>Voeg code toe voor de </head> tag.faillissement

Oei kijk nu… foutjes in de (insolventie)wet (Corporate Finance Lab)

Auteur: Vincent Verlaeckt (Advocaat en gastblogger Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 27/07/2020 Dat de “nieuwe” insolventiewet niet de prijs zal winnen voor het best wetgevend werk van het laatste decennia, is voor de meeste beoefenaars van de insolventiesport ondertussen duidelijk. De wetgever heeft kansen laten liggen om bepaalde onzekerheden weg te

2020-07-30T12:20:25+00:00 31 juli 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

De bijzondere begroting van de bijzondere bestuursaansprakelijkheid voor RSZ-schulden. Aansprakelijkheid kan worden gereduceerd tot 1 EUR – Cass. 18 juni 2020 (Corporate Finance Lab)

Auteur: Roel Verheyden (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 14/07/2020 De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de RSZ-schulden in hoofde van een bestuurder van een failliete onderneming die in de loop van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring (feitelijk) bestuurder is geweest bij minstens twee faillissementen of vereffeningen met openstaande RSZ-schulden (huidig art. XX.226

Heeft het Hof van Cassatie de drempel verlaagd voor het faillissement van een vennootschap in vereffening? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 01/07/2020 Cass. 5 juni 2020 (C.19.0550.F). Ook na haar ontbinding blijft de vennootschap in vereffening een onderneming; ze blijft dus onderworpen aan de verplichting om desgevallend aangifte van staking van betaling te doen (zie onder het oude faillissementsrecht: Cass. 17 juni 1994, AC 1994, 637).

2020-07-07T15:41:00+00:00 8 juli 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Faillissement en aansprakelijkheid bestuur voor RSZ-schulden. Cassatie fluit RSZ terug op 18 juni 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 29/06/2020 Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 23 februari 2017, waartegen de RSZ Cassatie-beroep instelt De appelrechters beslisten dat: de eerste rechter heeft geoordeeld dat de vier failliet gegane vennootschappen werden opgericht omdat zij verschillende activiteiten tot doel hebben en niet om doelbewust

Einde coronabeschermingsregeling voor ondernemingen – de gerechtelijke reorganisatie als redmiddel ter vermijding van faillissement? (Marlex)

Auteurs: Marc D'hoore en Lobke Pottie (Marlex) Publicatiedatum: 17/06/2020 In onze nieuwsbrief van 17 april 2020 informeerden wij u al over de tijdelijke beschermingsregeling die de regering bij KB van 24 april 2020 had ingevoerd om ondernemingen die betalingsmoeilijkheden ondervonden ten gevolge van de COVID-19-crisis te beschermen. Dankzij deze tijdelijke beschermingsregeling werden

Wat zijn de gevolgen en rechten voor een aanbestedende overheid en de aannemer bij een faillissement van een aannemer (Adlex Advocaten)

Auteur: Chris Schijns (Adlex Advocaten) Publicatiedatum: 26/05/2020 Laat ons allen hopen dat de inhoud van deze nieuwsbrief bitter weinig praktijkgevallen kent. Thans wanneer de situatie zich zou voordoen dat een aannemer of opdrachtnemer failliet gaat dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen een gemeenrechtelijke overeenkomst en een lopende overheidsopdracht.

Staakt het vuren verlengd – moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen nog minstens tot 17 juni 2020 (Lydian)

Auteurs: Yves Lenders en Kim Van Zummeren (Lydian) Publicatiedatum: 28/04/2020 Op 24 april 2020 trad een moratorium op uitvoeringsmaatregelen vanwege schuldeisers en faillietverklaring of gerechtelijke ontbinding in werking voor Belgische ondernemingen die te kampen krijgen met financiële moeilijkheden door de COVID-19 pandemie/epidemie en de in de context hiervan genomen maatregelen. Deze bescherming was initieel

2020-05-18T10:47:37+00:00 18 mei 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Het tijdelijk wettelijk moratorium op faillissementen (Sirius Legal)

Auteur: Jenny Cheung (Sirius Legal) Publicatiedatum: 04/05/2020 De  maatregelen die genomen zijn ter bestrijding van het COVID-19 virus hebben de financiële positie van ondernemingen ernstig beïnvloed. Verschillende ondernemingen worden geconfronteerd met een daling in inkomsten en zullen wellicht niet langer in staat zijn om hun schulden af te betalen.  Ondernemingen

2020-05-10T12:38:52+00:00 10 mei 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Staakt het vuren – tijdelijk moratorium op faillissementen en beslagen (Lydian)

Auteurs: Yves Lenders en Kim Van Zummeren (Lydian) Publicatiedatum: 28/04/2020 Zowel op federaal als gewestelijk niveau werden ondertussen heel wat steunmaatregelen uitgevaardigd door de overheden om de Belgische ondernemingen te helpen het hoofd te bieden aan de huidige Corona-crisis. Het is helaas niet uitgesloten dat vele bedrijven ondanks deze maatregelen op korte

2020-05-18T10:44:25+00:00 2 mei 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Een algemene opschorting voor ondernemingen die getroffen zijn door de COVID-19-crisis (Eubelius)

Auteurs: Dominique De Marez en Charlotte Stragier (Eubelius) Publicatiedatum: 24/04/2020 Vandaag, 24 april 2020, verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit nummer 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19-crisis (hierna het "KB"). De Belgische overheid kent hiermee aan de door

2020-04-29T11:21:37+00:00 29 april 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |