Detachering in de bouw en het probleem van sociale dumping (Forum Advocaten)

Auteur: Forum Advocaten Publicatiedatum: 09/09/2021 Hoe pakken België en Europa detachering en sociale dumping aan? Het is en blijft een politiek en praktisch heikel punt. Detachering is vaak een handig instrument om bepaalde expertise aan te werven en werkzaamheden uit te voeren, maar leent zich ook vaak tot sociale dumping. Het gaat hand in hand…

Lees meer

De handelshuurhernieuwing: Waarop letten? (Forum Advocaten)

Auteurs: Maarten Verboven en Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 05/08/2021 Iedere handelshuurder heeft recht op drie huurhernieuwingen. Dit is van cruciaal belang om de continuïteit van de handelszaak te kunnen verzekeren. Na deze drie huurhernieuwingen heeft de huurder geen recht meer op een volgende huurhernieuwing zodat de handelshuurovereenkomst in principe definitief eindigt zonder recht…

Lees meer

De algemene vergadering binnen de VME, opnieuw normaal? (Forum Advocaten)

Auteur: Forum Advocaten Publicatiedatum: 06/08/2021 Nu de vaccinatiecampagne op kruissnelheid zit en er stilaan weer meer lijkt te mogen, is het tijd om een stand van zaken op te maken van de genomen maatregelen, meer specifiek met betrekking tot de algemene vergadering van de vele verenigingen van mede-eigenaars (VME). In onze blog De algemene vergadering binnen…

Lees meer

Zorgvuldige selectie of regelrechte discriminatie? Wees voorzichtig bij het kiezen van de geschikte koper of huurder! (Forum Advocaten)

Auteurs: Annelies Janssen en Frederic Rosiers (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 10/06/2021 Als vastgoedmakelaar-bemiddelaar is het niet altijd even gemakkelijk om in te schatten welke (al dan niet gevoelige) informatie kan worden opgevraagd en op basis van welke verkregen informatie je een selectie mag maken met het oog op het vinden van een kandidaat-koper of kandidaat-huurder. Vermoeden…

Lees meer

Grondwettelijk Hof: ook een louter commercieel belang kan volstaan om als verzoekende partij naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te trekken (Forum Advocaten)

Auteurs: Amber Simons en Reiner Tijs (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 21/06/2021 Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de Raad van State heeft het Grondwettelijk Hof op 17 juni 2021 in arrest nr. 92/2021 beslist dat een commercieel belang kan volstaan om tegen een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen te kunnen instellen. Het…

Lees meer

Bent u als mede-eigenaar verplicht om toegang te verlenen tot uw appartement om de VME toe te laten werken aan de gemeenschappelijke delen uit te voeren? (Forum Advocaten)

Auteurs: Sid Van Wellen en Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 19/05/2021 Stel: de VME beslist op de algemene vergadering om renovatiewerken uit te voeren aan de gemeenschappelijke delen (bvb: gevel, dak,…) van het gebouw waarin u een appartement bezit. Niet onbelangrijk ‘detail’: om de werken aan de gemene delen te kunnen uitvoeren, dient de…

Lees meer

Klaar voor terrasjesweer? De omgevingsvergunningsregelgeving ook! (Forum Advocaten)

Auteurs: Amber Simons en Reiner Tijs (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 30/04/2021 De langverwachte opening van de horeca lijkt eindelijk in zicht te zijn. Op 19 oktober 2020 moesten de restaurants en cafés gedurende een minimumperiode van 4 weken verplicht sluiten. Deze initiële sluitingsperiode van 4 weken evolueerde naar een sluiting van bijna 29 weken. In principe…

Lees meer

De werkgever is failliet. Welke rechten hebben werknemers? (Forum Advocaten)

Auteurs: Maxime Jeanray en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 28/04/2021 Als gevolg van de coronacrisis hebben verschillende ondernemingen het moeilijk. Zij kunnen rekenen op (financiële) steunmaatregelen van de overheid, maar voor sommige ondernemingen is dit jammer genoeg niet voldoende, waardoor zij het faillissement dienen aan te vragen. Uit de meest recente cijfers van STATBEL (18…

Lees meer

New Engineering Contract 4 (NEC4): de toekomst in de Belgische bouwsector? (Forum Advocaten)

Auteurs: Sid Van Wellen en Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 23/02/2021 Voor een deel van het Oosterweelproject maakt men gebruik van een zogenaamd ‘New Engineering Contract’ (NEC) en meer bepaald het ‘NEC4 ECC-C-contract’. NEC-contracten waren tot voor kort eerder onbekend in België maar nu wordt er dus voor het eerst toepassing van gemaakt en dit onmiddellijk op een grootschalig…

Lees meer