>Voeg code toe voor de </head> tag.erfpacht

Het nieuwe goederenrecht: een eerste kritische kijk op de gevolgen voor fiscaliteit en vermogensplanning (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 14/05/2020 Net voor de ingang van “de lockdown light” werd in het Belgisch Staatsblad het nieuwe goederenrecht gepubliceerd. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de schrijvers hebben getracht om ons huidig systeem van zakelijke rechten te vereenvoudigen, te moderniseren en te flexibiliseren. In dit artikel zetten

2020-05-16T10:19:49+00:00 16 mei 2020|Categories: Directe belastingen Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Erfpacht in een nieuw jasje (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 01/04/2020 De hervorming van het goederenrecht in het NBW voorziet in een aantal diepgaande wijzigingen aan het erfpachtrecht zoals we dit vandaag kennen. Met name de verkorte minimumduur van het erfpachtrecht, de afschaffing van de verplichte canon en de herstellingsplicht van de erfpachter springen in het

2020-04-08T11:26:57+00:00 9 april 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Erfpacht en opstal: wat zijn de motieven voor de wijzigingen in de Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek, gepubliceerd in het Staatsblad van 17 maart 2020? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 02/02/2020 1. Erfpacht Oorspronkelijk De regeling inzake erfpacht in de Wet van 10 januari 1824 is geformuleerd in termen van een zeer bijzonder contract. Hieruit sprak vooral de vrees, in de vroege 19e eeuw, dat het eigendomsrecht zou verwateren en zelfs in het gedrang zou worden gebracht

2020-07-03T08:30:50+00:00 2 februari 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Overdracht van opstal en erfpacht voortaan in meeste gevallen vrijgesteld van personenbelasting (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 02/09/2019 Tot voor kort werd men als natuurlijke persoon steeds belast in de personenbelasting op de vergoeding die men als opstalhouder of erfpachthouder ontving bij de overdracht van het recht van opstal respectievelijk recht van erfpacht. Met de wet van 22 april 2019 heeft de wetgever

2019-09-06T06:43:38+00:00 9 september 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , , |

Enkele aandachtspunten bij de aankoop van een bedrijfsgebouw (Lemon Consult)

Auteur: Steve Bossuyt (Lemon Consult) Publicatiedatum: 28/08/2019 Het aankopen van een bedrijfsgebouw is voor een onderneming een belangrijke beleidsbeslissing. Het is dan ook een must om deze investering vooraf aan een grondige analyse te onderwerpen. Er zijn immers tal van mogelijkheden om de investering te structureren, elk met hun voor- en

Erfpacht en opstal : wat zijn de motieven voor de wijzigingen in het wetsontwerp door de hervorming van het goederenrecht? (LegalNews.be)

  Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 15/11/2018 1. Erfpacht Oorspronkelijk De regeling inzake erfpacht in de Wet van 10 januari 1824 is geformuleerd in termen van een zeer bijzonder contract. Hieruit sprak vooral de vrees, in de vroege 19e eeuw, dat het eigendomsrecht zou verwateren en zelfs in het gedrang zou worden

2020-07-03T08:27:50+00:00 16 november 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Goederenrecht : 5 positieve en 5 minder sterke punten van het voorontwerp (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 16/05/2018 Op 4 mei 2018 keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed dat boek 3 (“Goederen”) zal vormen van het toekomstige nieuwe Burgerlijk Wetboek. Mr. William Timmermans (advocaat-vennoot Altius) somt kort de belangrijke veranderingen op in vijf positieve punten en vijf minder sterke punten. Positieve punten

Erfpacht : welke nieuwe artikelen worden voorgesteld in Boek II «Goederenrecht» in het nieuw Burgerlijk Wetboek? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 18/12/2017 In het Voorontwerp houdende invoeging van Boek II «Goederenrecht» in het nieuw Burgerlijk Wetboek, wordt erfpacht behandeld. LegalNews.be selecteerde een aantal relevante en verhelderende commentaren bij de voorgestelde artikelen: 1. Artikel 182 – Definitie en voorwerp 1.1. Voorgestelde definitie: ‘Het erfpachtrecht is het zakelijk gebruiksrecht dat

2017-12-18T11:02:41+00:00 18 december 2017|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Gespreide belasting van (onroerende) meerwaarden: u weet niet meer waar u aan begint (Spartax)

De aanleiding van deze nieuwsbrief is een hyperinteressante ruling in verband met erfpacht and lease back (voorafgaande beslissing 2016.138 van 19 april 2016). Techneuten met een neus voor leasing zullen meteen watertanden bij deze ruling. Mensen die minder met leasing te maken krijgen zullen zich op het eerste gezicht slechts

2017-01-30T12:32:31+00:00 30 januari 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , , |

Gewest schuift beschermde monumenten door naar Herita (Legal World)

De Vlaamse regering kan de beschermde monumenten waarvan zij eigenaar is, in erfpacht geven of in volle eigendom afstaan aan de Stichting Vlaams Erfgoed, aan een provincie of aan een stad. De Vlaamse regering kan aan die overdracht voortaan voorwaarden verbinden.