>Voeg code toe voor de </head> tag.GD&A Advocaten

Ongrondwettig belastingreglement leidt niet tot ambtshalve ontheffing (GD&A Advocaten)

Auteurs: Nathalie Wouters en Nour Isho (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 09/12/2020 Wanneer hoven en rechtbanken een belastingreglement ongrondwettig achten en daarom buiten toepassing laten, trachten andere belastingschuldigen, die niet eerder een bezwaarschrift hadden ingediend, vaak alsnog hun voordeel te doen via de procedure van ambtshalve ontheffing. Het Grondwettelijk Hof heeft in haar

2020-12-13T09:28:07+00:00 15 december 2020|Categories: Directe belastingen Gerechtelijk recht|Tags: , |

Lokale besturen gebuisd in troebel water? 400.000 Vlaamse woningen nog niet aangesloten op de riolering. Wie is juridisch verantwoordelijk? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Willem-Jan Ingels en Lennart Nijs (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 09/11/2020 Het reportageprogramma “Pano” deed onderzoek naar de waterkwaliteit in Vlaanderen. Die blijkt volgens “Pano” erbarmelijk te zijn. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat maar liefst 400.000 woningen in Vlaanderen niet zijn aangesloten op het rioleringsnet. Hierdoor komt

2020-11-13T11:53:09+00:00 15 november 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Milieu-aansprakelijkheid van locale besturen: brengt ineffectief optreden ook de persoonlijke aansprakelijkheid van de locale mandataris in het gedrang? (GD&A Advocaten)

Auteur: Lennart Nijs (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 02/10/2020 In deze laatste episode van de reeks omtrent milieu-aansprakelijkheid van lokale besturen ligt de focus op de potentiële aansprakelijkheidsvorderingen waaraan burgemeester en schepenen zich blootstellen in het kader van de niet-nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit opgelegde milieudoelstellingen. Eén en ander zal

2020-10-06T08:40:49+00:00 8 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Geen discretionaire beoordelingsmarge voor aanbestedende overheid inzake al dan niet vragen prijsverantwoording bij vaststelling van schijnbaar abnormale prijs in offerte (GD&A Advocaten)

Auteur: Els Gypen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 08/09/2020 Verplichting tot het vragen van een prijsverantwoording. Bespreking van het arrest van de Raad van State van 18 juni 2020, nr. 247.827. Op 18 juni 2020 oordeelde de Raad van State in arrest nr. 247.827 dat een prijsonderzoek niet op rechtsgeldige wijze was

2020-09-22T12:02:00+00:00 22 september 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Omgevingsrecht als spil van een circulaire economie (GD&A Advocaten)

Auteur: Willem-Jan Ingels (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 16/09/2020 Europa moet tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dit is het ambitieuze streefdoel van de Europese “Green Deal”. Ook voor ons land betekent dit werk aan de winkel. Lokale besturen in Vlaanderen zullen meer dan ooit hun steentje moeten bijdragen aan een groener en duurzamer

2020-09-22T11:58:41+00:00 22 september 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

De handhavende gegevensbeschermingsautoriteit komt op (kruis-)snelheid! (GD&A Advocaten)

Auteur: Wouter Rubens en Maud Van Genechten (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 26/06/2020 De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger: Privacycommissie) kondigde al aan in de komende jaren zijn focus te vestigen op (o.m.) de overheids-, de onderwijs- en de telecommunicatiesector, met daarbij een bijzondere aandacht voor de legitimiteit van persoonsgegevensverwerkingen en het borgen van

2020-07-02T07:21:38+00:00 6 juli 2020|Categories: Privacy recht|Tags: , , |

Snel en efficiënt handhaven: de aanstelling van een gemeentelijk verbalisant. Operae pretium est (GD&A Advocaten)

Auteur: Jens Joossens (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 03/06/2020 Indien men als lokaal bestuur wenst op te treden tegen stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken is de aanstelling van één of meerdere gemeentelijke verbalisanten noodzakelijk. Wegens het groot aantal vragen naar zowel de wijze van aanstelling als de bevoegdheden wordt in deze nieuwsbrief kort

2020-06-05T12:22:52+00:00 5 juni 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

De ondertekening door een gedelegeerd bestuurder – einde van de automatische nietigheid van een gebrekkig ondertekende offerte? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Sven Frankard (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 22/05/2020 Het hoofdstuk m.b.t. de rechtsgeldige ondertekening van een offerte in het kader van een overheidsopdracht heeft al veel inkt doen vloeien in zowel rechtspraak als rechtsleer. Tot voor kort was er ter zake echter minstens één zekerheid: volgens de Raad

Overheidsopdrachten: vallen inschrijvers gevat in het kader van een nog lopend strafonderzoek door de mazen van het net? Of net niet? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Charlotte Persoons (GD&A Advocaten)  Publicatiedatum: 29/04/2020 Een aanbestedende overheid is enkel verplicht om een inschrijver uit te sluiten indien deze bij rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde werd veroordeeld voor welbepaalde ernstige misdrijven (artikel 67, §1, Overheidsopdrachtenwet juncto artikel 61 KB Plaatsing). Dient er echter te worden gewacht op

Onbekend doch wel al bemind in België: NEC4 flexibiliteit en innovatie in complexe projecten en overheidscontracten… een introductie (GD&A Advocaten)

Auteur: Gitte Laenen en Charlotte Persoons (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 20/04/2020 Gelet op de ervaringen met het NEC4-model (en met de vorige editie NEC3) in het buitenland, vonden we het de moeite waard om te kijken of dit model ook (meer) in België zou kunnen worden ingezet en wat daartoe juridisch

2020-04-25T15:41:28+00:00 25 april 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |