>Voeg code toe voor de </head> tag.Forum Advocaten

Bewijsrecht: begin van bewijs door geschrift en bekentenis. Eén pot nat? (Forum Advocaten)

Auteurs: Geert de Hoon en Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 22/06/2020 In een gerechtelijke procedure kunnen verschillende soorten bewijsmiddelen worden aangewend. De laatste jaren heeft een evolutie in de rechtspraak er echter voor gezorgd dat het begin van bewijs door geschrift en de bekentenis naar elkaar zijn toegegroeid. Maar

2020-06-27T08:11:14+00:00 27 juni 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Werken in, aan of rond uw woning: al dan niet vergunningsplichtig? (Forum Advocaten)

Auteurs: Joëlle Gillemot en Reiner Tijs (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 29/05/2020 Indien u werken in, aan of rond uw woning wenst uit te voeren, is de eerste vraag of hiervoor een vergunning noodzakelijk is of een melding moet worden gedaan. Gelet op de complexe wetgeving inzake ruimtelijke ordening is het antwoord

2020-06-05T07:40:01+00:00 5 juni 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Contracten: is de bij de ondertekening ‘vergeten’ partij verbonden? (Forum Advocaten)

Auteurs: Annelies Janssen, Roxanne Verelst en Frederic Rosiers (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 15/05/2020 In contracten met vennootschappen worden soms clausules opgenomen die verbintenissen inhouden voor de bestuurders. Te denken valt aan medeschuldenaarstellingen, niet-concurrentieverbintenissen, vertrouwelijkheidsverbintenissen,… In een ideale wereld tekent de bestuurder tweemaal, namelijk eenmaal in zijn hoedanigheid van bestuurder en eenmaal

2020-05-24T09:46:55+00:00 23 mei 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , , |

Online vastgoed verkopen: de addertjes onder het gras (Forum Advocaten)

Auteurs: Roxanne Verelst en Frederic Rosiers (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 16/04/2020 Enkele jaren na de opmars van de digitalisering van de vastgoedmarkt, zijn online platforms zoals Immoweb niet meer weg te denken uit de vastgoedpraktijk. Verkopen of verhuren, het kan allemaal online. Door de COVID19-maatregelen die gisteren verlengd werden zal het

2020-04-18T13:26:00+00:00 22 april 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Covid-19 stopt niet aan de grens: wat dan met het vrij verkeer van werknemers? (Forum Advocaten)

Auteur: Forum Advocaten Publicatiedatum: 02/04/2020 Net zoals het coronavirus zelf, stopt ook de tewerkstelling van werknemers vaak niet bij de grens. Het vrij verkeer van werknemers komt daarom onder druk te staan. Dit vrij verkeer mag in principe beperkt worden omwille van bepaalde redenen, waaronder de volksgezondheid, maar deze beperking

2020-04-08T11:40:00+00:00 9 april 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Tijdelijk geen uithuiszettingen wegens Corona-crisis (Forum Advocaten)

Auteurs: Maarten Verboven en Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 01/04/2020 Op 27 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering enkele bijkomende beslissingen genomen met betrekking tot maatregelen voor de huurmarkt in deze Corona-crisis. Geen uithuiszettingen De Vlaamse Regering heeft vooreerst beslist om met onmiddellijke ingang vanaf 31 maart 2020 tijdelijk

2020-04-08T11:31:14+00:00 8 april 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Vormt de corona-pandemie een gegronde reden voor het uitstel van de algemene vergadering binnen de VME? (Forum Advocaten)

Auteurs: Sid Van Wellen en Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 30/03/2020 Het betreft een vraag die bij veel syndici alsook vele mede-eigenaars reeds de afgelopen weken rees. De Minister van Justitie bleef niet doof voor deze pertinente vraag om verduidelijking en kondigde in een persbericht van 29 maart 2020

Een nietig aannemingscontract gelet op de uitvoering van onvergunde werken: toch nog recht op vergoeding als aannemer? (Forum Advocaten)

Auteurs: Sid Van Wellen en Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 26/03/2020 Stel, u voert als aannemer een aantal werkzaamheden uit conform het aannemingscontract dat u sloot met de bouwheer. Tijdens de uitvoering van de werken komt aan het licht dat hiervoor niet de nodige vergunningen voorhanden zijn omdat de

2020-03-31T07:35:38+00:00 3 april 2020|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

De ene renovatie is de andere niet: de invloed van de wettelijke specialiteit van de VME op renovaties (Forum Advocaten)

Auteurs: Sid Van Wellen en Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 12/11/2019 De Appartementswet laat via artikel 577-7, §1, 2°, c BW toe dat de algemene vergadering van de Vereniging van Mede-Eigenaars bij meerderheid van 4/5e van de stemmen beslist over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van

Actueel procesbelang bij Raad van State op losse schroeven (Forum Advocaten)

Auteurs: Florentina Alimusaj en Reiner Tijs (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 08/10/2019 “Een ambtenaar vecht een benoeming aan bij de Raad van State, maar gaat lopende de procedure zelf op pensioen. Heeft hij dan nog een voldoende belang bij de procedure?” Het beschreven geval is een klassieker, waarbij de Raad van State er vanuit gaat dat

2019-10-19T10:21:20+00:00 23 oktober 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , |