>Voeg code toe voor de </head> tag.faillissement

Lot van lopende overeenkomsten bij een faillissement (Blienberg Advocaten)

Auteur: Blienberg Advocaten Publicatiedatum: 28/09/2020 Principe Het Hof van Cassatie heeft op 4 september een belangrijk arrest geveld met betrekking tot de gevolgen van de verbreking van een overeenkomst door de curator. Uitvoering in natura kan niet lastens het faillissement gevorderd worden. Van zodra de rechtbank een vonnis van faillietverklaring heeft

2020-10-23T10:14:57+00:00 28 oktober 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , , |

Gefailleerde kan niet berusten in faillissementsvonnis (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 19/10/2020 Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie is de berusting in een beslissing betreffende een wetsbepaling van openbare orde nietig. Nog volgens het Hof van Cassatie is art. 2, eerste lid Faill.W. (thans: art. XX.99, eerste lid WER), luidens hetwelk

2020-10-23T08:33:37+00:00 22 oktober 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Insolventie: wetsvoorstel met wijzigingen ingediend op 21 oktober 2020 door dhr. Koen Geens (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 22/10/2020 De voorgestelde wijzigingen hebben twee doelstellingen: 1. De gevolgen van het arrest-Plessers regelen In het arrest-Plessers (C-509/17, ECLI:EU:C:2019:424) van 16 mei 2019, over een prejudiciële vraag van het arbeidshof te Antwerpen van 21 augustus 2017, stelde het Hof van Justitie van de Europese Unie: “richtlijn 2001/23/EG

2020-10-22T06:24:41+00:00 22 oktober 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , |

Uw schuldenaar/klant gaat failliet… Wat nu? (Reyns Advocaten)

Auteur: Alexandre Bastenier (Reyns Advocaten) Publicatiedatum: 12/10/2020 Elke onderneming wordt vroeg of laat wel eens geconfronteerd met een klant die failliet gaat, op het ogenblik dat één of meerdere facturen onbetaald zijn gebleven. Zeker in deze bijzondere economische tijden is dergelijke situatie niet ondenkbaar. Veelal zal deze onderneming als eerste

2020-10-12T12:27:06+00:00 16 oktober 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

De curator en de fiscale attesten (Corporate Finance Lab)

Auteur: Corporate Finance Lab Publicatiedatum: 29/09/2020 In de laatste editie van Juristenkrant roept mr. Verlaeckt schuldeisers op om hun “fiscaal-attest-queeste” te staken (V. VERLAECKT , “Stalken van de curator voor fiscale attesten heeft geen nut”,  Juristenkrant 2020-21, nr. 414, 11.). Een fiscaal attest wordt gevraagd door schuldeisers in een faillissement om hun

2020-10-01T16:48:42+00:00 3 oktober 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Wie het schoentje past, trekke het aan: ook voor ex-werknemers van Brantano? (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 14/09/2020 Sinds begin augustus is het faillissement van Brantano niet meer het uit nieuws weg te denken. Van de stormloop op de uitverkoop tot de speculaties over een eventuele doorstart. Net dat laatste element is brandend actueel én juridisch interessant. Op 11 september 2020 raakte

2020-09-21T15:05:34+00:00 21 september 2020|Categories: Insolventierecht Sociaal recht|Tags: , , |

Ook advocaten verdienen een ‘fresh start’: Hof van Cassatie vernietigt OVB reglement betreffende de advocaat en insolventie. Cass. 18 september 2020 (Corporate Finance Lab)

Auteur: Corporate Finance Lab Publicatiedatum: 18/09/2020 Cass. 18 september 2020 (C.18.0353.N) In een arrest van vandaag 18 september 2020 (C.18.0353.N) vernietigt het Hof van Cassatie het Reglement betreffende de advocaat en insolventie van de Orde van Vlaamse Balies. Het Hof acht de ambtshalve weglating  als gevolg van het loutere faillissement kennelijk onredelijk.

2020-09-21T13:43:50+00:00 21 september 2020|Categories: Gerechtelijk recht Insolventierecht|Tags: , |

Help, de houder van mijn recht van opstal is failliet!? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 16/09/2020 Stel u voor… U bent eigenaar van een grond, maar u hebt zelf geen intenties om daarmee iets te doen. Anderzijds zijn er mensen die een gebouw willen plaatsen maar er de grond niet voor vinden. In de wondere wereld van de zakelijke rechten,

2020-09-21T12:08:25+00:00 21 september 2020|Categories: Insolventierecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Het Hof van Cassatie over de gevolgen van de verbreking van een overeenkomst door de curator (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 08/09/2020 Als de curator besluit tot niet-uitvoeren is de overeenkomst met de gefailleerde wel degelijk beëindigd. Op 4 september jl. sprak het Hof van Cassatie een belangwekkend arrest (C.20.0011.N) uit over een miskend principe: het verbod op uitvoering in natura van een contractuele verbintenis van

2020-09-10T08:15:26+00:00 15 september 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Voortaan geen uitsluiting meer van hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers wegens geen of laattijdige aangifte van schuldvordering in het passief van het faillissement (GSJ Advocaten)

Auteur: Charlotte Donck (GSJ Advocaten) Publicatiedatum: 27/08/2020 1. Het Hof van Cassatie heeft met zijn belangwekkend arrest van 12 maart 2020 (C.19.0437) een einde gesteld aan een discussie, die jarenlang binnen het faillissementsrecht heeft gewoed. 2. Volgens een deel van de rechtspraak en rechtsleer konden hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers, die

2020-08-29T09:27:23+00:00 31 augustus 2020|Categories: Insolventierecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |