Erfpacht (DLPA Advocaten)

Auteurs: Eva Roels en Aurora Hoet (DLPA Advocaten) In onze reeks over de vernieuwing van het goederenrecht in het (nieuw) burgerlijk wetboek kan een woordje toelichting over erfpacht niet ontbreken. Erfpacht is immers een veelgebruikt zakelijk recht bij vastgoedtransacties, onder meer omwille van fiscale redenen,. Het erfpachtrecht was nog gestoeld op een wet van 1824!…

Lees meer

Eigendom in 3D – Het nieuwe opstalrecht (Laurius)

Auteur: Michael Bollen (Laurius) Publicatiedatum: september 2020  Boek 3 “Goederen” van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, en dan vooral het vernieuwde opstalrecht, creëert vanaf 1 september 2021 heel wat nuttige perspectieven voor de vastgoedsector, met name voor de complexere vastgoedprojecten. Het opsplitsen in volumes wordt duidelijker geregeld en onder bepaalde voorwaarden kan het opstalrecht zelfs ten…

Lees meer

Opstalrecht en waarom erfpacht in bepaalde gevallen interessanter is (Seeds of Law)

Auteurs: Ulrike Beuselinck, Imad Touil en Yousra Aberike (Seeds of Law) Publicatiedatum: 14/07/2020 Het nieuwe goederenrecht voert twee nieuwe elementen in binnen de figuur van het opstalrecht. Deze hebben te maken met het volume van de geplande bouwwerken en de maximale duurtijd van het opstalrecht zelf. In bepaalde gevallen kan het dan ook interessanter zijn…

Lees meer

Overdracht erfpacht en opstal fiscaal interessant (aternio)

Auteur: Sophie Claeys (aternio) Publicatiedatum: 14/07/2020 Er beweegt de laatste tijd heel wat in het goederenrecht. Zo is het Burgerlijk Wetboek – dat nog dateerde van de tijd van Napoleon – nog maar net grondig herschrijven. De wetgever stopt de begrippen ‘erfpacht’, ‘opstal’ en ‘vruchtgebruik’ daarbij in een volledig nieuw kleedje. Dit nieuwe goederenrecht treedt pas in…

Lees meer

Het nieuwe goederenrecht: een eerste kritische kijk op de gevolgen voor fiscaliteit en vermogensplanning (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 14/05/2020 Net voor de ingang van “de lockdown light” werd in het Belgisch Staatsblad het nieuwe goederenrecht gepubliceerd. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de schrijvers hebben getracht om ons huidig systeem van zakelijke rechten te vereenvoudigen, te moderniseren en te flexibiliseren. In dit artikel zetten wij voor u enkele opvallende…

Lees meer

Erfpacht in een nieuw jasje (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 01/04/2020 De hervorming van het goederenrecht in het NBW voorziet in een aantal diepgaande wijzigingen aan het erfpachtrecht zoals we dit vandaag kennen. Met name de verkorte minimumduur van het erfpachtrecht, de afschaffing van de verplichte canon en de herstellingsplicht van de erfpachter springen in het oog. Een kortere minimumduurtijd: geschikt…

Lees meer

Erfpacht en opstal: wat zijn de motieven voor de wijzigingen in de Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek, gepubliceerd in het Staatsblad van 17 maart 2020? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 02/02/2020 1. Erfpacht Oorspronkelijk De regeling inzake erfpacht in de Wet van 10 januari 1824 is geformuleerd in termen van een zeer bijzonder contract. Hieruit sprak vooral de vrees, in de vroege 19e eeuw, dat het eigendomsrecht zou verwateren en zelfs in het gedrang zou worden gebracht door een al te langdurig…

Lees meer

Enkele aandachtspunten bij de aankoop van een bedrijfsgebouw (Lemon Consult)

Auteur: Steve Bossuyt (Lemon Consult) Publicatiedatum: 28/08/2019 Het aankopen van een bedrijfsgebouw is voor een onderneming een belangrijke beleidsbeslissing. Het is dan ook een must om deze investering vooraf aan een grondige analyse te onderwerpen. Er zijn immers tal van mogelijkheden om de investering te structureren, elk met hun voor- en nadelen. De concrete situatie en…

Lees meer