>Voeg code toe voor de </head> tag.fraude

Wetsontwerp houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding ingediend op 7 april 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 26/04/2021 Het wetsontwerp heeft met name tot doel de verplichting tot aangifte van bijzondere fiscale mechanismen door de bancaire en financiële toezichthouders te regelen en uit te breiden.Aldus geeft de voorliggende wetsontwerp uitvoering aan een aantal aanbevelingen van de bijzondere commissie “internationale fiscale fraude/Panama Papers” en van de

2021-04-26T07:16:46+00:00 27 april 2021|Categories: Financieel recht Directe belastingen|Tags: , |

Is your (cloud) mail infrastructure protected ? (i-Force)

Author: Pieter Van der Hulst (i-Force)Publication date: 09/04/2021 Despite its pervasive use and age, emails are considered as one of the top attack vectors when it is about security breaches. As per the Data breach statistics, it is being found that the email system is the main source for cybercrime

Nieuwe wapens in strijd tegen fiscale fraude sluiten net rond fiscale zondaar (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt, Sven Nelis en Laurens Lammens (Deknudt Nelis Advocaten)Publicatiedatum: 18/03/2021 In de strijd tegen belastingfraude zijn er de voorbije jaren al zeer grote stappen gezet door diverse overheden. Denk hierbij onder meer aan de afschaffing van de effecten aan toonder, de spaarrichtlijn, de EBA en daaropvolgende regularisatiewetgevingen, de

2021-04-02T08:50:21+00:00 2 april 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

De rol van de ambtenaar van de burgerlijke stand bij bestrijding van schijnengagementen (GD&A Advocaten)

Auteurs: Dominique Vanhaelewyn, Julie Swerts en Julie Philtjens (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 12/03/2021 Eerste hulp bij vermoeden van fraude om ongevallen te vermijden! Bij het behandelen van gerechtelijke procedures voor de familierechtbank stellen wij vast dat de na te leven vormvoorwaarden, bij wet voorgeschreven bij het nemen van preventieve maatregelen in het

2021-03-13T12:56:08+00:00 15 maart 2021|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , , |

Fraudebestrijding en Justitie 2.0 als zwaartepunt voor de regering-De Croo (Waeterinckx Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx en Ruben Van Herpe (Waeterinckx Advocaten) Publicatiedatum: 05/10/2020 Wie het verslag van de formateurs van 30 september 2020 doorneemt, stelt vast dat de regering-De Croo grootse ambities koestert op het vlak van fraudebestrijding en justitie. Dat er meer dan een tandje zal moeten worden bijgestoken in de

2020-10-06T09:38:59+00:00 6 oktober 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Zoveelste celebrity tegen de domicilielamp (Tuerlinckx Tax Lawyers)

Auteurs: Bjorn van Hees en Emily Polfliet (Tuerlinckx Tax Lawyers) Publicatiedatum: 22/09/2020 Duiding en achtergrond: problemen met de fiscale domicilie Begin vorige week ontploften de sociale media van supermodel Bar Refaeli ei zo na. Ook in onze pers kon u er niet naast kijken. De titels als “Supermodel Bar Refaeli

De langverwachte invulling van “ernstige fraude” (Adlex Advocaten)

Auteur: Adlex Advocaten Publicatiedatum: 13/05/2020 De wet van 5 mei 2019 heeft de strafrechtelijke vervolging in fiscale zaken grondig gewijzigd. Zo werd artikel 29 Sv. aangepast zodat voortaan de fiscus en het parket verplicht dienen te overleggen wanneer de fiscus feiten van “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” ter

2020-05-22T09:49:17+00:00 22 mei 2020|Categories: Directe belastingen Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Bordje met “privé” houdt fiscus niet tegen (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 10/02/2020 In een privéwoning mag de fiscus alleen binnen met een machtiging van de politierechter. Die machtiging moet gemotiveerd zijn. Maar volgens het Hof van Cassatie hoeft die motivering nu ook weer niet zo ver te gaan dat er aanwijzingen moeten zijn

Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 07/01/2020 De ministerraad heeft op 20 december 2019 het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding goedgekeurd. Dit actieplan heeft als doel om een overzicht te geven van de prioritaire acties die in 2020 zullen worden ondernomen om de fraude inzake de sociale bijdragen en/of sociale uitkeringen te bestrijden. Het

2020-04-25T10:20:22+00:00 7 januari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: |

Fiscale regularisatie versus verbeurdverklaring – fiscale regularisatie meer dan ooit een optie! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Sarah Vandorpe (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 05/12/2019 Vermogensvoordelen uit fiscale fraude… Wie door de strafrechter veroordeeld wordt voor fiscale fraude kan, naast een gevangenisstraf en geldboetes, geconfronteerd worden met een verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel uit de fraude, te weten de belastingbesparing. Daarnaast zijn er desgevallend de te betalen