>Voeg code toe voor de </head> tag.Forum Advocaten

De ene renovatie is de andere niet: de invloed van de wettelijke specialiteit van de VME op renovaties (Forum Advocaten)

Auteurs: Sid Van Wellen en Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 12/11/2019 De Appartementswet laat via artikel 577-7, §1, 2°, c BW toe dat de algemene vergadering van de Vereniging van Mede-Eigenaars bij meerderheid van 4/5e van de stemmen beslist over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van

Actueel procesbelang bij Raad van State op losse schroeven (Forum Advocaten)

Auteurs: Florentina Alimusaj en Reiner Tijs (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 08/10/2019 “Een ambtenaar vecht een benoeming aan bij de Raad van State, maar gaat lopende de procedure zelf op pensioen. Heeft hij dan nog een voldoende belang bij de procedure?” Het beschreven geval is een klassieker, waarbij de Raad van State er vanuit gaat dat

2019-10-19T10:21:20+00:00 23 oktober 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , |

Het omgevingsrecht in het Vlaamse Regeerakkoord: quo vadis? (Forum Advocaten)

Auteurs: Geert de Hoon en Reiner Tijs (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 03/10/2019 Het Vlaamse omgevingsbeleid mag zich verwachten aan een heuse hervorming, wanneer het regeerakkoord wordt uitgevoerd. Hoe de bouwshift op het terrein effectief zal worden uitgerold is nog niet zo duidelijk. Hetzelfde geldt voor heel wat andere maatregelen die worden opgesomd. De

2019-10-19T10:43:37+00:00 22 oktober 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Abnormale prijzen in offertes voor overheidsopdrachten: de stakingsrechter als ultieme reddingsboei? (Forum Advocaten)

Auteur: Forum Advocaten Publicatiedatum: 03/10/2019 Betwistingen inzake het al dan niet abnormaal karakter van de in een offerte aangeboden prijzen zijn geenszins nieuw. Dergelijke discussies worden doorgaans uitgevochten tijdens een schorsings- en/of vernietigingsprocedure bij de Raad van State. Maar wat als een benadeelde inschrijver geen acht heeft geslagen op de strikte

2019-10-19T10:59:23+00:00 19 oktober 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Werkgever, let op bij de redactie van forumbedingen in arbeidsovereenkomsten! Of niet? (Forum Advocaten)

Auteurs: Maxime Jeanray en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 17/09/2019 In een recent vonnis van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel werd een forumbeding, opgenomen in een arbeidsovereenkomst, als niet geldig beschouwd op basis van de Brussel Ibis Verordening (Verordening (EU) nr. Nr. 1215/2012 van 12 december 2012), waardoor het geen rechtgevolgen met

2019-10-19T10:51:51+00:00 19 oktober 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , |

Het meervoudig werkgeverschap (Forum Advocaten)

Auteurs: Lander Heylen en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 09/10/2019 Het meervoudig werkgeverschap is de situatie waarbij een werknemer arbeid verricht onder het gezag van meerdere werkgevers op basis van één enkele globale arbeidsovereenkomst. Deze situatie, die niet beantwoordt aan het klassieke beeld van het enkelvoudig werkgeverschap, doet zich in de praktijk vaker

Het Vlaams opleidingsverlof (Forum Advocaten)

Auteur: Forum Advocaten Publicatiedatum: 30/08/2019 Inleiding 1. Vanaf 1 september 2019 treedt het zgn. Vlaams opleidingsverlof in werking. Als gevolg van de staatshervorming in 2015 kregen de deelstaten de mogelijkheid om een regionale invulling te geven aan het betaald educatief verlof, dat op federaal niveau reeds sinds 1985 bestaat. 2. Het doel

2019-09-07T12:47:02+00:00 8 september 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Subsidies in het kader van de (her)aanleg van bedrijventerreinen: welke mogelijkheden biedt de nieuwe regelgeving die op 1 september 2019 in werking treedt? (Forum Advocaten)

Auteur: Forum Advocaten Publicatiedatum: 30/08/2019 Inleiding Teneinde te vermijden dat het werkveld – gelet op de onzekerheid over het voortbestaan van de huidige subsidieregeling – in groten getale aanvragen zou indienen en hierdoor druk zou zetten op de voorziene kredieten, heeft de huidige Vlaamse regering in lopende zaken op 19

2019-09-06T06:35:12+00:00 6 september 2019|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , |

Een kot (ver)huren? Houd rekening met deze specifieke regels (Forum Advocaten)

Auteur: Forum Advocaten Publicatiedatum: 27/08/2019 Het begin van een nieuw school-/academiejaar staat weer voor de deur. De meeste studenten hebben ondertussen reeds een kot gevonden dat zij zullen huren. Desalniettemin zijn er eveneens studenten die thans nog volop bezig zijn met hun zoektocht naar een kot voor het komende school-/academiejaar.

Herziening van de huurprijs bij handelshuur (Forum Advocaten)

Auteur: Forum Advocaten Publicatiedatum: 27/08/2019 Stel dat u verhuurder of huurder bent van een handelspand gelegen aan een belangrijke invalsweg net buiten de dorpskern. Lopende de huurovereenkomst kunnen zich steeds bepaalde omstandigheden voordoen. Bijvoorbeeld het uitvoeren van lokale wegenwerken waardoor het handelspand tijdelijk slecht bereikbaar is maar waarna de parkeergelegenheden

2019-08-31T14:39:06+00:00 31 augustus 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |