RSZ coördineert gezamenlijk onderzoek in de bouwsector: diverse vaststellingen uitbuiting en fraude (RSZ)

Auteur: RSZ Publicatiedatum: 16/06/2021 Van 31 mei tot 6 juni 2021 werden voor het zesde jaar op rij de Europese “Empact Action Days Labour Exploitation” georganiseerd met de ondersteuning van Europol. In 23 verschillende EU-lidstaten voerden de politie en de sociale-inspectiediensten controles uit, gericht op het opsporen van economische uitbuiting. Het Belgische onderzoek bracht diverse…

Lees meer

Camera tegen diefstal in mijn bedrijf (Everest)

Auteur: Stijn De Meulenaer (Everest) Publicatiedatum: 31/10/2019 Preventief: camerabewaking Ter preventie van diefstal door de werknemer, kan u als werkgever camerabewaking installeren. Op basis van cao nr. 68 mogen camera’s alleen geplaatst worden om een van volgende doeleinden na te streven: de veiligheid en gezondheid, de bescherming van de goederen van de onderneming, de controle van het…

Lees meer

Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 07/01/2020 De ministerraad heeft op 20 december 2019 het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding goedgekeurd. Dit actieplan heeft als doel om een overzicht te geven van de prioritaire acties die in 2020 zullen worden ondernomen om de fraude inzake de sociale bijdragen en/of sociale uitkeringen te bestrijden. Het actieplan is gebaseerd op de…

Lees meer

Fiscale regularisatie versus verbeurdverklaring – fiscale regularisatie meer dan ooit een optie! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Sarah Vandorpe (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 05/12/2019 Vermogensvoordelen uit fiscale fraude… Wie door de strafrechter veroordeeld wordt voor fiscale fraude kan, naast een gevangenisstraf en geldboetes, geconfronteerd worden met een verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel uit de fraude, te weten de belastingbesparing. Daarnaast zijn er desgevallend de te betalen belastingen, belastingverhogingen (desgevallend te beperken…

Lees meer

Sociale fraude: ondertekening kaderakkoord rond ‘MOTEMS’ op 12 november 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/11/2019 Over heel België, in alle gerechtelijke arrondissementen, kunnen voortaan gemengde onderzoeksteams worden opgericht om sociale fraude te onderzoeken, zoals sociale dumping, zwartwerk en georganiseerde faillissementen. De federale politie, de procureurs-generaal en de sociale inspectiediensten hebben daarover dinsdag, 12 november 2019, een langverwacht kaderakkoord gesloten. Meer info op de website van de…

Lees meer

Ook onrechtmatig verkregen activa van de rechtspersoon kunnen worden misbruikt. Cassatie 2 oktober 2019 (Corporate Finance Lab)

Auteur: Roel Verheyden (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 15/10/2019 Cassatie 2 oktober 2019 (P.18.0981.F) Een arrest van het Hof van Cassatie van 2 oktober 2019 maakt duidelijk dat ook de activa die een rechtspersoon op onrechtmatige wijze heeft verkregen in aanmerking komen voor het misdrijf van misbruik van vennootschapsgoederen (art. 492bis Sw). Terecht merkt het Hof van Cassatie op dat…

Lees meer

Fraudeonderzoek: zijn auditors privédetectives? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Luc Goris (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 29/07/2019 Dagelijks zijn er in bedrijven onderzoeken naar mogelijke fraude door eigen medewerkers. Fraudeonderzoek kan door eigen mensen gebeuren (interne auditors, security officers, compliance officers, risk managers), alsook door externe gespecialiseerde forensic auditors. Uiteindelijk kan een fraudeonderzoek op basis van een auditrapport leiden tot een ontslag om dringende reden…

Lees meer

Facturatiefraude: hoe kan je het vermijden, en wat te doen als je toch slachtoffer wordt? (Monard Law)

Auteur: Pieter Helsen (Monard Law) Publicatiedatum: 23/05/2019 Facturatiefraude is een steeds groter wordend probleem. Het fenomeen duikt in verschillende vormen op. Vooreerst is er de verzending van zogenaamde spookfacturen voor prestaties die nooit zijn besteld of geleverd. Daarnaast is er de werkelijke vervalsing van bestaande facturen, waarbij een papieren of digitale factuur wordt onderschept en het…

Lees meer

Grensoverschrijdende detachering : geen binding van A1 ingeval van fraude (Stappers Advocaten)

Auteur: Luc Eliaerts (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 27/02/2018 Attest A1 Een ondernemer die binnen de Europese Unie een dienst gaat verrichten in een andere lidstaat, kan daarbij zijn personeel inschakelen. Deze uitgezonden werknemers blijven aangesloten bij het sociale zekerheidsstelsel van hun eigen land (de uitzendstaat). De detachering mag in beginsel niet meer dan 24 maanden bedragen.…

Lees meer

Detacheringsfraude : advocaat wijst op mogelijke impasse (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 17/11/2017 In ons nieuwsbericht van 13 november 2017 (Detachering en fraude met E 101-verklaring) berichtten we over de conclusie van advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe (9 november 2017), waarin gesteld werd dat een rechter een E 101-verklaring buiten toepassing kan laten wanneer zij vaststelt dat deze verklaring op frauduleuze wijze is verkregen of ingeroepen. In…

Lees meer