>Voeg code toe voor de </head> tag.fiscus

E-mails naar de fiscus: een correspondentie met Oblomov*? (Tiberghien)

Auteurs: Céline Van houte en Olja Rudic (Tiberghien)Publicatiedatum: 07/05/2021 De Belgische fiscale Administratie deelt de laatste tijd in haar correspondentie aan belastingplichtigen mee dat een antwoordformulier, zoals bijvoorbeeld een antwoord op vraag om inlichtingen of een bericht van wijziging, uitsluitend per brief of via het digitaal platform MyMinfin kan worden

2021-05-11T14:47:35+00:00 11 mei 2021|Categories: Directe belastingen Privacy recht|Tags: , , , |

Wie staat dit jaar op de radar van de fiscus? (Everest Advocaten)

Auteur: Elodie Blancke en Alexander Delafonteyne (Everest Law) Publicatiedatum: augustus 2019 Onlangs maakte de fiscus de thema’s van de nakende controleacties voor 2019 bekend. * Hieronder volgt een samenvatting van de focuspunten van de FOD Financiën. Met deze controleacties zal de fiscus in 2019 eerst en vooral focussen op belastingplichtigen met een buitenlandse rekening. Immers meer

2019-08-24T13:04:23+00:00 26 augustus 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Belgen in het buitenland… en de fiscus die over de schouders meekijkt (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 11/08/2019 Recent werd er door verschillende media bericht dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) zo’n 100 miljoen euro aan verschuldigde belastingen opeist van Belgen die hun officiële woonplaats in Monaco geveinsd zouden hebben, en bijgevolg ten onrechte aanspraak hebben gemaakt op de verscheidene Monegaskische belastingvoordelen. De loutere

2019-08-24T12:58:54+00:00 24 augustus 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Fiscale visitatie: gemotiveerde machtiging van de politierechter vereist (Everest Advocaten)

Auteurs: Elodie Blancke en Alexander Delafonteyne (Everest Advocaten) Publicatiedatum: 09/08/2019 De fiscus heeft verschillende onderzoeksmogelijkheden. In het kader van de inkomstenbelastingen is de fiscale visitatie daar één van (art 319 WIB). De fiscus mag de toegang eisen tot de ruimten waar de belastingplichtige (vermoedelijk) werkzaamheden verricht. Wanneer het een particuliere woning betreft, kan

Fiscus mag privéwoning betreden, maar krijgt geen vrijbrief van Grondwettelijk Hof (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 04/07/2019 De controles van de fiscus ter plaatse, de zogenaamde fiscale visitaties, blijven controverse oproepen. Concreet rees de vraag of de bestaande procedure die de fiscus moet volgen om toegang te krijgen tot de privéwoning van de belastingplichtige, voldoende waarborgen biedt ter bescherming