Fiscale regularisatie: now or never (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: oktober 2020 Het systeem van fiscale regularisaties loopt stilaan op zijn einde. Het recente federale regeerakkoord voorziet de afschaffing van de mogelijkheid tot fiscale regularisatie (op federaal niveau) op 31 december 2023. Voor wat betreft erf- en registratiebelasting (op Vlaams niveau) is eind 2020 de deadline om een regularisatiedossier in te dienen.…

Lees meer

Last call voor de Vlaamse fiscale regularisatie anno 2020 – Prélude tot ongrondwettelijkheid vanaf 2021 (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts, Céline Van houte en Annick Van Malderghem (Tiberghien) Publicatiedatum: 05/06/2020 Als geïntegreerd onderdeel van de regelgeving terzake fiscale regularisatie bestaat er naast het permanente systeem inzake fiscale en sociale regularisaties op federaal niveau bij wet van 21 juli 2016 een Vlaamse regularisatieregeling via het decreet van 10 februari 2017. Beide systemen zijn vervolgens…

Lees meer

Fiscale regularisatie versus verbeurdverklaring – fiscale regularisatie meer dan ooit een optie! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Sarah Vandorpe (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 05/12/2019 Vermogensvoordelen uit fiscale fraude… Wie door de strafrechter veroordeeld wordt voor fiscale fraude kan, naast een gevangenisstraf en geldboetes, geconfronteerd worden met een verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel uit de fraude, te weten de belastingbesparing. Daarnaast zijn er desgevallend de te betalen belastingen, belastingverhogingen (desgevallend te beperken…

Lees meer

Fiscale regularisatie anno 2018 : hoe en waarom? (PAQT Advocaten)

Auteur: PAQT Advocaten Publicatiedatum: 23/05/2018 In 2018 is het voor Belgische belastingplichtigen nog steeds mogelijk om belastbare bedragen die in het verleden niet in de fiscale aangifte werden aangegeven te regulariseren, mits betaling van een regularisatieheffing. De mogelijkheid tot regularisatie staat niet enkel open voor ontdoken federale belastingen (bv. personenbelasting; vennootschapsbelasting; belasting over toegevoegde waarde;…

Lees meer

Fiscale regularisatie: waarom het nu eindelijk probleemloos (?) kan (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 28/08/2017 Op 9 mei 2017 werd een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de Federale en de Vlaamse regering omtrent de ‘niet uitsplitsbare bedragen’ m.b.t. verjaard oorsprongskapitaal. Met die ‘niet uitsplitsbare bedragen’ worden bedragen bedoeld die zowel aan federale belastingen (bvb. roerende voorheffing) als aan Vlaamse belastingen (bvb. erf- of registratiebelasting) zijn ontsnapt, en waarvoor…

Lees meer