>Voeg code toe voor de </head> tag.franchise

Onrechtmatige B2B bedingen in de franchiseovereenkomst (Seeds of Law)

Auteur: Steve Griess (Seeds of Law)Publicatiedatum: 28/01/2021 De franchiseovereenkomst neemt een centrale plaats in de B2B wet omdat deze juist tot stand gekomen is met het oog op de situatie van de franchisenemers die soms met onbillijke algemene voorwaarden te maken hebben. Het is dan ook uiterst belangrijk om in

2021-01-30T12:02:22+00:00 4 februari 2021|Categories: Handelsrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Handelsagentuur of nietig franchisecontract? Harde lessen uit Gent (Schoups)

Auteur: Dave Mertens (Schoups)  Publicatiedatum: 05/12/2019 Een van de belangrijkste pijnpunten van de Wet Precontractuele Informatie is haar precieze toepassingsgebied. Helder is dat wat klassiek onder franchising wordt begrepen alleszins is gevat. Het lijdt echter evenmin twijfel dat de wet een ruimere roeping heeft. Naar Frans voorbeeld heeft men de begrippen

2019-12-14T13:22:39+00:00 18 december 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

10 zaken waarop je als franchisenemer moet letten (Zenito)

Auteur: Sandy Vande Moortele (Zenito) Publicatiedatum: 09/08/2017 In de eerste plaats, is het van belang dat je als zelfstandige op de hoogte bent van de specifieke wettelijke regeling die voorzien wordt voor franchising en commerciële samenwerking. Verder zijn er uiteraard nog enkele vragen die je je als (kandidaat-)franchisenemer moet stellen om een

2017-10-01T19:56:02+00:00 17 augustus 2017|Categories: Handels- en financieel recht|Tags: , |

Reservering van een zone voor een franchisenemer. Mag hiervoor een vergoeding betaald worden? (Altius)

Zowel franchisegevers als franchisenemers kunnen er belang bij hebben om met verschillende partners tegelijk onderhandelingen aan te gaan met het oog op een eventuele commerciële samenwerking.  Mogen partijen tijdens deze onderhandelingen afspreken een bepaalde zone exclusief te reserveren voor een bepaalde kandidaat? Mag hiervoor een vergoeding gevraagd worden? De Arbitragecommissie

2017-05-13T10:19:54+00:00 13 mei 2017|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Precontractuele informatie – franchise en samenwerkingsovereenkomsten (FOD Economie)

De bepalingen van titel 2, artikelen 26 tot 34 van boek X van het Wetboek van economisch recht (art. VI.26 tot 34 WER) zijn van toepassing op de commerciële samenwerkingsovereenkomsten, alsook artikel I.11, 2°, van boek I van het Wetboek van economisch recht (art. I.11, 2° WER), waarin er een

2017-03-31T10:30:27+00:00 31 maart 2017|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Functioning of franchising in the retail sector (European Parliament)

Draft Opinion (09.11.2016) of the Committee on Employment and Social Affairs for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection on the functioning of franchising in the retail sector. Committee on Employment and Social Affairs – European Parliament. The Committee on Employment and Social Affairs calls on the Committee on the

2016-11-30T09:49:21+00:00 30 november 2016|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Franchising in Europe: An Agenda for Harmonisation and Reform? (Greenberg Traurig)

The franchising industry in the European Union currently faces a patchwork of regulation. The Internal Market and Consumer Protection Committee (IMCO) of the European Parliament recently published a study looking at the impact of regulation on the franchising industry in Europe. Read the full article here

2016-10-27T06:59:35+00:00 27 oktober 2016|Categories: Handelsrecht Mededingingsrecht en antitrust|Tags: , , |

Franchise en schijnzelfstandigheid: waakzaamheid geboden! (Arts, Cleeren & Vennoten)

Het arbeidshof te Brussel heeft in een opmerkelijk arrest van 25 november 2015 de samenwerking tussen de distributieketen FNAC en een van haar zelfstandige franchisenemers geherkwalificeerd naar een arbeidsovereenkomst. Volgens het arbeidshof was de franchisenemer te beschouwen als een werknemer van FNAC.