>Voeg code toe voor de </head> tag.fiscale regularisatie

Last call voor de Vlaamse fiscale regularisatie anno 2020 – Prélude tot ongrondwettelijkheid vanaf 2021 (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts, Céline Van houte en Annick Van Malderghem (Tiberghien) Publicatiedatum: 05/06/2020 Als geïntegreerd onderdeel van de regelgeving terzake fiscale regularisatie bestaat er naast het permanente systeem inzake fiscale en sociale regularisaties op federaal niveau bij wet van 21 juli 2016 een Vlaamse regularisatieregeling via het decreet van 10 februari

Fiscale regularisatie versus verbeurdverklaring – fiscale regularisatie meer dan ooit een optie! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Sarah Vandorpe (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 05/12/2019 Vermogensvoordelen uit fiscale fraude… Wie door de strafrechter veroordeeld wordt voor fiscale fraude kan, naast een gevangenisstraf en geldboetes, geconfronteerd worden met een verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel uit de fraude, te weten de belastingbesparing. Daarnaast zijn er desgevallend de te betalen

De fiscale regularisatie – meer dan ooit een optie! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: september 2019 Meer dan een hot item in de media zijn de verhalen rond fiscaal besmet vermogen, te weten inkomsten of kapitalen die in het verleden niet hun normaal belastingregime hebben ondergaan. De kranten staan er bol van. Bij transacties met het fiscaal besmet

2019-09-28T07:17:33+00:00 2 oktober 2019|Categories: Fiscaal recht|Tags: , |

Fiscale regularisatie anno 2018 : hoe en waarom? (PAQT Advocaten)

Auteur: PAQT Advocaten Publicatiedatum: 23/05/2018 In 2018 is het voor Belgische belastingplichtigen nog steeds mogelijk om belastbare bedragen die in het verleden niet in de fiscale aangifte werden aangegeven te regulariseren, mits betaling van een regularisatieheffing. De mogelijkheid tot regularisatie staat niet enkel open voor ontdoken federale belastingen (bv. personenbelasting;

Internationale gegevensuitwisseling en fiscale regularisatie (CPR) (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 23/03/2018 Heel wat Belgische ingezetenen die nog rekeningen in het buitenland aanhouden, zijn zeer onlangs in het vizier gekomen van de Belgische fiscus, die volop vragen om inlichtingen aan het versturen is. Via automatische internationale gegevensuitwisseling (Common Reporting Standard) heeft de Belgische

Internationale kruistocht in spijkerbroek : verstuurt de BBI een (te) algemene vraag om inlichtingen? (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 14/02/2018 Het is voldoende bekend dat België de omvangrijke informatie met betrekking tot buitenlandse rekeningen inmiddels grondig heeft geanalyseerd. We vernemen dat in dit kader de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) recent in een aantal specifiek geselecteerde dossiers een bijzonder omstandige vraag om inlichtingen heeft verzonden naar Belgische

2018-02-14T16:06:23+00:00 14 februari 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Fiscale regularisatie: waarom het nu eindelijk probleemloos (?) kan (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 28/08/2017 Op 9 mei 2017 werd een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de Federale en de Vlaamse regering omtrent de ‘niet uitsplitsbare bedragen’ m.b.t. verjaard oorsprongskapitaal. Met die ‘niet uitsplitsbare bedragen’ worden bedragen bedoeld die zowel aan federale belastingen (bvb. roerende voorheffing) als aan Vlaamse belastingen (bvb. erf- of

Fiscale regularisatie: samenwerkingsakkoord op regeringsniveau over ‘onsplitsbare bedragen’ (De Broeck, Van Laere & Partners)

Op 23 mei 2017 is er – uiteindelijk en gelukkig maar - een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de Federale en de Vlaamse regering omtrent de zogenaamde ‘onsplitsbare bedragen’ m.b.t. verjaard oorsprongskapitaal. Het is nu nog even de ‘wetgevende’ bekrachtiging ervan afwachten, zowel door de Kamer als het Vlaams Parlement. Dat is

Fiscale regularisatie: waar kan een belastingplichtige terecht met zijn niet-gekende gelden? (Vandelanotte)

De laatste maanden is heel wat te doen geweest omtrent de nieuwe regularisatieprocedure. Enerzijds is er de federale regelgeving die sinds 1 augustus 2016 van kracht is, anderzijds was er ook sprake van een gewestelijke regelgeving voor wat betreft de registratie- en erfbelasting. De term "samenwerkingsakkoorden" kwam ook steevast aan

2017-05-25T09:36:24+00:00 25 mei 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Fiscale regularisatie: Samenwerkingsakkoorden krijgen een onvoldoende vanwege de Raad van State (Tiberghien)

Zoals we in onze eigen kritiek al hadden opgemerkt laten de verschillende bilaterale samenwerkingsakkoorden niet toe om in alle gevallen voor de zogenaamde niet uitsplitsbare bedragen tot een rechtszekere oplossing te komen. Meer in het bijzonder gaat het dan om bedragen die ontdoken belastingen betreffen uit méér dan één gewest.

2017-04-27T08:48:07+00:00 27 april 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |