>Voeg code toe voor de </head> tag.faillissement

Wat zijn de gevolgen en rechten voor een aanbestedende overheid en de aannemer bij een faillissement van een aannemer (Adlex)

Auteur: Chris Schijns (Adlex) Publicatiedatum: 26/05/2020 Laat ons allen hopen dat de inhoud van deze nieuwsbrief bitter weinig praktijkgevallen kent. Thans wanneer de situatie zich zou voordoen dat een aannemer of opdrachtnemer failliet gaat dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen een gemeenrechtelijke overeenkomst en een lopende overheidsopdracht. Binnen

Staakt het vuren verlengd – moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen nog minstens tot 17 juni 2020 (Lydian)

Auteurs: Yves Lenders en Kim Van Zummeren (Lydian) Publicatiedatum: 28/04/2020 Op 24 april 2020 trad een moratorium op uitvoeringsmaatregelen vanwege schuldeisers en faillietverklaring of gerechtelijke ontbinding in werking voor Belgische ondernemingen die te kampen krijgen met financiële moeilijkheden door de COVID-19 pandemie/epidemie en de in de context hiervan genomen maatregelen. Deze bescherming was initieel

2020-05-18T10:47:37+00:00 18 mei 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Het tijdelijk wettelijk moratorium op faillissementen (Sirius Legal)

Auteur: Jenny Cheung (Sirius Legal) Publicatiedatum: 04/05/2020 De  maatregelen die genomen zijn ter bestrijding van het COVID-19 virus hebben de financiële positie van ondernemingen ernstig beïnvloed. Verschillende ondernemingen worden geconfronteerd met een daling in inkomsten en zullen wellicht niet langer in staat zijn om hun schulden af te betalen.  Ondernemingen

2020-05-10T12:38:52+00:00 10 mei 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Staakt het vuren – tijdelijk moratorium op faillissementen en beslagen (Lydian)

Auteurs: Yves Lenders en Kim Van Zummeren (Lydian) Publicatiedatum: 28/04/2020 Zowel op federaal als gewestelijk niveau werden ondertussen heel wat steunmaatregelen uitgevaardigd door de overheden om de Belgische ondernemingen te helpen het hoofd te bieden aan de huidige Corona-crisis. Het is helaas niet uitgesloten dat vele bedrijven ondanks deze maatregelen op korte

2020-05-18T10:44:25+00:00 2 mei 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Een algemene opschorting voor ondernemingen die getroffen zijn door de COVID-19-crisis (Eubelius)

Auteurs: Dominique De Marez en Charlotte Stragier (Eubelius) Publicatiedatum: 24/04/2020 Vandaag, 24 april 2020, verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit nummer 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19-crisis (hierna het "KB"). De Belgische overheid kent hiermee aan de door

2020-04-29T11:21:37+00:00 29 april 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Aangifte van schuldvordering in faillissement vergeten? Het hof van cassatie snelt hypothecaire schuldeisers en andere separatisten ter hulp (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Cedric Haspeslagh (Van Steenbrugge Advocaten) Publicatiedatum: 17/04/2020 Het Hof van Cassatie schept duidelijkheid in het faillissementsrecht. Hypothecaire schuldeisers moeten geen aangifte van schuldvordering doen om betaling te ontvangen uit de verkoopopbrengst van het gehypothekeerde goed. In twee recente cassatiearresten van 16.01.2020 (C.19.0298.N) en 12.03.2020 (C.19.0437.N) werd de discussie beslecht over

2020-04-25T15:31:33+00:00 28 april 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Faillissement: het Hof van Cassatie redt de hypothecaire schuldeisers die vergeten een aangifte van schuldvordering te doen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Vincent Verlaeckt (gastblogger bij Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 10/04/2020 In zijn arrest van 12 maart 2020 (Nr. C.19.0437.N) heeft het Hof een einde gemaakt aan een jarenlange discussie in de rechtsleer en rechtspraak over de gevolgen voor een hypothecaire schuldeiser die heeft nagelaten tijdig een aangifte van schuldvordering te

2020-04-25T12:29:27+00:00 25 april 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Lot werknemers bij faillissement als gevolg van coronavirus? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 02/04/2020 Horeca, kleinhandel en toerisme zijn enkele sectoren die het bijzonder hard te verduren krijgen omwille van het coronavirus. Een crisis zoals COVID-19 brengt sommige bedrijven in zo’n financiële problemen, dat een faillissement de enige uitweg is. Wanneer is een bedrijf failliet? Hoe

Voordelen van alle aard (ook) na faillissement (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 05/03/2020 Kan de bestuurder van een vennootschap na het faillissement van de vennootschap nog voordelen van alle aard genieten, en daarop belast worden? Het Hof van Cassatie heeft deze vraag positief beantwoord in een arrest van 23 januari 2020 (F.18.0134.N/3). Het Hof van Cassatie

Lopende overeenkomsten bij faillissement: niet-uitvoeren is niet hetzelfde als beëindigen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Frederik De Leo (Corporate Finance Lab)  Publicatiedatum: 26/02/2020 Art. XX.139, § 1 WER verschaft de curator drie mogelijkheden met betrekking tot lopende overeenkomsten, waarbij lopende overeenkomsten worden gedefinieerd als overeenkomsten die zijn gesloten vóór de datum van het vonnis van faillietverklaring en waaraan door dat vonnis geen einde werd

2020-03-02T17:26:58+00:00 2 maart 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |