>Voeg code toe voor de </head> tag.faillissement

Afgeleide schade, zijdelingse vordering en minderheidsvordering na ontbinding: Cassatie spreekt zich (gedeeltelijk) uit (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab)Publicatiedatum: 04/01/2021 In een arrest van 11 december 2020 kwamen enkele principiële vragen in het vizier van het Hof van Cassatie: 1. Geldt de regel dat een aandeelhouder geen afgeleide schade kan vorderen ook na ontbinding van de vennootschap? 2. Kan een aandeelhouder net zoals een

Minder faillissementen, het leven gaat door. Ook dat was 2020 (Crivits & Persyn)

Auteur: Rik Crivits (Crivits & Persyn)Publicatiedatum: 28/12/2020 De geschiedenis van de coronaperiode zal pas over vele jaren geschreven worden. We staan er nog middenin en van daaruit heb je geen overzicht. Ik onderneem een poging op microschaal. Terugblik op onze nieuwsbrief Bij het terugkijken naar de artikelen die we publiceerden

2020-12-29T11:54:05+00:00 4 januari 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Kan de rechter binnenkort voorkeur geven aan de procedure van gerechtelijke ontbinding in plaats van het faillissement uit te spreken? (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 21/12/2020 Op 21 oktober 2020 werd door dhr. Koen Geens een wetsvoorstel ingediend, waarvoor het nu wachten is op het advies van de Raad van State. Tal van faillissementen betreffen rechtspersonen in onbeheer, die niet meer over activa beschikken, geen personeel (meer) tewerkstellen, om wie niemand zich nog

2020-12-29T11:41:03+00:00 21 december 2020|Categories: Insolventierecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Vereniging van de Mede-Eigenaars als wanbetaler. Vordering in faillissement mogelijk? (Odigo Advocaten)

Auteur: Stefaan Desrumaux (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 19/11/2020 Het komt in de vastgoedpraktijk niet zelden voor dat de aannemer die bouwwerken aan de gemene delen van een appartementsgebouw heeft uitgevoerd, niet betaald wordt. De Vereniging van de Mede-Eigenaars, met wie u contracteerde, blijft in gebreke van betaling. De vraag stelt zich

Lot van lopende overeenkomsten bij een faillissement (Blienberg Advocaten)

Auteur: Blienberg Advocaten Publicatiedatum: 28/09/2020 Principe Het Hof van Cassatie heeft op 4 september een belangrijk arrest geveld met betrekking tot de gevolgen van de verbreking van een overeenkomst door de curator. Uitvoering in natura kan niet lastens het faillissement gevorderd worden. Van zodra de rechtbank een vonnis van faillietverklaring heeft

2020-10-23T10:14:57+00:00 28 oktober 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , , |

Gefailleerde kan niet berusten in faillissementsvonnis (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 19/10/2020 Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie is de berusting in een beslissing betreffende een wetsbepaling van openbare orde nietig. Nog volgens het Hof van Cassatie is art. 2, eerste lid Faill.W. (thans: art. XX.99, eerste lid WER), luidens hetwelk

2020-10-23T08:33:37+00:00 22 oktober 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Insolventie: wetsvoorstel met wijzigingen ingediend op 21 oktober 2020 door dhr. Koen Geens (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 22/10/2020 De voorgestelde wijzigingen hebben twee doelstellingen: 1. De gevolgen van het arrest-Plessers regelen In het arrest-Plessers (C-509/17, ECLI:EU:C:2019:424) van 16 mei 2019, over een prejudiciële vraag van het arbeidshof te Antwerpen van 21 augustus 2017, stelde het Hof van Justitie van de Europese Unie: “richtlijn 2001/23/EG

2020-10-22T06:24:41+00:00 22 oktober 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , |

Uw schuldenaar/klant gaat failliet… Wat nu? (Reyns Advocaten)

Auteur: Alexandre Bastenier (Reyns Advocaten) Publicatiedatum: 12/10/2020 Elke onderneming wordt vroeg of laat wel eens geconfronteerd met een klant die failliet gaat, op het ogenblik dat één of meerdere facturen onbetaald zijn gebleven. Zeker in deze bijzondere economische tijden is dergelijke situatie niet ondenkbaar. Veelal zal deze onderneming als eerste

2020-10-12T12:27:06+00:00 16 oktober 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

De curator en de fiscale attesten (Corporate Finance Lab)

Auteur: Corporate Finance Lab Publicatiedatum: 29/09/2020 In de laatste editie van Juristenkrant roept mr. Verlaeckt schuldeisers op om hun “fiscaal-attest-queeste” te staken (V. VERLAECKT , “Stalken van de curator voor fiscale attesten heeft geen nut”,  Juristenkrant 2020-21, nr. 414, 11.). Een fiscaal attest wordt gevraagd door schuldeisers in een faillissement om hun

2020-10-01T16:48:42+00:00 3 oktober 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Wie het schoentje past, trekke het aan: ook voor ex-werknemers van Brantano? (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 14/09/2020 Sinds begin augustus is het faillissement van Brantano niet meer het uit nieuws weg te denken. Van de stormloop op de uitverkoop tot de speculaties over een eventuele doorstart. Net dat laatste element is brandend actueel én juridisch interessant. Op 11 september 2020 raakte

2020-09-21T15:05:34+00:00 21 september 2020|Categories: Insolventierecht Sociaal recht|Tags: , , |