>Voeg code toe voor de </head> tag.erfpacht

Erfpacht als alternatief voor handelshuur: de wijsheid in (erf)pacht? (Crivits & Persyn)

Auteur: Lies Sinnaeve (Crivits & Persyn)Publicatiedatum: 27/04/2021 Bij verhuur voor kleinhandel lijkt de toepassing van de handelshuurwet onvermijdelijk. Het keurslijf daarvan – veel bepalingen zijn immers dwingend van toepassing – komt echter niet altijd goed uit. Nochtans kan ook erfpacht een optie zijn. Net als bij huur worden door een

Eigendom in 3D – Het nieuwe opstalrecht (Laurius)

Auteur: Michael Bollen (Laurius) Publicatiedatum: september 2020  Boek 3 “Goederen” van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, en dan vooral het vernieuwde opstalrecht, creëert vanaf 1 september 2021 heel wat nuttige perspectieven voor de vastgoedsector, met name voor de complexere vastgoedprojecten. Het opsplitsen in volumes wordt duidelijker geregeld en onder bepaalde voorwaarden

2020-09-28T11:54:03+00:00 1 oktober 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , , |

Opstalrecht en waarom erfpacht in bepaalde gevallen interessanter is (Seeds of Law)

Auteurs: Ulrike Beuselinck, Imad Touil en Yousra Aberike (Seeds of Law) Publicatiedatum: 14/07/2020 Het nieuwe goederenrecht voert twee nieuwe elementen in binnen de figuur van het opstalrecht. Deze hebben te maken met het volume van de geplande bouwwerken en de maximale duurtijd van het opstalrecht zelf. In bepaalde gevallen kan

2020-09-23T09:26:52+00:00 28 september 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

E-learning ‘Burenrelaties (nieuw goederenrecht)’

Tijdens deze e-learning van SwiftSkills en LegalNews.be, met de wetenschappelijke ondersteuning van mr. Michael Thielens en mr. Ewoud Willaert van het advocatenkantoor Schoups, wordt specifiek een overzicht gegeven van Titel 5 van de nieuwe wet, meer bepaald deze inzake burenrelaties.  De Wet tot hervorming van het goederenrecht van 4 februari

Overdracht erfpacht en opstal fiscaal interessant (aternio)

Auteur: Sophie Claeys (aternio) Publicatiedatum: 14/07/2020 Er beweegt de laatste tijd heel wat in het goederenrecht. Zo is het Burgerlijk Wetboek – dat nog dateerde van de tijd van Napoleon – nog maar net grondig herschrijven. De wetgever stopt de begrippen ‘erfpacht’, ‘opstal’ en ‘vruchtgebruik’ daarbij in een volledig nieuw

2020-07-27T19:18:50+00:00 28 juli 2020|Categories: Directe belastingen Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Het nieuwe goederenrecht: een eerste kritische kijk op de gevolgen voor fiscaliteit en vermogensplanning (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 14/05/2020 Net voor de ingang van “de lockdown light” werd in het Belgisch Staatsblad het nieuwe goederenrecht gepubliceerd. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de schrijvers hebben getracht om ons huidig systeem van zakelijke rechten te vereenvoudigen, te moderniseren en te flexibiliseren. In dit artikel zetten

2020-05-16T10:19:49+00:00 16 mei 2020|Categories: Directe belastingen Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Erfpacht in een nieuw jasje (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 01/04/2020 De hervorming van het goederenrecht in het NBW voorziet in een aantal diepgaande wijzigingen aan het erfpachtrecht zoals we dit vandaag kennen. Met name de verkorte minimumduur van het erfpachtrecht, de afschaffing van de verplichte canon en de herstellingsplicht van de erfpachter springen in het

2020-04-08T11:26:57+00:00 9 april 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Erfpacht en opstal: wat zijn de motieven voor de wijzigingen in de Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek, gepubliceerd in het Staatsblad van 17 maart 2020? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 02/02/2020 1. Erfpacht Oorspronkelijk De regeling inzake erfpacht in de Wet van 10 januari 1824 is geformuleerd in termen van een zeer bijzonder contract. Hieruit sprak vooral de vrees, in de vroege 19e eeuw, dat het eigendomsrecht zou verwateren en zelfs in het gedrang zou worden gebracht

2020-07-03T08:30:50+00:00 2 februari 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Overdracht van opstal en erfpacht voortaan in meeste gevallen vrijgesteld van personenbelasting (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 02/09/2019 Tot voor kort werd men als natuurlijke persoon steeds belast in de personenbelasting op de vergoeding die men als opstalhouder of erfpachthouder ontving bij de overdracht van het recht van opstal respectievelijk recht van erfpacht. Met de wet van 22 april 2019 heeft de wetgever

2019-09-06T06:43:38+00:00 9 september 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , , |

Enkele aandachtspunten bij de aankoop van een bedrijfsgebouw (Lemon Consult)

Auteur: Steve Bossuyt (Lemon Consult) Publicatiedatum: 28/08/2019 Het aankopen van een bedrijfsgebouw is voor een onderneming een belangrijke beleidsbeslissing. Het is dan ook een must om deze investering vooraf aan een grondige analyse te onderwerpen. Er zijn immers tal van mogelijkheden om de investering te structureren, elk met hun voor- en