Afstand van schuldvordering bij een procedure tot gerechtelijke reorganisatie (Grant Thornton)

Auteur: Grant Thornton Momenteel lijden vele ondernemingen nog onder de economische vertraging die het gevolg was van de COVID-19-pandemie. Bepaalde sectoren zijn ook zwaarder getroffen dan andere. Voor ondernemingen in moeilijkheden is de procedure tot gerechtelijke reorganisatie zeker de beste oplossing om zich tegen hun schuldeisers te beschermen en hun voortbestaan veilig te stellen. Hierna…

Lees meer

Gerechtelijke reorganisatie en misbruikbestrijding: is de slinger te ver doorgeslagen? (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Cedric Haspeslagh (Van Steenbrugge Advocaten) De wetgever wil de procedure van gerechtelijke reorganisatie zo aantrekkelijk mogelijk maken. Dat uit zich in een ‘open portaal’ benadering. Deze benadering wordt gekenmerkt door een beperkt aantal toegangsvoorwaarden tot de gerechtelijke reorganisatie die relatief eenvoudig te vervullen zijn. De belangrijkste voorwaarde is dat de continuïteit van de onderneming…

Lees meer

Gerechtelijke reorganisatie en verlenging van de opschorting. Arrest GwH 15 juli 2021 (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

Auteur: Lies De Mulder (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)  De feiten in dit arrest hebben betrekking op de gerechtelijke reorganisatie van de bvba JDV Holding. De ondernemingsrechtbank te Brussel opent de gerechtelijke reorganisatie van deze bvba op 2 oktober 2019 en kent een opschortingstermijn toe tot en met 15 januari 2020. Op 27 december 2019 verzoekt…

Lees meer

Cass. 21 juni 2018: vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag tijdens gerechtelijke reorganisatie (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

Auteur: Inge Vandeplas (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)   Publicatiedatum: 18/07/2018 Op grond van artikel 164 KB/WIB kan de belastingadministratie een vereenvoudigd derdenbeslag leggen ten laste van de belastingplichtige. De belastingplichtige kan binnen 15 dagen verzet aantekenen tegen het vereenvoudigd derdenbeslag. Indien dergelijk verzet wordt ingesteld, dan behoudt het beslag haar bewarende werking op voorwaarde dat…

Lees meer

Eerste toepassing van boek XX WER in de gerechtelijke reorganisatie – Kh. Luik (afd. Namen) 24 mei 2018 (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

Auteur: Inge Vandeplas (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht) Publicatiedatum: 26/06/2018 In het vonnis van 24 mei 2018 heeft de rechtbank van koophandel te Luik zich uitgesproken over de opening van de gerechtelijke reorganisatie, de schorsing van de beslagprocedure en de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder onder het nieuwe boek XX WER. In eerste instantie dient de rechtbank…

Lees meer

Orb. Gent (afd. Brugge) 21 december 2018: verzoek tot schorsing uitvoerend beslag tijdens gerechtelijke reorganisatie (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

Auteur: Inge Vandeplas (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)   Publicatiedatum: 03/09/2019 De uitsluiting van uitvoerende beslagprocedures van de opschorting tijdens een procedure van gerechtelijke reorganisatie is een nieuwigheid van boek XX WER. In een poging om mogelijk misbruik van de procedure van gerechtelijke reorganisatie tegen te gaan, stelt artikel XX.44, par. 2 WER dat Indien de dag…

Lees meer

Cherrypicking van werknemers bij een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag (WCO III): kan het nog? (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas en Sam De Voogt (Eubelius) Publicatiedatum: 18/06/2021 Het arbeidshof te Antwerpen oordeelde recent dat het keuzerecht van de overnemer in het kader van een WCO III in strijd is met het EU-recht. Het veroordeelde de Belgische staat tot betaling van schadevergoeding aan een niet-overgenomen werknemer. De Belgische wetgeving over gerechtelijke reorganisatie bepaalt…

Lees meer

The Plessers saga has come to an end – Is this a breakthrough in the reform of the reorganisation procedure? (PwC Legal)

Author: Christophe Wathion (PwC Legal) Publication date: 26/04/2021 The reorganisation procedure aims to provide an opportunity for undertakings facing financial difficulties to continue their business and activities and is governed by the provisions in book XX of the Belgian Economic Law Code (“ELC”) (previously the procedure was provided in the Belgian Act on the Continuity…

Lees meer

Wijzigingen aan boek XX WER: wetgever zet (nog meer) in op continuïteit (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens, Sam Ledent en Emilie Bogaerts (Schoups) Publicatiedatum: 22/03/2021 Sinds 1 februari 2021 is er geen moratorium op faillissementen meer van kracht. De federale regering oordeelde dat het niet opportuun was om die crisismaatregel (waarvoor u hier en hier meer leest) te verlengen. Wel kondigde minister van justitie Vincent Van Quickenborne nieuwe maatregelen aan ter bescherming van ondernemingen…

Lees meer