere aanpak. De procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt tijdelijk aangepast, zodat het voor ondernemingen in moeilijkheden gemakkelijker wordt om er een beroep op…

Lees meer

De procedure van gerechtelijke reorganisatie als reddingsboei: de wetgever wijzigt en vereenvoudigt tijdelijk de spelregels (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 26/03/2021 Vandaag (26 maart 2021) werd de Wet van 21 maart 2021 tot wijziging van Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waarmee hoofdzakelijk de regels van de procedure van gerechtelijke reorganisatie aan een herziening worden onderworpen. In plaats van de tijdelijke faillissementsmoratoria ziet…

Lees meer

Bijkomend nuttig handvat voor ondernemingen in moeilijkheden (Van Havermaet)

Auteur: Ann Dauven (Van Havermaet) Publicatiedatum: 25/03/2021 Na het aflopen van de bescherming tegen inbeslagnames en faillissementen op 31 januari 2021, kondigde de minister van Justitie een herlanceringsprocedure aan. Het lijkt erop dat de Minister woord heeft gehouden. Einde vorige week werd immers het wetsvoorstel (weliswaar in tweede lezing) tot wijziging én vernieuwing van de…

Lees meer

Belgium introduces pre-pack reorganisation (Corporate Finance Lab)

Authors: Eric Blomme and Cécile Odeurs (Corporate Finance Lab) Publication date: 24/03/2021 The COVID-19 pandemic has put the rescue of struggling but viable businesses front of the agenda.  The initial response of the Belgian government and legislator was a moratorium on enforcement measures and bankruptcy petitions.  Such moratorium can however not be a structural solution in the…

Lees meer

Schuldvorderingen in de opschorting. Cassatie-arrest van 11 januari 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 19/03/2021 Krachtens artikel 2, c, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, zoals van toepassing, worden met “schuldvorderingen in de opschorting” bedoeld de schuldvorderingen die ontstaan zijn vóór het vonnis dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie opent of die volgen uit het verzoekschrift of de gerechtelijke…

Lees meer

Versoepeling aanvraag gerechtelijke reorganisatie (Marlex)

Auteurs: Lobke Pottie en Fay Reynaert (Marlex) Publicatiedatum: 18/03/2021 Om een golf van faillissementen te vermijden, voerde de regering voor het eerst op 24 april 2020 een moratorium in voor faillissement. Dit moratorium werd diverse keren aangepast en verlengd, maar nam uiteindelijk een einde op 31 januari 2021. De regering was immers de mening toegedaan…

Lees meer

Einde faillissementenstop in het kader van de COVID pandemie (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristiaan Caluwaerts, Federico Wuyts en Nathalie Van Hool (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 01/02/2021 Tijdens de coronacrisis werd een moratorium (of faillissementenstop) afgekondigd teneinde bedrijven ademruimte te geven om deze – eveneens financiële – recessie te overbruggen. Een eerste bescherming tijdens de toenmalige lockdown liep tot juni 2020 en werd opgenomen onder het KB n° 15 van 24 april 2020, een tweede bescherming werd…

Lees meer

De tijdelijke “Corona” opschortingsmaatregelen hebben ook gevolgen voor het gerechtelijk reorganisatieplan (WCO) (Seeds of Law)

Auteurs: Aurélie Glinne en Leo Peeters (Seeds of Law) Publicatiedatum: 21/01/2021 De tijdelijke opschortingsmaatregelen die van toepassing waren tijdens de “eerste golf” van de coronacrisis, zijn opnieuw ingevoerd. Maar ze gelden alleen voor bedrijven die als gevolg van de coronamaatregelen hun deuren hebben moeten sluiten. Sinds 28 oktober 2020 zijn alle bedrijven in de horeca-,…

Lees meer