>Voeg code toe voor de </head> tag.fraude

RSZ coördineert gezamenlijk onderzoek in de bouwsector: diverse vaststellingen uitbuiting en fraude (RSZ)

Auteur: RSZPublicatiedatum: 16/06/2021 Van 31 mei tot 6 juni 2021 werden voor het zesde jaar op rij de Europese “Empact Action Days Labour Exploitation” georganiseerd met de ondersteuning van Europol. In 23 verschillende EU-lidstaten voerden de politie en de sociale-inspectiediensten controles uit, gericht op het opsporen van economische uitbuiting. Het

Bijkomende meldingsplicht inzake anti-witwas (Schoups)

Auteurs: Liesbeth Truyens en Alexandra Henrichs (Schoups)Publicatiedatum: 02/06/2021 De onderworpen entiteiten, met inbegrip van cijferberoepers, notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten, zullen voortaan incoherenties tussen de gegevens waarover ze beschikken en het UBO-register moeten melden. Donderdag 27 mei 2021 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp “houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding”

Camera tegen diefstal in mijn bedrijf (Everest)

Auteur: Stijn De Meulenaer (Everest)Publicatiedatum: 31/10/2019 Preventief: camerabewaking Ter preventie van diefstal door de werknemer, kan u als werkgever camerabewaking installeren. Op basis van cao nr. 68 mogen camera’s alleen geplaatst worden om een van volgende doeleinden na te streven: de veiligheid en gezondheid, de bescherming van de goederen van de onderneming,

Wetsontwerp houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding ingediend op 7 april 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 26/04/2021 Het wetsontwerp heeft met name tot doel de verplichting tot aangifte van bijzondere fiscale mechanismen door de bancaire en financiële toezichthouders te regelen en uit te breiden.Aldus geeft de voorliggende wetsontwerp uitvoering aan een aantal aanbevelingen van de bijzondere commissie “internationale fiscale fraude/Panama Papers” en van de

2021-04-26T07:16:46+00:00 27 april 2021|Categories: Financieel recht Directe belastingen|Tags: , |

Is your (cloud) mail infrastructure protected ? (i-Force)

Author: Pieter Van der Hulst (i-Force)Publication date: 09/04/2021 Despite its pervasive use and age, emails are considered as one of the top attack vectors when it is about security breaches. As per the Data breach statistics, it is being found that the email system is the main source for cybercrime

Nieuwe wapens in strijd tegen fiscale fraude sluiten net rond fiscale zondaar (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt, Sven Nelis en Laurens Lammens (Deknudt Nelis Advocaten)Publicatiedatum: 18/03/2021 In de strijd tegen belastingfraude zijn er de voorbije jaren al zeer grote stappen gezet door diverse overheden. Denk hierbij onder meer aan de afschaffing van de effecten aan toonder, de spaarrichtlijn, de EBA en daaropvolgende regularisatiewetgevingen, de

2021-04-02T08:50:21+00:00 2 april 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

De rol van de ambtenaar van de burgerlijke stand bij bestrijding van schijnengagementen (GD&A Advocaten)

Auteurs: Dominique Vanhaelewyn, Julie Swerts en Julie Philtjens (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 12/03/2021 Eerste hulp bij vermoeden van fraude om ongevallen te vermijden! Bij het behandelen van gerechtelijke procedures voor de familierechtbank stellen wij vast dat de na te leven vormvoorwaarden, bij wet voorgeschreven bij het nemen van preventieve maatregelen in het

2021-03-13T12:56:08+00:00 15 maart 2021|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , , |

Fraudebestrijding en Justitie 2.0 als zwaartepunt voor de regering-De Croo (Waeterinckx Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx en Ruben Van Herpe (Waeterinckx Advocaten) Publicatiedatum: 05/10/2020 Wie het verslag van de formateurs van 30 september 2020 doorneemt, stelt vast dat de regering-De Croo grootse ambities koestert op het vlak van fraudebestrijding en justitie. Dat er meer dan een tandje zal moeten worden bijgestoken in de

2020-10-06T09:38:59+00:00 6 oktober 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Zoveelste celebrity tegen de domicilielamp (Tuerlinckx Tax Lawyers)

Auteurs: Bjorn van Hees en Emily Polfliet (Tuerlinckx Tax Lawyers) Publicatiedatum: 22/09/2020 Duiding en achtergrond: problemen met de fiscale domicilie Begin vorige week ontploften de sociale media van supermodel Bar Refaeli ei zo na. Ook in onze pers kon u er niet naast kijken. De titels als “Supermodel Bar Refaeli

De langverwachte invulling van “ernstige fraude” (Adlex Advocaten)

Auteur: Adlex Advocaten Publicatiedatum: 13/05/2020 De wet van 5 mei 2019 heeft de strafrechtelijke vervolging in fiscale zaken grondig gewijzigd. Zo werd artikel 29 Sv. aangepast zodat voortaan de fiscus en het parket verplicht dienen te overleggen wanneer de fiscus feiten van “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” ter

2020-05-22T09:49:17+00:00 22 mei 2020|Categories: Directe belastingen Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |