>Voeg code toe voor de </head> tag.fiscale controle

Fiscale visitatie vs. vertrouwelijke gegevens/recht op privacy: een match of mismatch in de recente rechtspraak? (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden, Ellen Vandingenen en Stevo Gatsos (Tiberghien)Publicatiedatum: 21/04/2021 Kan de fiscus een kopiename van vertrouwelijke briefwisseling en/of privégegevens op elektronische dragers verantwoorden in het kader van haar visitatierecht? Het is en blijft een vraag waarop geen eenduidig antwoord kan worden gegeven – zoals blijkt uit recente rechtspraak.

Wanneer een fiscale controle de verliescompensatie dreigt onderuit te halen… (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Steven Vancolen (Imposto Advocaten)Publicatiedatum: 15/04/2021 Een fiscale controle bij een vennootschap gaat veelal gepaard met een al dan niet belangrijke rechtzetting. In het verleden kon deze rechtzetting desgevallend worden getemperd. Op de bijkomende belastbare grondslag konden immers alle klassieke aftrekken worden toegepast zoals de compensatie met

EHBO bij fiscale visitatie (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Stijn Lamote en Anne-Sophie Anseeuw (Lamote Stragier Advocaten)Publicatiedatum: 15/03/2021 De haan heeft bij het krieken van de dag nog maar net gekraaid of men wordt ongewild uit het bed getild. Een groep mensen, al dan niet bijgestaan door de politie, wil toegang tot de bedrijfslokalen en/of gelijktijdig tot de private

Fiscale visitatie en de plicht om vrije toegang te verlenen (Lauwers Fiscale Advocaten)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers Fiscale Advocaten) Publicatiedatum: 15/01/2021 Kunnen de fiscale ambtenaren inzake BTW bij een fiscale controle van rechtswege toegang verkrijgen tot alle ruimten waarin de belastingplichtige zijn of haar economische activiteit uitoefent? De fiscale controle is het voorwerp van vele betwistingen voor de hoven en rechtbanken. De contouren

Let op: een laattijdige aangifte kan voortaan nog zwaardere gevolgen hebben! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 17/11/2020 Bij een fiscale controle vindt een rechtzetting plaats. Er worden bijkomende inkomsten belast. In het verleden mocht u op deze bijkomende grondslag alle klassieke aftrekken toepassen zoals bijvoorbeeld (vorige) verliezen. Stel dat een controleur de grondslag verhoogt met 1.000 EUR, maar de vennootschap heeft nog

2020-11-21T10:44:21+00:00 26 november 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Fiscale controle ter plaatse in afwezigheid van belastingplichtige? (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 27/10/2020 Als het gaat om de vraag wat de fiscus allemaal mag tijdens een visitatie of controle ter plaatse, is de rechtspraak de fiscus heel vaak gunstig gezind. Deze keer bevestigt het Hof van Beroep te Brussel dat een onaangekondigde controle moet

Een advocaat bij uw fiscale controle: wel een optie, maar geen recht (Gevaco Advocaten)

Auteur: Charline De Coster (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 28/10/2020 Een fiscale controle is doorgaans geen bijzonder prettige aangelegenheid. U bent allicht wat nerveus, u begrijpt misschien niet alles wat men u vraagt en u tekent mogelijks een akkoordverklaring waarvan de inhoud u toch niet helemaal duidelijk is. Achteraf valt er een gepeperde rekening

2020-11-13T11:34:12+00:00 13 november 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: |

Bordje met “privé” houdt fiscus niet tegen (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 10/02/2020 In een privéwoning mag de fiscus alleen binnen met een machtiging van de politierechter. Die machtiging moet gemotiveerd zijn. Maar volgens het Hof van Cassatie hoeft die motivering nu ook weer niet zo ver te gaan dat er aanwijzingen moeten zijn

EHBO-FC : Eerste Hulp Bij Onaangekondigde Fiscale Controle (De Langhe Advocaten)

Auteurs: Frank De Langhe en Kim Bronselaer (De Langhe Advocaten) Publicatiedatum: 02/03/2018 De fiscus heeft diverse mogelijkheden om fiscale informatie te verzamelen. Eén daarvan is bijzonder zinvol: een onaangekondigd bezoek van de (bedrijfs)gebouwen laat de fiscus immers toe om de informatie aan de bron te verzamelen. Die bevoegdheid is weliswaar aan

2018-03-19T15:39:07+00:00 19 maart 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Kan uw vennootschap tegen de fiscus de bescherming van het recht op privé-leven inroepen? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 08/12/2017 Iedereen heeft recht op respect voor zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie (artikel 8 lid 1 Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, hierna: EVRM). Aangenomen wordt dat het recht op zelfontplooiing de ultieme finaliteit