>Voeg code toe voor de </head> tag.Forum Advocaten

Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om zich te laten vaccineren tegen corona? (Forum Advocaten)

Auteurs: Maxime Jeanray en Jana Kern (Forum Advocaten)Publicatiedatum: 08/01/2021 Het coronavirus heeft een grote impact op het bedrijfsleven. Om de economie te waarborgen en (niet-)essentiële winkels en de horeca open te houden, is het niet alleen belangrijk om de opmars van het virus tegen te houden, maar ook dat het

2021-01-12T14:20:18+00:00 13 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Kan u als aannemer een vertrouwelijk voorstel formuleren en hoe doet u dit dan? (Forum Advocaten)

Auteurs: Sid Van Wellen en Ilse De Geyter (Forum Advocaten)Publicatiedatum: 17/12/2020 Stel, u heeft als aannemer een discussie met een klant over werken die u bij hem uitvoerde en u wenst te vermijden dat het tot een eventuele procedure voor de rechtbank komt. Kan u dan een ‘vertrouwelijk’ voorstel doen om

2020-12-27T09:45:09+00:00 27 december 2020|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

De algemene vergadering binnen de VME tijdens de ‘tweede golf’? (Forum Advocaten)

Auteurs: Sid Van Wellen en Ilse De Geyter (Forum Advocaten)Publicatiedatum: 08/12/2020 Het slechte nieuws? Wij zijn helaas alweer beperkt in onze vrijheid door de tweede golf van de corona-pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen. Deze maatregelen hebben uiteraard ook een impact op de algemene vergaderingen die in deze periode van

Handelshuur: Voor welke uitzetvergoeding geldt de éénjarige vervaltermijn? Het Grondwettelijk Hof verduidelijkt (Forum Advocaten)

Auteurs: Maarten Verboven & Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 30/10/2020 Artikel 28 van de Handelshuurwet bepaalt dat de huurder zijn vordering tot betaling van een uitzetvergoeding dient in te stellen binnen één jaar te rekenen vanaf het feit waarop zijn vordering gegrond is. Geldt deze termijn enkel voor de vordering van

2020-11-12T14:21:29+00:00 17 november 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Afwijkende regeling bij een niet-concurrentiebeding voor internationale bedienden (Forum Advocaten)

Auteur: Thibault Van de Ryse en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 2/10/2020 In voorgaande blog werd het algemeen concurrentiebeding besproken, wat de algemene regeling inhoudt, welke voorwaarden eraan worden gesteld en wat er gebeurt indien het beding niet geldig is of niet wordt nageleefd. Maar wat indien u onderneming een internationaal activititeitsveld heeft? Kan

2020-10-30T11:37:19+00:00 30 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

De arbeidsrechtelijke gevolgen van corona-ouderschapsverlof (Forum Advocaten)

Auteurs: Maxime Jeanray en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 24/09/2020 De coronacrisis heeft niet alleen de nodige uitdagingen met zich meegebracht op het niveau van gezondheid en economie, maar ook op het niveau van het evenwicht tussen werk en privé. De geleidelijke opstart van de scholen en het aangepaste schoolregime hebben

2020-09-28T12:08:39+00:00 2 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Concurrentiebeding laten opnemen in de arbeidsovereenkomst? Hier dient u rekening mee te houden (Forum Advocaten)

Auteurs: Thibault Van de Ryse en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 14/09/2020 Het is een gekende praktijk om als werkgever een (niet-)concurrentiebeding op te laten nemen in de arbeidsovereenkomsten met werknemers. Een werkgever wenst uiteraard te voorkomen dat het personeel, aan de hand van via de onderneming verkregen kennis en

2020-09-28T12:04:49+00:00 28 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Kunnen stedenbouwkundige misdrijven ‘afgekocht’ worden? Aanvraagprocedure minnelijke schikking vereenvoudigd (Forum Advocaten)

Auteurs: Joram Maes en Reiner Tijs (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 24/09/2020 Met een zekere regelmaat berichten de media over (gegoede) verdachten van sociale of fiscale fraude die een ‌minnelijke schikking bereiken en hun proces hiermee ‘afkopen’. Hoewel niet meteen geliefd bij het grote publiek, geniet de minnelijke schikking in dergelijke zaken

Uw mandaat als bestuurder of manager ter discussie? Kan u meestemmen over uw benoeming, ontslag en kwijting onder het WVV? (Forum Advocaten)

Auteurs: Roxanne Verelst en Frederic Rosiers (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 23/09/2020 Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht (WVV) dient u zich als bestuurder te onthouden van uw deelname aan de beraadslaging en stemming, wanneer u geconfronteerd wordt met een belangenconflict. Onder het WVV is het niet meer voldoende om uw

2020-09-28T11:10:56+00:00 28 september 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Overuren en tijdsregistratiesysteem: time is money (Forum Advocaten)

Auteurs: Maxime Jeanray en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 07/09/2020 Een werknemer die de betaling van achterstallige overuren vordert, moet het bestaan, de omvang en de duur van deze overuren bewijzen, zo stelt de vaststaande rechtspraak. Een arrest van het Arbeidshof te Brussel van 22 mei 2020 kan hier wel

2020-09-08T07:33:25+00:00 14 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |