>Voeg code toe voor de </head> tag.Equator

Cass. 21 april 2021 – Een brandverzekeringsovereenkomst die door een onverdeelde mede-eigenaar wordt afgesloten voor het geheel van het gebouw… de overige mede-eigenaars kunnen vanaf nu ook aanspraak maken op een vergoeding! (Equator)

Auteurs: Nicolas Carette en Line Muller (Equator)Publicatiedatum: 08/06/2021 Bij een verzekering ten behoeve van derden sluit een verzekeringsnemer in eigen naam een verzekeringsovereenkomst waarin hij verbintenissen op zich neemt teneinde andermans verzekerbaar belang te waarborgen. Het is aldus niet de verzekeringnemer, maar een andere persoon die verzekerde is en die

Overheidsopdrachten en concessies. Overzicht van Nederlandstalige arresten Raad van State – januari 2021 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator)Publicatiedatum: 14/02/2021 In deze reeks artikelen wordt een selectie van de Nederlandstalige rechtspraak met betrekking tot overheidsopdrachten en concessies besproken die verschenen is op de website van de Raad van State. Lees hier het overzicht voor de maand januari 2021

2021-02-14T11:07:49+00:00 14 februari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Coronawet Justitie goedgekeurd – impact algemene vergaderingen appartementsmede-eigendom (Equator Advocaten)

Auteur: Equator AdvocatenPublicatiedatum: 21/12/2020 De wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd  tegen de verspreiding van COVID-19 werd donderdag 17 december 2020 gestemd en goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Weldra zal deze wet in het Belgisch Staatsblad

Kan bij een concurrentiegerichte dialoog de dialoogfase worden heropend na indiening van een offerte? Arrest Raad van State op 13 november 2020 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator)Publicatiedatum: 07/12/2020 1. De Raad van State heeft met zijn arrest dd. 13 november 2020, nr. 248.901 VOF DXC Technology Belgium e.a. een interessant debat geopend over de vraag of de dialoogfase bij een concurrentiegerichte dialoog kan worden heropend na indiening van een offerte. Deze vraag stelde

2020-12-07T14:57:27+00:00 7 december 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Het belang van de GDPR voor lokale besturen: opgelet met het gebruik van kieslijsten en (gepersonaliseerde) verkiezingspropaganda ! (Equator)

Auteurs: Simon Verhoeven en Alexander Verschave (Equator Advocaten) Publicatiedatum: 17/08/2020 Recent legde de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) lokale besturen administratieve boetes op wegens het niet naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort “AVG” en wellicht beter bekend als de “GDPR ”).[[1] Hoewel lokale besturen uiteraard met talrijke – en vaak soms complexe –

2020-08-24T15:02:34+00:00 25 augustus 2020|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

Het verlenen van zakelijke rechten impliceert geen concessie! (concessierecht) (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 24/08/2020  In een arrest van 17 augustus 2020, nr. 248.148 oordeelde de Raad van State dat het vestigen van zakelijke rechten voor de ontwikkeling, bouw en exploitatie van windmolenparken niet impliceert dat er ook sprake is van een concessie voor diensten/werken. Deze vraag is namelijk

2020-08-24T09:33:17+00:00 24 augustus 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

De Raad voor Vergunningsbetwistingen komt een eerste keer écht aan zet onder het Onteigeningsdecreet (Equator)

Auteurs: Steven Van Garsse en Anouck Vanermen (Equator Advocaten) Publicatiedatum: 12/08/2020 De Raad voor Vergunningsbetwistingen[1] is, sinds de inwerkingtreding van het Onteigeningsdecreet[2] op 1 januari 2018[3], bevoegd om kennis te nemen van beroepen die worden ingesteld tegen definitieve onteigeningsbesluiten.[4] Het heeft echter tot 3 maart 2020 geduurd voordat de Raad

Wordt de GDPR opzijgeschoven in tijden van corona? (Equator)

Auteur: Alexander Verschave en Simon Verhoeven (Equator advocaten) Publicatiedatum: 11/08/2020 In tijden van corona wordt er onder meer ingezet op contact tracing. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op lokale besturen, om deze contact tracing te vergemakkelijken. Lokale besturen zouden daarmee zicht kunnen krijgen op de contacten die de burgers met

2020-08-11T13:42:48+00:00 11 augustus 2020|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

Wezenlijke wijziging aan een overheidsopdracht: vervanging onderaannemer. Arrest Raad van State op 18 juni 2020 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 20/07/2020 In het arrest van 18 juni 2020, nr. 247.832, heeft de Raad van State zich zonder rechtsmacht verklaard voor wat betreft een wezenlijke wijziging aan een overheidsopdracht (en aldus tevens de impliciete beslissing om geen nieuwe overheidsopdracht uit te schrijven). De feiten die aan

2020-07-20T07:47:20+00:00 20 juli 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Overheidsopdrachten en horizontaal publiek-publieke samenwerking: het Hof van Justitie verduidelijkt op 28 mei 2020 (artikel 12, lid 4 Richtlijn 2014/24/EU) (Equator))

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 03/06/2020 Aanleiding voor dit artikel is het recente arrest van het Hof van Justitie dd. 28 mei 2020, C‑796/18. Het Hof van Justitie kreeg daar de mogelijkheid om zich te buigen over een casus waarin de (onderliggende) vraag luidt of het gezamenlijk doorontwikkelen van bestaande

2020-06-02T07:37:19+00:00 3 juni 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |