>Voeg code toe voor de </head> tag.faillissement

Discrimineren mag (meestal, in het insolventierecht) (Corporate Finance Lab)

Auteur: Gillis Lindemans (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 12/11/2019 Ons insolventierecht vindt discriminatie doorgaans prima. Zo mag een schuldenaar in principe een van zijn schuldeisers eerder betalen dan de anderen, zelfs al bestaan er tussen hen geen “wettige redenen van voorrang”. Ook staat het een schuldenaar vrij om aan een schuldeiser een zakelijke zekerheid

2019-11-23T11:23:47+00:00 23 november 2019|Categories: Faillissement en WCO|Tags: , |

Faillissement – verzoekschrift tot kwijtschelding en kennelijke grove fouten uit het privé-leven. Ondernemingsrechtbank Antwerpen 25 juni 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 31/08/2019 De feiten Mevrouw X verwijt de gefailleerde kennelijk grove fouten te hebben gemaakt die hebben bijgedragen tot het faillissement in de zin van art. XX.173 WER. Deze fout(en) zou(den) de kwijtschelding verhinderen. Mevrouw X omschrijft deze fout(en) samengevat als volgt: bij schrijven van 20 september 2010 meldt

2019-10-30T19:29:11+00:00 31 augustus 2019|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: |

Sluiting van ondernemingen: wet van 26 juni 2002 gewijzigd (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 30/04/2019 Bedoeling van de wetswijziging Aanpassing van een aantal wettelijke referenties en impact voor vrije beroepen Een aantal wettelijke referenties worden aangepast naar aanleiding van de totstandkoming van het Wetboek van economisch recht die met name de regels inzake het faillissement heeft hervormd. Aan de Koning wordt

2019-06-09T13:16:20+00:00 30 april 2019|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: |

Faillissement en eventuele kwijtschelding van de ‘restschulden’ (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 22/04/2019 Faillissement en eventuele kwijtschelding van de ‘restschulden’. Twee uitspraken van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen van 19 maart 2019. Rolnummer O/18/00250  1. Kader De gefailleerde verzoekt de kwijtschelding bij toepassing van art. XX.173 Wetb. Econ. Recht. Uit dat artikel volgt dat een eventuele kwijtschelding slechts betrekking kan hebben

2019-08-31T14:15:11+00:00 24 april 2019|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: |

Insolventierecht en de raaklijnen met het strafrecht. Een aantal relevante Cassatie-arresten onder de loep (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/04/2019   In deze bijdrage overlopen we een aantal relevante Cassatie-arresten. Faillissement. Misbruik van vertrouwen. Witwassen van de daaruit voortgekomen vermogensbestanddelen (Cassatie 9 april 2019) Beklaagde had als zaakvoerder het precair bezit van diamanten, heeft zich gedragen als eigenaar ten opzichte van deze goederen en deze verduistert.

Faillissement en aansprakelijkheid van het bestuur voor verschuldigde sociale bijdragen. Cassatie zet op 1 februari 2019 de puntjes op de i (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/02/2019 De principes Krachtens artikel 530, § 2, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen kunnen de bestuurders, gewezen bestuurders en feitelijke bestuurders door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik

De overdracht onder gerechtelijk gezag op losse schroeven? (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens en Joost Bats (Schoups) Publicatiedatum: 07/02/2019 De procedure van gerechtelijke reorganisatie biedt een onderneming in moeilijkheden drie manieren om de continuïteit van haar activiteiten te redden. Naast het sluiten van een minnelijk of een collectief akkoord met haar schuldeisers, kan de onderneming er tevens voor opteren om (een deel van) de

2019-02-19T11:02:58+00:00 20 februari 2019|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Eigendomsvoorbehoud onbetaalde verkoper: sluitingsvergadering faillissement negeren kost geld. Cassatie 2 november 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 06/12/2018 De feiten Op 23 juni 2008 deed de FCE BANK PLC, vennootschap naar Engels recht als onbetaalde verkoper aangifte deed van haar schuldvordering in het faillissement en deze schuldvordering werd opgenomen voor een bedrag van 28.483,33 euro bevoorrecht in het proces-verbaal van nazicht van 15 augustus

Het failliet van de vzw? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Bram Van Baelen (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 29/11/2018 Een eerste empirisch onderzoek naar de invloed van Boek XX op VZW’s Sinds 1 mei 2018 kunnen vzw’s, ivzw’s en stichtingen failliet gaan. Een kort empirisch onderzoek toont aan dat tussen 1 mei 2018 en 1 november 2018 72 vzw’s failliet werden

2018-12-04T11:11:01+00:00 29 november 2018|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , , |

De invloed van het faillissement en de gerechtelijke reorganisatie op de hypotheek (Speyk Advocaten)

Auteurs: Melissa Bogaert en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 10/11/2018 Wanneer men geconfronteerd wordt met een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie is men heel vaak de pineut, ongeacht of men schuldenaar dan wel schuldeiser is. Toch zijn er schuldeisers die zich in dergelijke situaties toch nog steeds in een meer “bevoorrechte positie”

2018-11-14T09:55:48+00:00 15 november 2018|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , , , |