>Voeg code toe voor de </head> tag.GBA

Oud-werknemers en het zogenaamd ‘recht op vergetelheid’: binnen welke termijn moeten foto’s en namen van de website van de werkgever verwijderd worden? (GD&A Advocaten)

Auteur: Gitte Laenen en Chloé Van Landeghem (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 21/07/2021 Bespreking van de uitspraak van de Gegevensbeschermingsautoriteit GBA 62/2021 van 26 mei 2021 Op 26 mei 2021 werd door de Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht behandeld in verband met het verwerken van persoonsgegevens van een werknemer op de website van de werkgever bij wie deze

2021-07-29T11:39:54+00:00 4 augustus 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , |

Biometrische gegevens – Nieuw ontwerp van aanbeveling van de GBA (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 29/07/2021 Biometrische gegevens (zoals vingerprints, gezichtsherkenning) genieten vanwege hun gevoelige aard een bijzondere bescherming onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (“AVG” of “GDPR”). De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) publiceerde onlangs een ontwerp van aanbeveling die de verwerkingsverantwoordelijke kunnen gebruiken als leidraad bij het verwerken van dergelijke gegevens. Overeenkomstig artikel

2021-07-29T10:42:02+00:00 2 augustus 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , |

Hoe zit dat met advocaat-medewerkers en de GDPR? (Mr. Franklin)

Auteur: Olivier SustronckPublicatiedatum: 09/07/2021 De advocaat of het kantoor dat optreedt voor een cliënt in een gerechtelijke procedure doet dit in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. Maar in welke hoedanigheid treden advocaat-medewerkers van een kantoor op overeenkomstig de GDPR in een dossier en wat zijn de gevolgen hiervan? De deontologische code

2021-07-12T10:17:47+00:00 12 juli 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , , |

Uit het oog, uit het hart? GDPR en de verwerking van persoonsgegevens van ex-werknemers (Schoups)

Auteurs: Christian Minette (Schoups)Publicatiedatum: 15/06/2021 De verplichtingen rond privacy en gegevensbescherming die op de werkgever rusten ten aanzien van ex-werknemers die de onderneming hebben verlaten, bijvoorbeeld omwille van een ontslag, zijn niet altijd even duidelijk. Een aantal recente uitspraken van de Geschillenkamer van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit bieden een mooie opportuniteit

2021-06-23T10:36:55+00:00 28 juni 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , |

Het register van verwerkingsactiviteiten: een must voor ondernemingen (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Elisah Vanhecke (Van Steenbrugge Advocaten)Publicatiedatum: 18/06/2021 Als onderneming dient u volgens de privacywetgeving te beschikken over een ‘register van verwerkingsactiviteiten’. In dit register dient u bepaalde informatie op te nemen over de persoonsgegevens die u bewaart en verwerkt. Bij een controle door de Gegevensbeschermingsautoriteit zal dit register als eerste

2021-06-23T09:48:59+00:00 25 juni 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

Vaccinatiegegevens van personeel opvragen en bijhouden: mag dat? Op het kruispunt tussen arbeidsrecht en de GDPR (Marlex)

Auteurs: Charlotte Knockaert en Fay Reynaert (Marlex)Publicatiedatum: 11/06/2021 De vaccinatiecampagne draait op volle toeren, waardoor de kans toeneemt dat u als werkgever wordt geconfronteerd met een werknemer die zich (eventueel tijdens de werkuren) laat vaccineren. Als werkgever is het ongetwijfeld nuttig voor uw werkorganisatie en welzijns- en preventiebeleid om de

2021-06-14T09:03:18+00:00 14 juni 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , , |

Communicatie naar aanleiding van het vertrek van werknemers: beperk je tot de essentie (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 09/06/2021 In het kader van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst is het een werkgever toegestaan om zijn medewerkers te informeren over het loutere feit dat een einde werd gesteld aan de overeenkomst van een medewerker. Er moet wel rekening worden gehouden met het beginsel van minimale

2021-06-10T08:16:55+00:00 11 juni 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , |

Mededeling aan werknemers van informatie omtrent ontslag van voormalige werknemers. Beslissing ten gronde van de Gegevensbeschermings-autoriteit op 1 juni 2021 (Lydian)

Auteur: Isabel Plets (Lydian)Publicatiedatum: 04/06/2021 3 takeaways bij GBA 63/2021 van 1 juni 2021 1. Werkgevers kunnen hun personeel per e-mail informeren over ontslag van andere werknemers (rechtsgrond = uitvoering arbeidsovereenkomst). 2. Maar exit-communicatie moet beperkt zijn tot wat strikt noodzakelijk is voor een passend hr-beleid, met name de mededeling

2021-06-04T07:43:46+00:00 4 juni 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , |

Drie jaar GDPR: tijd voor een opfrisbeurt (Crivits & Persyn)

Auteur: Yves Vandendriessche (Crivits & Persyn)Publicatiedatum: 25/05/2021 Drie jaar geleden, op 25 mei 2018, trad de General Data Protection Regulation (GDPR) in voege. Afgaand op de cijfers die UNIZO verspreidde naar aanleiding van die verjaardag is het ondernemingsleven al verregaand gesensibiliseerd. De aangescherpte privacyreglementering veroorzaakte een schokgolf, die niet enkel

2021-05-26T09:07:14+00:00 31 mei 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

Opgepast! U als werkgever blijft verantwoordelijk voor een onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens door één van uw werknemers (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 25/05/2021 Recentelijk werd door de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een administratieve geldboete van 100.000,00 EUR opgelegd aan een financiële instelling. Er was gebleken dat een werknemer, zonder toestemming en voor persoonlijke doeleinden, herhaaldelijk de financiële gegevens van zijn ex-vrouw had geraadpleegd. De GBA was van oordeel dat de

2021-05-25T11:18:27+00:00 27 mei 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , |