>Voeg code toe voor de </head> tag.Forum Advocaten

New Engineering Contract 4 (NEC4): de toekomst in de Belgische bouwsector? (Forum Advocaten)

Auteurs: Sid Van Wellen en Ilse De Geyter (Forum Advocaten)Publicatiedatum: 23/02/2021 Voor een deel van het Oosterweelproject maakt men gebruik van een zogenaamd ‘New Engineering Contract’ (NEC) en meer bepaald het ‘NEC4 ECC-C-contract’. NEC-contracten waren tot voor kort eerder onbekend in België maar nu wordt er dus voor het eerst toepassing van gemaakt en dit

2021-03-06T09:09:06+00:00 6 maart 2021|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Barre weersomstandigheden in de bouwsector (Forum Advocaten)

Auteurs: Thibault van de Ryse en Jana Kern (Forum Advocaten)Publicatiedatum: 18/02/2021 De ijskoude periode die ons land teisterde in de maand februari 2021 leidde in sommige sectoren tot de onmogelijkheid om te werken. Voornamelijk de bouwsector wordt in dergelijke weersomstandigheden hard getroffen. Werken in hevige regen of vrieskou is vaak

2021-03-05T08:13:57+00:00 2 maart 2021|Categories: Bouwrecht Sociaal recht|Tags: , |

Uw woning als private eigenaar sociaal verhuren (Forum Advocaten)

Auteurs: Maarten Verboven en Ilse De Geyter (Forum Advocaten)Publicatiedatum: 18/02/2021 De recente Pano-reportage waarin de problematiek van het tekort aan betaalbare huurwoningen aan bod kwam, zit mogelijk nog vers in het geheugen. De vraag naar sociale of betaalbare huurwoningen overtreft het aanbod ruimschoots. Huurders staan minstens een jaar op de wachtlijsten voor sociale huurwoningen waardoor ze

2021-02-23T09:15:32+00:00 25 februari 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Kan uw huurder uw pand nog langer betrekken, wanneer u de huurovereenkomst reeds heeft opgezegd? (Forum Advocaten)

Auteurs: Sid Van Wellen en Ilse De Geyter (Forum Advocaten)Publicatiedatum: 21/01/2021 De mogelijkheid dat uw huurder door onvoorziene omstandigheden nog geen nieuw pand kan betrekken terwijl u de overeenkomst reeds heeft opgezegd, omdat hij/zij bijvoorbeeld nog geen nieuw pand kon vinden of er nog verbouwingen bezig zijn aan het pand dat hij/zij

2021-02-23T09:19:01+00:00 23 februari 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om zich te laten vaccineren tegen corona? (Forum Advocaten)

Auteurs: Maxime Jeanray en Jana Kern (Forum Advocaten)Publicatiedatum: 08/01/2021 Het coronavirus heeft een grote impact op het bedrijfsleven. Om de economie te waarborgen en (niet-)essentiële winkels en de horeca open te houden, is het niet alleen belangrijk om de opmars van het virus tegen te houden, maar ook dat het

2021-01-12T14:20:18+00:00 13 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Kan u als aannemer een vertrouwelijk voorstel formuleren en hoe doet u dit dan? (Forum Advocaten)

Auteurs: Sid Van Wellen en Ilse De Geyter (Forum Advocaten)Publicatiedatum: 17/12/2020 Stel, u heeft als aannemer een discussie met een klant over werken die u bij hem uitvoerde en u wenst te vermijden dat het tot een eventuele procedure voor de rechtbank komt. Kan u dan een ‘vertrouwelijk’ voorstel doen om

2020-12-27T09:45:09+00:00 27 december 2020|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

De algemene vergadering binnen de VME tijdens de ‘tweede golf’? (Forum Advocaten)

Auteurs: Sid Van Wellen en Ilse De Geyter (Forum Advocaten)Publicatiedatum: 08/12/2020 Het slechte nieuws? Wij zijn helaas alweer beperkt in onze vrijheid door de tweede golf van de corona-pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen. Deze maatregelen hebben uiteraard ook een impact op de algemene vergaderingen die in deze periode van

Handelshuur: Voor welke uitzetvergoeding geldt de éénjarige vervaltermijn? Het Grondwettelijk Hof verduidelijkt (Forum Advocaten)

Auteurs: Maarten Verboven & Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 30/10/2020 Artikel 28 van de Handelshuurwet bepaalt dat de huurder zijn vordering tot betaling van een uitzetvergoeding dient in te stellen binnen één jaar te rekenen vanaf het feit waarop zijn vordering gegrond is. Geldt deze termijn enkel voor de vordering van

2020-11-12T14:21:29+00:00 17 november 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Afwijkende regeling bij een niet-concurrentiebeding voor internationale bedienden (Forum Advocaten)

Auteur: Thibault Van de Ryse en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 2/10/2020 In voorgaande blog werd het algemeen concurrentiebeding besproken, wat de algemene regeling inhoudt, welke voorwaarden eraan worden gesteld en wat er gebeurt indien het beding niet geldig is of niet wordt nageleefd. Maar wat indien u onderneming een internationaal activititeitsveld heeft? Kan

2020-10-30T11:37:19+00:00 30 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

De arbeidsrechtelijke gevolgen van corona-ouderschapsverlof (Forum Advocaten)

Auteurs: Maxime Jeanray en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 24/09/2020 De coronacrisis heeft niet alleen de nodige uitdagingen met zich meegebracht op het niveau van gezondheid en economie, maar ook op het niveau van het evenwicht tussen werk en privé. De geleidelijke opstart van de scholen en het aangepaste schoolregime hebben

2020-09-28T12:08:39+00:00 2 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |