>Voeg code toe voor de </head> tag.faillissement

De invloed van het faillissement en de gerechtelijke reorganisatie op de hypotheek (Speyk Advocaten)

Auteurs: Melissa Bogaert en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 10/11/2018 Wanneer men geconfronteerd wordt met een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie is men heel vaak de pineut, ongeacht of men schuldenaar dan wel schuldeiser is. Toch zijn er schuldeisers die zich in dergelijke situaties toch nog steeds in een meer “bevoorrechte positie”

2018-11-14T09:55:48+00:00 15 november 2018|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , , , |

Over de gedeeltelijke kwijtschelding bij faillissement (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 19/09/2018 Onderscheid tussen collectieve en individuele schade ook relevant bij kwijtschelding na faillissement Kwijtschelding impliceert dat de gefailleerde natuurlijke persoon ten aanzien van de schuldeisers in beginsel wordt bevrijd van alle restschulden die bestaan bij de sluiting van het faillissement.  De kwijtschelding geldt niet voor (i) onderhoudsschulden

2018-09-20T05:57:51+00:00 20 september 2018|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , |

Kan de zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap persoonlijk failliet worden verklaard? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 04/09/2018 Rb. Kh. Antwerpen Afd. Turnhout: “zaakvoerder is geen ‘onderneming’ voor de doeleinden van Boek XX WER” Sinds 1 mei 2018 staan de insolventieprocedures open voor elke ‘onderneming’ in de zin van art. XX.1 WER. Na 1 november verhuist die ondernemingsdefinitie naar art. I.1,

Wie krijgt wat van de opbrengst bij faillissementsaansprakelijkheid? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 29/08/2018 Nieuwe verdelingsregels in art. XX.225 en XX.227 WER Een nieuwigheid in Boek XX is dat een bijzondere verdelingsregeling wordt ingevoerd voor de verdeling van het provenu van de aansprakelijkheidsvorderingen wegens kennelijk grove fout (art. XX.225 § 5 WER) en onredelijke voortzetting (art. XX.227

2018-09-04T19:52:34+00:00 4 september 2018|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , |

Een ‘nieuw’ aansprakelijkheidsregime voor bestuurders van de failliete onderneming sinds 1 mei 2018 (Bienstman-Decloedt Advocaten)

Auteur: Tuur Latre (Bienstman-Decloedt Advocaten) Publicatiedatum: 07/06/2018 In een eerder blogbericht (“het nieuwe Insolventierecht”) berichtten wij u reeds over de komst van een uniforme insolventiewet door middel van de invoering van Boek XX in het Wetboek Economisch Recht (hierna ‘WER’), waarbij o.m. het personeel toepassingsgebied uitgebreid wordt (een nieuw ondernemings-begrip), een verdere digitalisering

De fresh start voor een ondernemer na een faillissement : you win some or you learn some (Monard Law)

Auteur: Octave Stollenwerck (Monard Law) Publicatiedatum: 27/06/2018 Het is (helaas) een onoverkomelijke realiteit dat faillissementen meer en meer voorkomen. In de eerste helft van 2017 gingen bijvoorbeeld al 5.256 bedrijven failliet, wat een stijging van bijna 10% uitmaakt ten opzichte van de eerste helft van 2016.[1] Ondernemen betekent nu eenmaal risico’s

2018-07-13T07:11:52+00:00 13 juli 2018|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , |

De aansprakelijkheid als bedrijfsrevisor en commissaris van een failliet verklaarde vennootschap (Corporate Finance Lab)

Auteur: Roel Verheyden (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 14/05/2018 Hof van beroep Antwerpen 3 mei 2018 over schade veroorzaakt door miskenning controleopdracht bedrijfsrevisor en waarschuwingsplicht van de commissaris in geval van éénhoofdigheid. In een recent arrest van 3 mei 2018 oordeelde het hof van beroep te Antwerpen inzake het faillissement van Waegener Group

En wat als een advocaat vanaf 1 mei 2018 failliet gaat? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/05/2018 Vanaf 1 mei 2018 kunnen advocaten failliet verklaard worden of kunnen ze vragen om een procedure van gerechtelijke reorganisatie te openen. De Orde van de Vlaamse Balies heeft daarom de Codex Deontologie voor Advocaten aangevuld nu aan met een aantal regels, die bepalen wat een advocaat

2018-05-14T07:45:03+00:00 14 mei 2018|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: |

Belangrijke wijzigingen met betrekking tot de aansprakelijkheid van bestuurders in geval van faillissement (Lydian)

Auteurs:  Jo Willems en Anaïs De Bièvre (Lydian) Publicatiedatum: 30/04/2018 Op 1 mei 2018 treedt het Boek XX “Insolventie van ondernemingen” van het Wetboek van Economisch Recht (WER) in werking, dat van toepassing zal zijn op insolventieprocedures die vanaf 1 mei 2018 worden geopend. Hierbij zullen een aantal belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd met betrekking

Geldt ‘marginale toetsing’ ook voor de curator van een faillissement? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 24/04/2018 Er bestaat een consensus dat de rechter zich bij de toetsing van het gedrag van vennootschapsbestuurders terughoudend moet opstellen ten aanzien van gewone bestuursfouten. Vaak wordt gesteld dat de rechter de handelingen van de bestuurder slechts marginaal kan toetsen. Een marginale toetsing heeft tot