>Voeg code toe voor de </head> tag.GDPR

Waarop moet ik letten bij het organiseren van een cashback actie? (Sirius Legal)

Auteur: Freekje De Vidts (Sirius Legal) Publicatiedatum: 08/08/2019 Fabrikanten organiseren vaak cashback acties om rechtstreeks in contact te komen met hun klanten en (persoons-)gegevens te verzamelen van de eindklanten van hun producten. De eindklant kan dan een deel van de aankoop teruggestort krijgen op zijn/haar bankrekening, vaak na registratie via de

2019-08-15T10:34:43+00:00 15 augustus 2019|Categories: Handelsrecht Privacy recht|Tags: , , , , |

Medische deontologie: goedgekeurde gecommentarieerde code van 5 juli 2019 gepubliceerd (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 15/08/2019 De nationale raad van de Orde van Artsen publiceerde op 8 augustus 2019 de op 5 juli 2019 goedgekeurde gecommentarieerde code van medische deontologie op de website van de Orde. De medische deontologie omvat de basisbeginselen en gedragsregels die iedere arts in het belang van het

2019-08-15T10:02:01+00:00 15 augustus 2019|Categories: Gezondheidszorg Medisch recht Privacy recht|Tags: , , , |

GDPR boete British Airways: gehackte onderneming dubbel slachtoffer? (Timelex)

Auteur: Bernd Fiten (Timelex) Publicatiedatum: 10/07/2019 De Britse toezichthoudende autoriteit, de British Information Commissioner’s Office (ICO), liet weten van plan te zijn om een GDPR boete op te leggen van £ 183 miljoen (omgerekend € 243,47 miljoen) aan British Airways. Dat is 1,5% van de volledige omzet van het bedrijf in het boekjaar

2019-07-31T07:27:34+00:00 31 juli 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , , |

GDPR’s first birthday in six lessons (Altius)

Author: Gerrit Vandendriessche (Altius) Publication date: 04/07/2019 The general data protection regulation (GDPR) just celebrated its first anniversary.  Although it seems that EU businesses and individuals are well aware of its existence, some controllers and processors are still not entirely GDPR compliant.  Others that already underwent GDPR audit, must realize

2019-07-12T09:49:51+00:00 12 juli 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , |

Newsflash GDPR: Bewaartermijnen (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 02/07/2019 Onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (‘AVG’ of ‘GDPR’) gelden dezelfde bewaartermijnen van persoonsgegevens als voorheen. Het uitgangspunt blijft dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking (de zgn. “opslagbeperking”). Hoe lang dit precies is, dient geval

2019-07-06T13:26:56+00:00 8 juli 2019|Categories: Arbeidsrecht Privacy recht|Tags: , , |

Fraudeonderzoek: zijn auditors privédetectives? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Luc Goris (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 29/07/2019 Dagelijks zijn er in bedrijven onderzoeken naar mogelijke fraude door eigen medewerkers. Fraudeonderzoek kan door eigen mensen gebeuren (interne auditors, security officers, compliance officers, risk managers), alsook door externe gespecialiseerde forensic auditors. Uiteindelijk kan een fraudeonderzoek op basis van een auditrapport leiden tot

2019-07-06T14:00:49+00:00 6 juli 2019|Categories: Arbeidsrecht Privacy recht|Tags: , , , |

Free flow of non-personal data and GDPR (Loyens & Loeff)

Authors: Stéphanie De Smedt and Garance Dekeyser (Loyens & Loeff) Publication date: 19/06/2019 The new Regulation 2018/1807 on the free flow of non-personal data in the EU is applicable since 28 May 2019. The main goal pursued by Regulation 2018/1807 is to boost the data economy by facilitating the cross-border exchange of

2019-06-25T08:39:38+00:00 27 juni 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , |

Wijziging wet private veiligheid: beperking GDPR-rechten mogelijk (Timelex)

Auteur: Bernd Fiten (Timelex) Publicatiedatum: 19/06/2019 In november 2017 trad de nieuwe 'Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid' in werking. Deze nieuwe wet had tot doel om de private bewakingssector te professionaliseren door middel van betere screenings en uitgebreidere opleidingen. In ruil kreeg de

2019-06-19T17:08:59+00:00 19 juni 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , , |

De eerste Belgische GDPR-sanctie is genomen (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 31/05/2019 De kop is er af! De Gegevensbeschermingsautoriteit, hierna de GBA, heeft bij beslissing 04/2019 dd. 28 mei 2019 een eerste administratieve geldboete, wegens het niet respecteren van de GDPR, opgelegd. Bespreking van de feiten. Eind december 2018 werd een klacht tegen een natuurlijk

2019-06-01T10:08:39+00:00 1 juni 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , , |

Moeite om uw klantenbestand up-to-date te houden? De wetgever springt in de bres (Timelex)

Auteur: Liesa Boghaert (Timelex) Publicatiedatum: 28/05/2019 Een correct en betrouwbaar klantenbestand is van onschatbare waarde voor elke onderneming. Steeds meer bedrijven wensen daarom beroep te doen op de persoonsgegevens vervat in de elektronische identiteitskaart (eID), die spelfouten en vergissingen in de administratie beletten. Toch is het niet vanzelfsprekend, gelet op ieders

2019-06-01T10:01:02+00:00 1 juni 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , |