>Voeg code toe voor de </head> tag.Everest Law

De fiscale behandeling van cryptocurrencies: recente ontwikkelingen (Everest)

Auteurs: Jonas Helaut en Maurice Lamberts (Everest)Publicatiedatum: 21/06/2021 Bitcoin en andere virtuele munten zijn vandaag de dag brandend actueel. Getuige daarvan zijn de talrijke krantenkoppen op nieuwssites die berichten over de enorme koerswijzigingen en hoge meerwaarden (en soms ook verliezen) die crypto-investeerders te beurt vallen. Het mag dan ook duidelijk

2021-06-24T07:04:04+00:00 24 juni 2021|Categories: Directe belastingen Financieel recht|Tags: , , |

Camera tegen diefstal in mijn bedrijf (Everest)

Auteur: Stijn De Meulenaer (Everest)Publicatiedatum: 31/10/2019 Preventief: camerabewaking Ter preventie van diefstal door de werknemer, kan u als werkgever camerabewaking installeren. Op basis van cao nr. 68 mogen camera’s alleen geplaatst worden om een van volgende doeleinden na te streven: de veiligheid en gezondheid, de bescherming van de goederen van de onderneming,

Inzage strafdossier door fiscus: onderzoekshandeling in de zin van art. 333 WIB?(Everest)

Auteurs: Alexander Delafonteyne  en Floor D’Hondt (Everest)Publicatiedatum: 19/02/2021 Het antwoord op de vraag of de inzage van het strafdossier door de fiscus een onderzoekshandeling uitmaakt, is gezien de strikte onderzoekstermijnen en de daarbij horende formaliteiten van bijzonder praktisch belang. Sinds jaar en dag lijkt het op basis van vaststaande Cassatierechtspraak een

2021-03-06T11:32:03+00:00 10 maart 2021|Categories: Directe belastingen Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

De tekortschatting onder de VCF (Everest Advocaten)

Auteur: Alexander Delafonteyne en Francis Vincke (Everest Advocaten) Publicatiedatum: 22/08/2020 Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) autonoom bevoegd voor het vaststellen, controleren en innen van een aantal registratierechten, waaronder het verkooprecht. In deze blog gaan we dieper in op de tekortschatting zoals van toepassing in Vlaanderen. EEN ‘KOOPJE’ DOEN De

2020-08-29T10:23:33+00:00 2 september 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Corona en handelshuur: kan de huurder zijn betaling opschorten? (Everest Advocaten)

Auteur: Frank Burssens (Everest Advocaten) Publicatiedatum: 24/03/2020 De verplichte sluiting van de winkels is een financieel drama voor de uitbaters. Meer en meer huurders beslissen eenzijdig om de betaling van de huur stop te zetten en roepen daartoe overmacht in. Bekeken door de bril van de huurder lijkt dit billijk

2020-03-23T15:22:24+00:00 24 maart 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Wie staat dit jaar op de radar van de fiscus? (Everest Advocaten)

Auteur: Elodie Blancke en Alexander Delafonteyne (Everest Law) Publicatiedatum: augustus 2019 Onlangs maakte de fiscus de thema’s van de nakende controleacties voor 2019 bekend. * Hieronder volgt een samenvatting van de focuspunten van de FOD Financiën. Met deze controleacties zal de fiscus in 2019 eerst en vooral focussen op belastingplichtigen met een buitenlandse rekening. Immers meer

2019-08-24T13:04:23+00:00 26 augustus 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Fiscale visitatie: gemotiveerde machtiging van de politierechter vereist (Everest Advocaten)

Auteurs: Elodie Blancke en Alexander Delafonteyne (Everest Advocaten) Publicatiedatum: 09/08/2019 De fiscus heeft verschillende onderzoeksmogelijkheden. In het kader van de inkomstenbelastingen is de fiscale visitatie daar één van (art 319 WIB). De fiscus mag de toegang eisen tot de ruimten waar de belastingplichtige (vermoedelijk) werkzaamheden verricht. Wanneer het een particuliere woning betreft, kan

Uitbreiding bevoegdheden administratie voor fiscale fraudebestrijding (Everest Law)

Auteur: Everest Law Publicatiedatum: februari 2019 De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 31 januari 2019 een ontwerp aangenomen dat verschillende wijzigingen inhoudt voor de fiscale procedure. In deze bijdragen worden vier aanpassingen besproken, namelijk de verlenging van de aanslag- en controletermijn voor juridische constructies, de formaliteiten voor het derdenonderzoek, de ingebrekestelling in kader van

2019-03-12T10:14:59+00:00 12 maart 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Aanpassingen aan de woning nodig ingevolge een arbeidsongeval? (Everest Law)

Auteur: Anne-Sophie Claeys (Everest Law) Publicatiedatum: 05/09/2018 Een recent arrest van het Hof van Cassatie gewezen op 9 oktober 2017 geeft een antwoord in de discussie of woningaanpassingen vergoed kunnen worden in het kader van de Arbeidsongevallenwet, met name of deze aanpassingen al dan niet kunnen gelijkgesteld worden als prothesen. Bevat

2018-09-11T17:49:13+00:00 11 september 2018|Categories: Sociaal recht Verzekeringsrecht|Tags: , , , |

Gratis ter beschikking stellen van een woning door een vennootschap aan haar bedrijfsleider (Everest-Tax)

Auteur: Jonas Helaut (Everest-Tax) Publicatiedatum: 10/04/2018 PROBLEMATIEK Indien een bedrijfsleider een privé-woning – die eigendom is van zijn vennootschap – gratis bewoont, wordt de bedrijfsleider geacht een voordeel in natura te verkrijgen van zijn vennootschap. Dit voordeel (zgn. “voordeel alle aard”) wordt in beginsel belast volgens de normale tarieven in de personenbelasting. De vraag is: hoe moet

2018-04-13T09:29:38+00:00 13 april 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |