>Voeg code toe voor de </head> tag.Everest Law

Corona en handelshuur: kan de huurder zijn betaling opschorten? (Everest Advocaten)

Auteur: Frank Burssens (Everest Advocaten) Publicatiedatum: 24/03/2020 De verplichte sluiting van de winkels is een financieel drama voor de uitbaters. Meer en meer huurders beslissen eenzijdig om de betaling van de huur stop te zetten en roepen daartoe overmacht in. Bekeken door de bril van de huurder lijkt dit billijk

2020-03-23T15:22:24+00:00 24 maart 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Wie staat dit jaar op de radar van de fiscus? (Everest Advocaten)

Auteur: Elodie Blancke en Alexander Delafonteyne (Everest Law) Publicatiedatum: augustus 2019 Onlangs maakte de fiscus de thema’s van de nakende controleacties voor 2019 bekend. * Hieronder volgt een samenvatting van de focuspunten van de FOD Financiën. Met deze controleacties zal de fiscus in 2019 eerst en vooral focussen op belastingplichtigen met een buitenlandse rekening. Immers meer

2019-08-24T13:04:23+00:00 26 augustus 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Fiscale visitatie: gemotiveerde machtiging van de politierechter vereist (Everest Advocaten)

Auteurs: Elodie Blancke en Alexander Delafonteyne (Everest Advocaten) Publicatiedatum: 09/08/2019 De fiscus heeft verschillende onderzoeksmogelijkheden. In het kader van de inkomstenbelastingen is de fiscale visitatie daar één van (art 319 WIB). De fiscus mag de toegang eisen tot de ruimten waar de belastingplichtige (vermoedelijk) werkzaamheden verricht. Wanneer het een particuliere woning betreft, kan

Uitbreiding bevoegdheden administratie voor fiscale fraudebestrijding (Everest Law)

Auteur: Everest Law Publicatiedatum: februari 2019 De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 31 januari 2019 een ontwerp aangenomen dat verschillende wijzigingen inhoudt voor de fiscale procedure. In deze bijdragen worden vier aanpassingen besproken, namelijk de verlenging van de aanslag- en controletermijn voor juridische constructies, de formaliteiten voor het derdenonderzoek, de ingebrekestelling in kader van

2019-03-12T10:14:59+00:00 12 maart 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Aanpassingen aan de woning nodig ingevolge een arbeidsongeval? (Everest Law)

Auteur: Anne-Sophie Claeys (Everest Law) Publicatiedatum: 05/09/2018 Een recent arrest van het Hof van Cassatie gewezen op 9 oktober 2017 geeft een antwoord in de discussie of woningaanpassingen vergoed kunnen worden in het kader van de Arbeidsongevallenwet, met name of deze aanpassingen al dan niet kunnen gelijkgesteld worden als prothesen. Bevat

2018-09-11T17:49:13+00:00 11 september 2018|Categories: Arbeidsrecht Verzekeringsrecht|Tags: , , , |

Gratis ter beschikking stellen van een woning door een vennootschap aan haar bedrijfsleider (Everest-Tax)

Auteur: Jonas Helaut (Everest-Tax) Publicatiedatum: 10/04/2018 PROBLEMATIEK Indien een bedrijfsleider een privé-woning – die eigendom is van zijn vennootschap – gratis bewoont, wordt de bedrijfsleider geacht een voordeel in natura te verkrijgen van zijn vennootschap. Dit voordeel (zgn. “voordeel alle aard”) wordt in beginsel belast volgens de normale tarieven in de personenbelasting. De vraag is: hoe moet

2018-04-13T09:29:38+00:00 13 april 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |