>Voeg code toe voor de </head> tag.GD&A Advocaten

De handhavende gegevensbeschermingsautoriteit komt op (kruis-)snelheid! (GD&A Advocaten)

Auteur: Wouter Rubens en Maud Van Genechten (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 26/06/2020 De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger: Privacycommissie) kondigde al aan in de komende jaren zijn focus te vestigen op (o.m.) de overheids-, de onderwijs- en de telecommunicatiesector, met daarbij een bijzondere aandacht voor de legitimiteit van persoonsgegevensverwerkingen en het borgen van

2020-07-02T07:21:38+00:00 6 juli 2020|Categories: Privacy recht|Tags: , , |

Snel en efficiënt handhaven: de aanstelling van een gemeentelijk verbalisant. Operae pretium est (GD&A Advocaten)

Auteur: Jens Joossens (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 03/06/2020 Indien men als lokaal bestuur wenst op te treden tegen stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken is de aanstelling van één of meerdere gemeentelijke verbalisanten noodzakelijk. Wegens het groot aantal vragen naar zowel de wijze van aanstelling als de bevoegdheden wordt in deze nieuwsbrief kort

2020-06-05T12:22:52+00:00 5 juni 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

De ondertekening door een gedelegeerd bestuurder – einde van de automatische nietigheid van een gebrekkig ondertekende offerte? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Sven Frankard (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 22/05/2020 Het hoofdstuk m.b.t. de rechtsgeldige ondertekening van een offerte in het kader van een overheidsopdracht heeft al veel inkt doen vloeien in zowel rechtspraak als rechtsleer. Tot voor kort was er ter zake echter minstens één zekerheid: volgens de Raad

Overheidsopdrachten: vallen inschrijvers gevat in het kader van een nog lopend strafonderzoek door de mazen van het net? Of net niet? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Charlotte Persoons (GD&A Advocaten)  Publicatiedatum: 29/04/2020 Een aanbestedende overheid is enkel verplicht om een inschrijver uit te sluiten indien deze bij rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde werd veroordeeld voor welbepaalde ernstige misdrijven (artikel 67, §1, Overheidsopdrachtenwet juncto artikel 61 KB Plaatsing). Dient er echter te worden gewacht op

Onbekend doch wel al bemind in België: NEC4 flexibiliteit en innovatie in complexe projecten en overheidscontracten… een introductie (GD&A Advocaten)

Auteur: Gitte Laenen en Charlotte Persoons (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 20/04/2020 Gelet op de ervaringen met het NEC4-model (en met de vorige editie NEC3) in het buitenland, vonden we het de moeite waard om te kijken of dit model ook (meer) in België zou kunnen worden ingezet en wat daartoe juridisch

2020-04-25T15:41:28+00:00 25 april 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Een dading gesloten tussen werkgever en werknemer is tegenstelbaar aan de RSZ (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Chloé Van Landeghem (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 09/03/2020 Bespreking van het arrest van het Hof van Cassatie 18 januari 2016 en diens impact op de praktijk. In de praktijk monden arbeidsrechtelijke betwistingen tussen een werkgever-bestuur en een (voormalig) personeelslid vaak uit in het sluiten van een dading.

2020-03-11T10:10:19+00:00 11 maart 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Litigation-diensten en arbitragediensten uitgesloten uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenregelgeving (GD&A Advocaten)

Auteur: Gitte Laenen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 17/02/2020 (Bespreking van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 november 2019) Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 7 november 2019 (nr. 162/2019), in navolging van het Hof van Justitie, geoordeeld dat het uitsluiten uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenwet van

2020-02-26T09:41:07+00:00 27 februari 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Uitsluiting van deelname aan een overheidsopdracht – hoe lang moet een ondernemer op de blaren zitten? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Floor Van den Eijnden (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 12/12/2019 Uitsluitingsgronden In het kader van overheidsopdrachten gelden er een aantal wettelijke uitsluitingsgevallen naar Unie- en Belgisch recht die tot gevolg moeten (kunnen) hebben dat een inschrijver wordt (kan worden) uitgesloten van deelname aan een overheidsopdracht, cfr. artikel 67 (verplichte uitsluiting

2019-12-18T09:02:24+00:00 19 december 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Burgemeesters en schepenen wees op Uw hoede! Afschaffing van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen is een feit maar biedt dit meer bescherming aan mandatarissen? Het tegendeel lijkt het geval. Equo ne credite (GD&A Advocaten)

Auteur: Cies Gysen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 25/11/2019 Het ontgaat niemand dat de burger doorheen de jaren mondiger geworden is. Ten opzichte van de overheid staat de burger meer en meer op zijn strepen en wanneer hem hierin tekort wordt gedaan, gaat hij op zoek naar verantwoordelijken. Daarnaast is er sprake van

2019-12-02T10:35:58+00:00 2 december 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Opgelet! Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2020 (GD&A Advocaten)

Auteur: Floor Van den Eijnden i.s.m. Tessa Jordens (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 05/11/2019 Overheidsopdrachten staat gelijk aan het volgen van regels - en binnenkort worden de spelregels (opnieuw) gewijzigd. Deze keer situeert de wijziging zich op het vlak van het in mededinging stellen / aankondigen van de opdracht. Meestal gebeurt dit via een

2019-11-17T10:43:52+00:00 17 november 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |