>Voeg code toe voor de </head> tag.fraude

Fraude met uw pensioenverzekering? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/08/2018 Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde) geeft tips om onaangename verrassingen te voorkomen. Het fenomeen van vervalste brieven Het heeft zich al meerdere keren voorgedaan: klanten krijgen van hun verzekeraar het bericht dat hun pensioenverzekering op eindvervaldag komt. Hoera, want de kassa

2019-03-15T06:53:01+00:00 27 augustus 2018|Categories: Burgerlijk recht Verzekeringsrecht|Tags: , |

Billijke belastingheffing : Commissie stelt laatste technische maatregelen voor toekomstig fraudebestendig EU-btw-stelsel voor (Europese Commissie)

Auteur: Europese Commissie Publicatiedatum: 25/05/2018 De Commissie heeft vandaag de gedetailleerde technische wijzigingen van een aantal btw-regels in de EU voorgesteld, die een aanvulling vormen op het recente herzieningsvoorstel dat het stelsel fraudebestendiger moet maken. Het nieuwe pakket maatregelen houdt een ingrijpende wijziging van de bestaande btw-regels in en moet

2018-05-31T09:45:40+00:00 31 mei 2018|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , , |

Grensoverschrijdende detachering : geen binding van A1 ingeval van fraude (Stappers Advocaten)

Auteur: Luc Eliaerts (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 27/02/2018 Attest A1 Een ondernemer die binnen de Europese Unie een dienst gaat verrichten in een andere lidstaat, kan daarbij zijn personeel inschakelen. Deze uitgezonden werknemers blijven aangesloten bij het sociale zekerheidsstelsel van hun eigen land (de uitzendstaat). De detachering mag in beginsel niet

Minister Van Overtveldt bindt strijd aan met oud zwart geld! (Deknudt Nelis)

Auteur: Deknudt Nelis Advocaten Publicatiedatum: 01/02/2018 In een bericht in de Tijd van vandaag bevestigt Minister van Financiën Johan Van Overtveldt wat al een tijdje in de wandelgangen was te horen: de overheid zal het nodige doen om ervoor te zorgen dat ook fiscale fraude die (desgevallend al lang) fiscaal verjaard is,

2018-02-01T13:02:14+00:00 1 februari 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

De fiscale procedure : wat brengt 2018? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 29/01/2018 Het zomerakkoord brengt tal van wijzigingen met zich mee, ook op procedureel vlak. Ook andere programmawetten hervormden de fiscale procedure op enkele punten. Omdat de kans bestaat dat u door de bomen het bos niet meer ziet, worden in deze bijdrage de meest relevante wijzigingen

Detacheringsfraude : advocaat wijst op mogelijke impasse (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 17/11/2017 In ons nieuwsbericht van 13 november 2017 (Detachering en fraude met E 101-verklaring) berichtten we over de conclusie van advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe (9 november 2017), waarin gesteld werd dat een rechter een E 101-verklaring buiten toepassing kan laten wanneer zij vaststelt dat deze verklaring op frauduleuze wijze

2017-11-17T10:55:41+00:00 17 november 2017|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Detachering en fraude met E 101-verklaring (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/11/2017 De Belgische Sociale Inspectie heeft een onderzoek gevoerd met betrekking tot de tewerkstelling van het personeel van Absa NV, een onderneming naar Belgisch recht die actief is in de bouwsector in België. Uit dit onderzoek is gebleken dat Absa vanaf het jaar 2008 nauwelijks personeel in

2017-11-13T11:06:30+00:00 13 november 2017|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Wetsontwerp houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude goedgekeurd (Tiberghien)

Op 22 juni 2017 heeft de Kamer het wetsontwerp houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude aangenomen. Het betreffen vooral maatregelen van procedurele aard om de fiscale administratie meer mogelijkheden te geven. Concreet bevat het wetsontwerp de volgende vier maatregelen: wijziging procedure in het kader van een buitenlands

2017-06-28T10:46:43+00:00 28 juni 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

App ‘correcte ondernemer’ tegen sociale dumping (HRWorld)

De app ‘correcte ondernemer’ is klaar voor gebruik. De app komt er op initiatief van Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld). “Met de app kan je als Belgische aannemer in één oogopslag zien of binnen- of buitenlandse aannemers of werkkrachten in orde zijn met

2017-03-31T09:13:16+00:00 31 maart 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |