>Voeg code toe voor de </head> tag.GD&A Advocaten

Overheidsopdrachten – De overstap naar de I-2021-Index vangt aan: wat houdt dit in voor uw lopende/nieuwe overheidsopdracht? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen, Pedro Gielen en Anse Speetjens (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 19/03/2021 De I-index is een lijst van bouwmaterialen met een bepaalde weging aan de hand waarvan de prijsontwikkeling kan worden gevolgd. Deze tot op heden gehanteerde index dateert van 1995 en is sindsdien ongewijzigd gebleven. Gelet de stedenbouwkundige en technische

2021-03-22T09:22:04+00:00 22 maart 2021|Categories: Overheidsopdrachten Bouwrecht|Tags: , |

De rol van de ambtenaar van de burgerlijke stand bij bestrijding van schijnengagementen (GD&A Advocaten)

Auteurs: Dominique Vanhaelewyn, Julie Swerts en Julie Philtjens (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 12/03/2021 Eerste hulp bij vermoeden van fraude om ongevallen te vermijden! Bij het behandelen van gerechtelijke procedures voor de familierechtbank stellen wij vast dat de na te leven vormvoorwaarden, bij wet voorgeschreven bij het nemen van preventieve maatregelen in het

2021-03-13T12:56:08+00:00 15 maart 2021|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , , |

De beslissing tot eenzijdige verbreking kan de aanbestedende overheid zuur opbreken indien de rechten van de verdediging in hoofde van de opdrachtnemer niet worden gerespecteerd (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Julie Philtjens (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 07/01/2021 Bespreking van het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, van 2 december 2020, rolnummer 19/1302/A 1. Waarborg voor de rechten van verdediging van de opdrachtnemer bij het treffen van ambtshalve maatregelen Overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk

2021-01-12T14:28:00+00:00 15 januari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Het ontslag van een overheidscontractant: een loutere toepassing van de arbeidsovereenkomstenwet dekt de lading niet… (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen, Chloé Van Landeghem en Charlotte (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 05/01/2021 Bespreking van het vonnis van de arbeidsrechtbank te Antwerpen van 13 oktober 2020 en de problematiek rond het ontslag van een overheidscontractant. Het ontslag van een overheidscontractant bij lokale besturen Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst dient het lokaal

2021-01-08T13:36:19+00:00 12 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Vermogensrechten op het openbaar domein? Quo vadis na het nieuwe goederenrecht? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Willem Mariën en Siebe Van Malderen (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 05/01/2021 Boek 3 “Goederen” van het nieuw Burgerlijk Wetboek treedt vanaf 1 september ’21 in werking en kan nu reeds contractueel van toepassing worden verklaard. Het bijzondere statuut van de goederen van het openbaar domein wordt daarin niet ongemoeid gelaten. Tijd

2021-01-08T14:02:56+00:00 11 januari 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

De digitale euro: trigger voor digitale financiële revolutie? (GD&A Advocaten)

Auteur: Steven Michiels (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 16/12/2020 Tot 12 januari 2021 heeft u de gelegenheid om uw mening kenbaar te maken aan de Europese Centrale Bank over de invoering van een digitale euro. De ECB wil tegen medio 2021 beslissen welke richting ze met de digitale euro uit wil. De trein

2021-01-06T13:29:59+00:00 6 januari 2021|Categories: Financieel recht|Tags: |

Ondanks de fundamentele kritiek vanwege de Raad van State blijft de beoogde uniforme regeling van de gevolgen van de Covid-19-crisis voorlopig uit (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen, Pedro Gielen en Anse Speetjens (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 23/12/2020 Het initieel wetsvoorstel ingediend op 8 juli jl. tot beperking van de toepassing van artikel 38/9 AUR in het kader van de COVID-19-crisis, werd op 25 augustus jl. streng bekritiseerd door de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

2021-01-10T10:35:38+00:00 6 januari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Ongrondwettig belastingreglement leidt niet tot ambtshalve ontheffing (GD&A Advocaten)

Auteurs: Nathalie Wouters en Nour Isho (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 09/12/2020 Wanneer hoven en rechtbanken een belastingreglement ongrondwettig achten en daarom buiten toepassing laten, trachten andere belastingschuldigen, die niet eerder een bezwaarschrift hadden ingediend, vaak alsnog hun voordeel te doen via de procedure van ambtshalve ontheffing. Het Grondwettelijk Hof heeft in haar

2020-12-13T09:28:07+00:00 15 december 2020|Categories: Directe belastingen Gerechtelijk recht|Tags: , |

Lokale besturen gebuisd in troebel water? 400.000 Vlaamse woningen nog niet aangesloten op de riolering. Wie is juridisch verantwoordelijk? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Willem-Jan Ingels en Lennart Nijs (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 09/11/2020 Het reportageprogramma “Pano” deed onderzoek naar de waterkwaliteit in Vlaanderen. Die blijkt volgens “Pano” erbarmelijk te zijn. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat maar liefst 400.000 woningen in Vlaanderen niet zijn aangesloten op het rioleringsnet. Hierdoor komt

2020-11-13T11:53:09+00:00 15 november 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Milieu-aansprakelijkheid van locale besturen: brengt ineffectief optreden ook de persoonlijke aansprakelijkheid van de locale mandataris in het gedrang? (GD&A Advocaten)

Auteur: Lennart Nijs (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 02/10/2020 In deze laatste episode van de reeks omtrent milieu-aansprakelijkheid van lokale besturen ligt de focus op de potentiële aansprakelijkheidsvorderingen waaraan burgemeester en schepenen zich blootstellen in het kader van de niet-nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit opgelegde milieudoelstellingen. Eén en ander zal

2020-10-06T08:40:49+00:00 8 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |