>Voeg code toe voor de </head> tag.faillissement

Wijzigingen aan boek XX WER: wetgever zet (nog meer) in op continuïteit (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens, Sam Ledent en Emilie Bogaerts (Schoups)Publicatiedatum: 22/03/2021 Sinds 1 februari 2021 is er geen moratorium op faillissementen meer van kracht. De federale regering oordeelde dat het niet opportuun was om die crisismaatregel (waarvoor u hier en hier meer leest) te verlengen. Wel kondigde minister van justitie Vincent Van Quickenborne nieuwe maatregelen aan

Evolutie in het insolventierecht: na de moratoria een tijdelijk lightregime voor de reorganisatie (Eubelius)

Auteurs: Dominique De Marez en Frederik De Leo (Eubelius)Publicatiedatum: 26/03/2021 Nadat de wetgever eerder tijdelijke moratoria inzette om de door de Corona-crisis getroffen ondernemingen te ondersteunen, kiest hij nu voor een andere aanpak. De procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt tijdelijk aangepast, zodat het voor ondernemingen in moeilijkheden gemakkelijker wordt om

Bijkomend nuttig handvat voor ondernemingen in moeilijkheden (Van Havermaet)

Auteur: Ann Dauven (Van Havermaet)Publicatiedatum: 25/03/2021 Na het aflopen van de bescherming tegen inbeslagnames en faillissementen op 31 januari 2021, kondigde de minister van Justitie een herlanceringsprocedure aan. Het lijkt erop dat de Minister woord heeft gehouden. Einde vorige week werd immers het wetsvoorstel (weliswaar in tweede lezing) tot wijziging

Belgium introduces pre-pack reorganisation (Corporate Finance Lab)

Authors: Eric Blomme and Cécile Odeurs (Corporate Finance Lab)Publication date: 24/03/2021 The COVID-19 pandemic has put the rescue of struggling but viable businesses front of the agenda.  The initial response of the Belgian government and legislator was a moratorium on enforcement measures and bankruptcy petitions.  Such moratorium can however not be a

Samenloop faillissement en vereffening-verdeling huwgemeenschap. Cassatie verbreekt arrest hof van beroep van Gent op 22 januari 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 16/02/2021 Wanneer het faillissement wordt uitgesproken vooraleer de echtscheiding gevolgen heeft ten aanzien van derden, omvat de faillissementsboedel benevens het eigen vermogen van de echtgenoot-gefailleerde ook de volledige huwelijksgemeenschap en dat de tot de huwelijksgemeenschap behorende goederen door de curator te gelde dienen te worden gemaakt ten behoeve

2021-02-13T10:49:05+00:00 16 februari 2021|Categories: Insolventierecht Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Ondernemingen niet langer beschermd tegen faillissement (Lige Advocaten)

Auteurs: Philippe Termote en Quinten Smits (Lige Advocaten)Publicatiedatum: 02/02/2021 Inleiding 1. Ondernemingen in moeilijkheden zijn sinds 31 januari 2021 niet meer automatisch beschermd tegen faillissementen, beslag of inning van schuldvorderingen. Het huidige moratorium waardoor de facto geen falingen werden uitgesproken, zal niet worden verlengd. In plaats hiervan, opteert de wetgever voor

2021-02-13T13:06:23+00:00 14 februari 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Beschikkingsonbevoegdheid van de gefailleerde gerelativeerd. Kan een gefailleerde zelf een rechtsmiddel aanwenden? (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Cedric Haspeslagh (Van Steenbrugge Advocaten) Publicatiedatum: 05/02/2021 Wanneer een onderneming failliet wordt verklaard, dan verliest zij de bevoegdheid om haar vermogen te beheren en daarover te beschikken. Er wordt een curator aangesteld, die als enige bevoegd is om dat vermogen ten gelde te maken en de schuldeisers te betalen.

Einde faillissementenstop in het kader van de COVID pandemie (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristiaan Caluwaerts, Federico Wuyts en Nathalie Van Hool (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 01/02/2021 Tijdens de coronacrisis werd een moratorium (of faillissementenstop) afgekondigd teneinde bedrijven ademruimte te geven om deze – eveneens financiële - recessie te overbruggen. Een eerste bescherming tijdens de toenmalige lockdown liep tot juni 2020 en werd opgenomen onder het KB n° 15 van 24 april 2020,

Wetsvoorstel Koen Geens i.v.m. wijzigingen inzake insolventie van ondernemingen (o.a. de ‘lege dozen’). Advies Raad van State (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 31/01/2021 Op 21 oktober 2020 heeft dhr. Koen Geens een wetsvoorstel ingediend, waarbij onder meer voorgesteld wordt dat de rechter binnenkort (voornamelijk in het geval van een lege “doos”) voorkeur kan geven aan de procedure van gerechtelijke ontbinding in plaats van het faillissement uit te spreken. Ondertussen werd

2021-01-31T11:02:29+00:00 31 januari 2021|Categories: Insolventierecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Afgeleide schade, zijdelingse vordering en minderheidsvordering na ontbinding: Cassatie spreekt zich (gedeeltelijk) uit (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab)Publicatiedatum: 04/01/2021 In een arrest van 11 december 2020 kwamen enkele principiële vragen in het vizier van het Hof van Cassatie: 1. Geldt de regel dat een aandeelhouder geen afgeleide schade kan vorderen ook na ontbinding van de vennootschap? 2. Kan een aandeelhouder net zoals een