Breaking: Het Grondwettelijk Hof tekent het doodvonnis van het openbaar groen (GD&A Advocaten)

Auteur: Willem Mariën (GD&A Advocaten) Het nieuw goederenrecht (Boek III Goederen) omvat nieuwe regelingen omtrent de minimale afstanden van beplantingen ten aanzien van de perceelsgrenzen en omtrent overhangende takken en doorschietende wortels. Die regelingen zouden ook van toepassing zijn op het openbaar domein, tot groot ongeloof van lokale besturen en natuurverenigingen. Die laatsten trokken richting…

Lees meer

Overheidsopdrachten – Hoe geheim is vertrouwelijke informatie? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Robin Depoorter (GD&A Advocaten) Hoe mag / moet een aanbestedende overheid omgaan met door een inschrijver als vertrouwelijk aangemerkte documenten? Wat is de omvang van deze verplichting en hoe motiveert u als aanbestedende overheid een eventuele weigering tegen een toegang tot deze documenten? Het Hof van Justitie plaatste met een arrest…

Lees meer

Vlaamse regering klaart de woonklus – lokale besturen en vastgoedprofessionals kunnen nu rustig achterover leunen? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Willem Mariën, Michaël Vanpol en Justine Hendrickx (GD&A Advocaten) De Vlaamse Regering verklaart in haar Septemberverklaring dat verschillende (fiscale) maatregelen genomen zullen worden in de zoektocht naar oplossingen voor de fundamentele maatschappelijke kwestie rond betaalbaar wonen. Betekent dit een definitieve kentering, of moeten we de toegangspoort tot de Louteringsberg nog vinden? Het registratietarief (‘verkooprecht’) bij de…

Lees meer

Overheidsopdrachten. Het Hof van Justitie verduidelijkt: een kwalitatief selectiecriterium moet worden onderscheiden van een uitvoeringsvoorwaarde (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Kaatje Van Rompaey (GD&A Advocaten) De verplichting die rust op een inschrijver om te beschikken over de toestemming van de bevoegde autoriteiten om zijn beroepsactiviteit te kunnen uitvoeren, is geen voorwaarde die verband houdt met de geschiktheid om deze beroepsactiviteit uit te oefenen, maar is wel een voorwaarde noodzakelijk voor de…

Lees meer

The sky is the limit! Bouwt ook het kadaster mee aan een nieuwe vastgoedjuritectuur? Op naar een 3D-kadaster? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Willem Mariën en Michaël Vanpol (GD&A Advocaten) De (r)evolutie van de vastgoedsector kende in september 2021 een sleutelmoment: het nieuwe goederenrecht schoot (eindelijk) uit de startblokken. Ook de regelgeving over de kadastrale verplichtingen bij vastgoedtransacties kreeg een belangrijke update! Diligente besturen en vastgoedprofessionals weten intussen dat (nieuwe) opstalrechten voortaan worden verleend op volumes (op, onder en/of boven…

Lees meer

Bestuurlijke handhaving in ruimtelijke ordening: onbekend of onbemind? (GD&A Advocaten)

Auteur: Jens Joossens, GD&A Advocaten (16/09/2021) De inwerkingtreding van het Decreet Handhaving Ruimtelijke Ordening[1] (hierna DHO) ligt al enkele jaren achter ons. Toch merken we in de handhavingspraktijk dat één van de potentieel meest impactvolle instrumenten zijnde de bestuurlijke handhaving via last onder dwangsom (LOD) [2] en bestuursdwang (BD) [3] maar sporadisch worden aangewend. Door het niet inzetten van deze…

Lees meer

De digitale euro: op weg naar zijn eindbestemming? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Steven Michiels en Robin Willems, GD&A Advocaten (21/09/2021) Digitalisering is waarneembaar in diverse facetten van onze samenleving, alsook in de manier waarop we betalen. Ingevolge de vermindering van het aantal cashbetalingen en de marktkapitalisatie van de 3 grootste cryptomunten die steeds groter wordt, wenst de ECB te werken aan een antwoord voor deze fenomenen.…

Lees meer

In welke mate mag een aanbesteder zich voor het opmaken van opdrachtdocumenten laten “inspireren” door informatie vanwege marktspelers? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Robin Depoorter (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 07/09/2021 Met betrekking tot een niet gediversifieerde markt kan de aanbestedende overheid inspiratie halen uit beschikbare informatie van aanwezige marktspelers. Dit mag echter niet leiden tot favoritisme. Een bespreking van het arrest (UDN) van de Raad van State van 25 juni 2021, nr. 251.067. In zijn UDN-arrest…

Lees meer

Het Arbeidshof van Brussel stuwt de schadevergoeding toegekend voor het miskennen van de hoorplicht in het kader van ontslag naar omhoog (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Anton Geerts (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 09/09/2021 De overheidswerkgever is verplicht het middels arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tewerkgestelde personeelslid te horen alvorens tot zijn / haar ontslag over te gaan. Door geen voorafgaande hoorzitting te organiseren begaat de overheidswerkgever een fout waardoor het personeelslid de kans ontnomen wordt om zijn betrekking te…

Lees meer

Het nieuwe goederenrecht vs. lokale politieverordeningen (GD&A Advocaten)

Auteurs: Willem Mariën en Siebe Van Malderen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 01/09/2021 Eén september, de start van een nieuw schooljaar, alsook de inwerkintreding van het nieuw goederenrecht. Kinderen nemen opnieuw plaats achter de schoolbanken en de geliefde voetbal blijft onaangeroerd achter in de tuin. Volgens recente mediaberichten maar net op tijd: “Kat of bal kwijt? Vanaf…

Lees meer