>Voeg code toe voor de </head> tag.fraude

De langverwachte invulling van “ernstige fraude” (Adlex Advocaten)

Auteur: Adlex Advocaten Publicatiedatum: 13/05/2020 De wet van 5 mei 2019 heeft de strafrechtelijke vervolging in fiscale zaken grondig gewijzigd. Zo werd artikel 29 Sv. aangepast zodat voortaan de fiscus en het parket verplicht dienen te overleggen wanneer de fiscus feiten van “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” ter

2020-05-22T09:49:17+00:00 22 mei 2020|Categories: Directe belastingen Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Bordje met “privé” houdt fiscus niet tegen (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 10/02/2020 In een privéwoning mag de fiscus alleen binnen met een machtiging van de politierechter. Die machtiging moet gemotiveerd zijn. Maar volgens het Hof van Cassatie hoeft die motivering nu ook weer niet zo ver te gaan dat er aanwijzingen moeten zijn

Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 07/01/2020 De ministerraad heeft op 20 december 2019 het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding goedgekeurd. Dit actieplan heeft als doel om een overzicht te geven van de prioritaire acties die in 2020 zullen worden ondernomen om de fraude inzake de sociale bijdragen en/of sociale uitkeringen te bestrijden. Het

2020-04-25T10:20:22+00:00 7 januari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: |

Fiscale regularisatie versus verbeurdverklaring – fiscale regularisatie meer dan ooit een optie! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Sarah Vandorpe (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 05/12/2019 Vermogensvoordelen uit fiscale fraude… Wie door de strafrechter veroordeeld wordt voor fiscale fraude kan, naast een gevangenisstraf en geldboetes, geconfronteerd worden met een verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel uit de fraude, te weten de belastingbesparing. Daarnaast zijn er desgevallend de te betalen

Sociale fraude: ondertekening kaderakkoord rond ‘MOTEMS’ op 12 november 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/11/2019 Over heel België, in alle gerechtelijke arrondissementen, kunnen voortaan gemengde onderzoeksteams worden opgericht om sociale fraude te onderzoeken, zoals sociale dumping, zwartwerk en georganiseerde faillissementen. De federale politie, de procureurs-generaal en de sociale inspectiediensten hebben daarover dinsdag, 12 november 2019, een langverwacht kaderakkoord gesloten. Meer info

2020-07-15T10:15:36+00:00 13 november 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: |

Ook onrechtmatig verkregen activa van de rechtspersoon kunnen worden misbruikt. Cassatie 2 oktober 2019 (Corporate Finance Lab)

Auteur: Roel Verheyden (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 15/10/2019 Cassatie 2 oktober 2019 (P.18.0981.F) Een arrest van het Hof van Cassatie van 2 oktober 2019 maakt duidelijk dat ook de activa die een rechtspersoon op onrechtmatige wijze heeft verkregen in aanmerking komen voor het misdrijf van misbruik van vennootschapsgoederen (art. 492bis Sw). Terecht merkt het

Fraudeonderzoek: zijn auditors privédetectives? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Luc Goris (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 29/07/2019 Dagelijks zijn er in bedrijven onderzoeken naar mogelijke fraude door eigen medewerkers. Fraudeonderzoek kan door eigen mensen gebeuren (interne auditors, security officers, compliance officers, risk managers), alsook door externe gespecialiseerde forensic auditors. Uiteindelijk kan een fraudeonderzoek op basis van een auditrapport leiden tot

2019-07-06T14:00:49+00:00 6 juli 2019|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , , |

Facturatiefraude: hoe kan je het vermijden, en wat te doen als je toch slachtoffer wordt? (Monard Law)

Auteur: Pieter Helsen (Monard Law) Publicatiedatum: 23/05/2019 Facturatiefraude is een steeds groter wordend probleem. Het fenomeen duikt in verschillende vormen op. Vooreerst is er de verzending van zogenaamde spookfacturen voor prestaties die nooit zijn besteld of geleverd. Daarnaast is er de werkelijke vervalsing van bestaande facturen, waarbij een papieren of digitale

2019-06-02T11:18:19+00:00 4 juni 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , , |

Fraudebestrijding: aanslagtermijn bij juridische constructies verlengd tot 10 jaar vanaf 1 april 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 22/04/2019 Het verbod tot het afsluiten van een voorafgaande beslissing inzake verrichtingen met de belastingparadijzen In het kader van de strijd tegen de fiscale fraude was het noodzakelijk dat het artikel 22 van de wet van 24 december 2002 werd uitgebreid. Een loutere verwijzing naar de OESO-landen

2019-04-28T11:15:03+00:00 22 april 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Uitbreiding bevoegdheden administratie voor fiscale fraudebestrijding (Everest Law)

Auteur: Everest Law Publicatiedatum: februari 2019 De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 31 januari 2019 een ontwerp aangenomen dat verschillende wijzigingen inhoudt voor de fiscale procedure. In deze bijdragen worden vier aanpassingen besproken, namelijk de verlenging van de aanslag- en controletermijn voor juridische constructies, de formaliteiten voor het derdenonderzoek, de ingebrekestelling in kader van

2019-03-12T10:14:59+00:00 12 maart 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |