>Voeg code toe voor de </head> tag.fraude

Fraudebestrijding en Justitie 2.0 als zwaartepunt voor de regering-De Croo (Waeterinckx Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx en Ruben Van Herpe (Waeterinckx Advocaten) Publicatiedatum: 05/10/2020 Wie het verslag van de formateurs van 30 september 2020 doorneemt, stelt vast dat de regering-De Croo grootse ambities koestert op het vlak van fraudebestrijding en justitie. Dat er meer dan een tandje zal moeten worden bijgestoken in de

2020-10-06T09:38:59+00:00 6 oktober 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Zoveelste celebrity tegen de domicilielamp (Tuerlinckx Tax Lawyers)

Auteurs: Bjorn van Hees en Emily Polfliet (Tuerlinckx Tax Lawyers) Publicatiedatum: 22/09/2020 Duiding en achtergrond: problemen met de fiscale domicilie Begin vorige week ontploften de sociale media van supermodel Bar Refaeli ei zo na. Ook in onze pers kon u er niet naast kijken. De titels als “Supermodel Bar Refaeli

De langverwachte invulling van “ernstige fraude” (Adlex Advocaten)

Auteur: Adlex Advocaten Publicatiedatum: 13/05/2020 De wet van 5 mei 2019 heeft de strafrechtelijke vervolging in fiscale zaken grondig gewijzigd. Zo werd artikel 29 Sv. aangepast zodat voortaan de fiscus en het parket verplicht dienen te overleggen wanneer de fiscus feiten van “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” ter

2020-05-22T09:49:17+00:00 22 mei 2020|Categories: Directe belastingen Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Bordje met “privé” houdt fiscus niet tegen (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 10/02/2020 In een privéwoning mag de fiscus alleen binnen met een machtiging van de politierechter. Die machtiging moet gemotiveerd zijn. Maar volgens het Hof van Cassatie hoeft die motivering nu ook weer niet zo ver te gaan dat er aanwijzingen moeten zijn

Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 07/01/2020 De ministerraad heeft op 20 december 2019 het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding goedgekeurd. Dit actieplan heeft als doel om een overzicht te geven van de prioritaire acties die in 2020 zullen worden ondernomen om de fraude inzake de sociale bijdragen en/of sociale uitkeringen te bestrijden. Het

2020-04-25T10:20:22+00:00 7 januari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: |

Fiscale regularisatie versus verbeurdverklaring – fiscale regularisatie meer dan ooit een optie! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Sarah Vandorpe (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 05/12/2019 Vermogensvoordelen uit fiscale fraude… Wie door de strafrechter veroordeeld wordt voor fiscale fraude kan, naast een gevangenisstraf en geldboetes, geconfronteerd worden met een verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel uit de fraude, te weten de belastingbesparing. Daarnaast zijn er desgevallend de te betalen

Sociale fraude: ondertekening kaderakkoord rond ‘MOTEMS’ op 12 november 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/11/2019 Over heel België, in alle gerechtelijke arrondissementen, kunnen voortaan gemengde onderzoeksteams worden opgericht om sociale fraude te onderzoeken, zoals sociale dumping, zwartwerk en georganiseerde faillissementen. De federale politie, de procureurs-generaal en de sociale inspectiediensten hebben daarover dinsdag, 12 november 2019, een langverwacht kaderakkoord gesloten. Meer info

2020-07-15T10:15:36+00:00 13 november 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: |

Ook onrechtmatig verkregen activa van de rechtspersoon kunnen worden misbruikt. Cassatie 2 oktober 2019 (Corporate Finance Lab)

Auteur: Roel Verheyden (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 15/10/2019 Cassatie 2 oktober 2019 (P.18.0981.F) Een arrest van het Hof van Cassatie van 2 oktober 2019 maakt duidelijk dat ook de activa die een rechtspersoon op onrechtmatige wijze heeft verkregen in aanmerking komen voor het misdrijf van misbruik van vennootschapsgoederen (art. 492bis Sw). Terecht merkt het

Fraudeonderzoek: zijn auditors privédetectives? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Luc Goris (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 29/07/2019 Dagelijks zijn er in bedrijven onderzoeken naar mogelijke fraude door eigen medewerkers. Fraudeonderzoek kan door eigen mensen gebeuren (interne auditors, security officers, compliance officers, risk managers), alsook door externe gespecialiseerde forensic auditors. Uiteindelijk kan een fraudeonderzoek op basis van een auditrapport leiden tot

2019-07-06T14:00:49+00:00 6 juli 2019|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , , |

Facturatiefraude: hoe kan je het vermijden, en wat te doen als je toch slachtoffer wordt? (Monard Law)

Auteur: Pieter Helsen (Monard Law) Publicatiedatum: 23/05/2019 Facturatiefraude is een steeds groter wordend probleem. Het fenomeen duikt in verschillende vormen op. Vooreerst is er de verzending van zogenaamde spookfacturen voor prestaties die nooit zijn besteld of geleverd. Daarnaast is er de werkelijke vervalsing van bestaande facturen, waarbij een papieren of digitale

2019-06-02T11:18:19+00:00 4 juni 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , , |