>Voeg code toe voor de </head> tag.Equator

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verduidelijkt begrip ‘aanvechtbare beslissing’ (Equator)

Auteur: Steven Van Garsse (Equator Advocaten) met medewerking van Koen De Metsenaere (student UAnwerpen) Publicatiedatum: 14/08/2020 In een arrest van 2 juli 2020[1] heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Verenigde Kamers) [2] verduidelijkingen gebracht omtrent het begrip aanvechtbare beslissing. In het raam van de organisatie van de Dublinoverdracht maakt de Dienst

2020-08-14T06:53:55+00:00 14 augustus 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

De Raad voor Vergunningsbetwistingen komt een eerste keer écht aan zet onder het Onteigeningsdecreet (Equator)

Auteurs: Steven Van Garsse en Anouck Vanermen (Equator Advocaten) Publicatiedatum: 12/08/2020 De Raad voor Vergunningsbetwistingen[1] is, sinds de inwerkingtreding van het Onteigeningsdecreet[2] op 1 januari 2018[3], bevoegd om kennis te nemen van beroepen die worden ingesteld tegen definitieve onteigeningsbesluiten.[4] Het heeft echter tot 3 maart 2020 geduurd voordat de Raad

Wordt de GDPR opzijgeschoven in tijden van corona? (Equator)

Auteur: Alexander Verschave en Simon Verhoeven (Equator advocaten) Publicatiedatum: 11/08/2020 In tijden van corona wordt er onder meer ingezet op contact tracing. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op lokale besturen, om deze contact tracing te vergemakkelijken. Lokale besturen zouden daarmee zicht kunnen krijgen op de contacten die de burgers met

2020-08-11T13:42:48+00:00 11 augustus 2020|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

Wezenlijke wijziging aan een overheidsopdracht: vervanging onderaannemer. Arrest Raad van State op 18 juni 2020 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 20/07/2020 In het arrest van 18 juni 2020, nr. 247.832, heeft de Raad van State zich zonder rechtsmacht verklaard voor wat betreft een wezenlijke wijziging aan een overheidsopdracht (en aldus tevens de impliciete beslissing om geen nieuwe overheidsopdracht uit te schrijven). De feiten die aan

2020-07-20T07:47:20+00:00 20 juli 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Overheidsopdrachten en horizontaal publiek-publieke samenwerking: het Hof van Justitie verduidelijkt op 28 mei 2020 (artikel 12, lid 4 Richtlijn 2014/24/EU) (Equator))

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 03/06/2020 Aanleiding voor dit artikel is het recente arrest van het Hof van Justitie dd. 28 mei 2020, C‑796/18. Het Hof van Justitie kreeg daar de mogelijkheid om zich te buigen over een casus waarin de (onderliggende) vraag luidt of het gezamenlijk doorontwikkelen van bestaande

2020-06-02T07:37:19+00:00 3 juni 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Overheidsopdrachten: kan een eis tot schadevergoeding worden ingediend na de uitvoering van de opdracht? Cassatie-arrest 8 november 2019 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 30/11/2019 Het Hof van Cassatie kreeg een interessante casus voorgeschoteld met betrekking tot de interpretatie van artikel 20 AAV 1996 (Middelen van optreden van de aanbestedende overheid, regime wet 1993). Het Hof van Cassatie moest zich namelijk buigen over de interpretatie van het Hof van Beroep

2019-11-30T10:52:57+00:00 30 november 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Uitsluiting van juridische diensten zoals voorzien in de Overheidsopdrachtenwet: arrest Grondwettelijk Hof 7 november 2019 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 13/11/2019 De problematiek Het Grondwettelijk Hof diende zich te buigen over de verenigbaarheid van de uitsluitingen van juridische diensten (arbitrage- en bemiddelingsdiensten en de diensten van advocaten) zoals voorzien in de Overheidsopdrachtenwet (zie artikel 28, §1, 3° en 4° wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten)

2019-11-13T16:52:21+00:00 13 november 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Overheidsopdrachten: kan een opdracht langer dan 4 jaar worden geplaatst en gegund, zonder dat in de opdrachtdocumenten wordt gemotiveerd waarom? Arrest Raad van State 24 oktober 2019 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 13/11/2019 Op de website van de Raad van State verscheen recent een interessant arrest met betrekking tot de interpretatie van artikel 57 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Concreet diende de Raad van State zich te buigen over de vraag of een opdracht

2019-11-13T17:00:36+00:00 13 november 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Codextrein bereikt nieuwe halte inzake de herziening of opheffing van plannen van aanleg of (gemeentelijke) ruimtelijke uitvoeringsplannen (Equator Advocaten)

Auteur: Equator Advocaten Publicatiedatum: 25/02/2019 In het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2019 verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2019 inzake de herziening of de opheffing van stedenbouwkundige voorschriften van algemene en bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. De grondslag van dit besluit zit

Verschil in overschrijving tussen publieke en private herstelvordering niet ongrondwettig (Equator Advocaten)

Auteur: Equator Advocaten Publicatiedatum: 12/02/2019 Krachtens oude artikelen 6.1.1 en 6.1.41 – 6.1.43 VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) kan hetzij de (gewestelijke) stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester en schepenen hetzij een burgerlijke partij voor de straf- en burgerlijke rechter een herstelvordering stellen. Deze vordering is erop gericht een onwettige