>Voeg code toe voor de </head> tag.GDPR

Welke impact heeft Brexit op uw doorgifte van persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk? (Eubelius)

Auteurs: Anneleen Van de Meulebroucke en Justine De Meersman (Eubelius)Publicatiedatum: 04/02/2021 Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk, als gevolg van Brexit, een derde land in het licht van de AVG. De EU-UK Trade and Cooperation Agreement ("de Overeenkomst"), bevat een overbruggingsmechanisme voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de EU en

2021-02-19T10:17:12+00:00 17 februari 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , , , |

Welke bevoegde privacy autoriteit kan jou voor de rechter slepen? (Sirius Legal)

Auteur: Matthias Vandamme (Sirius Legal)Publicatiedatum: 27/01/2021 Een komend arrest van het Hof van Justitie kan mogelijks interessante gevolgen hebben voor bedrijven die in een grensoverschrijdende context werken. De Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie schreef in een recente opinie over de zaak van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) tegen Facebook dat

2021-02-09T15:54:05+00:00 11 februari 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , |

Welke gegevens mogen ondernemingen verzamelen in het kader van een diversiteitsbeleid? (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 04/02/2021 In het zog van de “Black Lives Matter”-beweging wensen ondernemingen meer diversiteit in hun personeelsbestand te bewerkstelligen. Werkgevers wensen daarbij soms aan hun werknemers of aan kandidaten te vragen om op vrijwillige basis persoonlijke informatie mee te delen (“diversity monitoring”). Vaak gaat het om gegevens

2021-02-09T15:38:30+00:00 9 februari 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , |

GDPR, wat doe je met de persoonsgegevens van een sollicitant? (Ubora)

Auteur: Rolf Vermeulen (Ubora)Publicatiedatum: 2020 Bij het bijhouden, verwerken en bewaren van persoonsgegevens van sollicitanten dien je op drie punten te letten: welke gegevens worden verwerkt? Hoe lang bewaar je de data? Hoe informeer je de sollicitant? WELKE GEGEVENS MAG JE VERWERKEN De GDPR-regelgeving bepaalt dat je niet meer persoonsgegevens mag verwerken als strikt noodzakelijk voor

2021-01-20T16:56:36+00:00 20 januari 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , |

FOD Financiën krijgt berisping voor GDPR-inbreuken (Ardent Advocaten)

Auteur: Ardent AdvocatenPublicatiedatum: 14/01/2021 Op 23 december 2020 heeft de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) uitspraak gedaan over een klacht met betrekking tot het Fisconetplus-platform van de FOD Financiën. We vatten de beslissing van de GBA kort samen en geven aan wat we hieruit als onderneming moeten onthouden. Bent u

2021-01-16T12:05:35+00:00 16 januari 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

Last-minute Brexit deal extends free flow of personal data to UK with 6 months (Loyens & Loeff)

Authors: Stéphanie De Smedt, Nina Orlić, Kim Lucassen and Emilia Fronczak (Loyens & Loeff)Publication date: 31/12/2020 As of 1 January 2021, the UK qualifies as a ‘third country’ pursuant to the EU General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR). From a data protection perspective, this means, in principle, that additional measures

2021-01-04T12:32:22+00:00 4 januari 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

Blind vertrouwen? GDPR in de relatie tussen werknemers, derden en de vertrouwenspersoon (Cautius)

Auteur: Annick Alders (Cautius)Publicatiedatum: 18/12/2020 Een recente uitspraak van de gegevensbeschermingsautoriteit bevestigt het recht van de werknemer om inzage te nemen van haar personeelsdossier en evaluatie-documenten. Dat hierin gegevens van derden zijn opgenomen, doet aan dit basisrecht geen afbreuk. Het personeelsdossier is evenwel niet het dossier van de vertrouwenspersoon. Eens

2021-01-04T12:25:25+00:00 4 januari 2021|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , |

Het VoetbalTV vonnis: Gerechtvaardigd belang als rechtsgrond mag niet systematisch uitgesloten worden (Sirius Legal)

Auteur: Bart Van den Brande (Sirius Legal) Publicatiedatum: 25/11/2020 Een erg interessante en relevante uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 23 november 2020 wijst erop dat gegevensbeschermingsautoriteiten de mogelijkheid van verantwoordelijken voor de verwerking om zich te beroepen op het gerechtvaardigd belang als rechtsgrond niet systematisch mogen inperken.  De vraag of gegevens

2020-12-03T14:13:44+00:00 3 december 2020|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

GDPR – Ticketmaster beboet voor gebrekkige bescherming van klantengegevens (Ardent Advocaten)

Auteur: Ardent Advocaten Publicatiedatum: 27/11/2020 Op 13 november 2020 heeft de Britse Toezichthoudende Autoriteit (ICO) een boete van 1,25 miljoen GBP opgelegd aan Ticketmaster omwille van een ernstig gebrek in de beveiliging van de persoonsgegevens van haar klanten. De boete – die er komt slechts enkele weken nadat de ICO

2020-12-03T11:33:09+00:00 3 december 2020|Categories: Privacy recht|Tags: , , |

GDPR – kan een werknemer geldig toestemming geven om (gevoelige) persoonsgegevens te verwerken? (Schoups)

Auteur: Kiandro Lebon (Schoups) Publicatiedatum: 24/11/2020 In een beslissing van 9 november 2020, gaf de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) meer duidelijkheid over de mogelijkheid voor een werknemer om toestemming te geven voor de verwerking van (al dan niet gevoelige) persoonsgegevens door de werkgever in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG

2020-12-03T11:30:38+00:00 3 december 2020|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , , |