>Voeg code toe voor de </head> tag.faillissement

Opstal, failliete vennootschap en faillissementspauliana door curator – Kh.Gent 16 maart 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/04/2018 Mr. Rik Crivits (advocaat-vennoot Crivits & Persyn) gaf in 2018 een uiteenzetting over de problematiek van een pauliaanse vordering van de curator in een constructie van opstalrecht door aandeelhouders aan hun (naderhand failliete gegane) vennootschap. LegalNews.be volgde toen de sessie en geeft u hierbij de feiten

Superconfex-arrest: Cassatie bevestigt principes over draagwijdte van ‘lex concursus’ en individuele schade bij oplichting (Corporate Finance Lab)

Auteur: Roel Verheyden (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 13/04/2018 Cassatie 4 april 2017 (“Superconfex”) In een arrest van 4 april 2017 (P.16.0484) inzake het faillissement van de bekende textielketen “Superconfex”, diende het Hof van Cassatie zich te buigen over enkele vragen die zich situeren in het domein van het (Europese) insolventierecht en het strafrecht. We

Verminderen van actief is niet hetzelfde als vermeerderen van passief. Schade bij het kennelijk onredelijk verderzetten van een verlieslatende activiteit (Corporate Finance Lab)

Auteur: Vincent Verlaeckt (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 21/03/2018 Het nieuwe artikel XX.227 WER zal vanaf 1 mei 2018 de grondslag wezen voor de aansprakelijkheidsvordering wegens het kennelijk onredelijk verderzetten van een verlieslatende activiteit (zie eerdere posts over wrongful trading). Niet de aansprakelijkheid op zich, doch wel de wettelijk verankerde verdeling van de opbrengst volgend

Elektronische aangifte van faillissement vanaf 1 mei 2018! (Pauwels Advocaten)

Auteur: Pieter Pauwels (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 10/02/2018 Boeken neerleggen voortaan elektronisch. Vanaf 1 mei 2018 voorziet de nieuwe faillissementswet dat elke aangifte van faillissement elektronisch moet gebeuren (art. XX.1012 WER).  Elke aangifte moet elektronisch gebeuren in het “Centraal Register Solvabiliteit”, afgekort Regsol.  Een Koninklijk Besluit zal nog de vorm va de

2018-03-22T08:15:04+00:00 22 maart 2018|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , |

Een ‘afgeleide’ aansprakelijkheidsvordering tegen de curator door een schuldeiser: niet voor vandaag, hopelijk wel voor morgen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Eline Hoogmartens (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 08/02/2018 Kan een schuldeiser die zich benadeeld voelt door een handelen of nalaten van de curator een aansprakelijkheidsvordering instellen ten behoeve van de boedel? Het is interessant die vraag te bekijken door naar de minderheidsvordering in het vennootschapsrecht te kijken. Minderheidsvordering in vennootschapsrecht: geen succes,

Collectieve en individuele schade in het faillissement na de invoering van Boek XX (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 24/01/2018 Een nieuwe ‘afgeleide boedelvordering’ bij faillissementsaansprakelijkheid voor kennelijk grove fout Een klassieke vraag in het faillissementsrecht is voor welke schade de curator dan wel individuele schuldeisers een vordering hebben. Dit leerstuk staat in België bekend als het onderscheid tussen ‘collectieve’ en ‘individuele’ schade. De

De insolventie van een V.O.F. of maatschap in Boek XX WER (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 23/01/2018 De Wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het boek XX “Insolventie van ondernemingen heeft voor de bepaling van het toepassingsgebied van het faillissement en de gerechtelijke reorganisatie een nieuwe ondernemingsdefinitie ingevoerd in art.  XX.1 § 1. In het eerde lid (c) wordt

12 signalen om een nakend faillissement te herkennen (Graydon)

Auteur: Graydon Publicatiedatum: 19/12/2017 Bedrijven die afglijden naar een faillissement leggen een vrij gelijklopend parcours af. Elke maand spelen de media gretig in op de nieuwste faillissementscijfers. Het aantal faillissementen is dan ook een belangrijke indicator voor de gezondheid van de Belgische (en de lokale) economie. Niet alleen het personeel

2018-01-09T13:33:00+00:00 9 januari 2018|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , |

Het nieuwe insolventierecht (Crivits & Persyn)

Auteur: Astrid Lescouhier (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: 31/10/2017 De wet van 11 augustus 2017 (BS 7 september 2017) wijzigt het recht dat van toepassing is op ondernemingen in moeilijkheden aanzienlijk. De wet voegt een nieuw Boek XX toe aan het Wetboek Economisch Recht, dat de bepalingen van de Wet Continuïteit Ondernemingen

2017-11-27T12:56:51+00:00 27 november 2017|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Het nieuwe insolventierecht : enkele kernpunten (Vandelanotte)

Auteurs: Katrien Ryckx en Wannes Gardin (Vandelanotte) Publicatiedatum: 06/11/2017 Recent verscheen de Wet van 11 augustus 2017 die aan het Wetboek van Economisch Recht (of WER) een nieuw boek XX toevoegt. In dit nieuwe boek XX worden de bestaande Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen (WCO) en de Faillissementswet

2017-11-13T15:17:51+00:00 13 november 2017|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , |