De omvang van het begrip samenwerking in het licht van artikel 12, lid 4 van Richtlijn 2014/24/EU – artikel 31 van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016. Hof van Justitie 22 december 2022 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) In het arrest van 22 december 2022 verduidelijkt het Hof van Justitie nogmaals de omvang van het begrip samenwerking in het licht van artikel 12, lid 4 van Richtlijn 2014/24/EU – artikel 31 van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016, m.n. de exceptie voor de zogenaamde horizontale publiek-publieke samenwerking. Waar er…

Lees meer

Overheidsopdrachten. Hof van Justitie wijst op 10 november 2022 op het onderscheid tussen een overheidsopdracht en een concessie voor diensten (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) In het arrest van 10 november 2022, C-486/21 duidt het Hof van Justitie nogmaals het onderscheid tussen een overheidsopdracht en een concessie voor diensten. De feiten die aan de grondslag lagen, hadden betrekking op een openbaar systeem voor het huren en delen van elektrische voertuigen. Het Hof van Justitie verduidelijkte dat…

Lees meer

Overheidsopdrachten. Hof van Justitie wijst op 17 november 2022 op het onderscheid tussen bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) In een recent arrest wijst het Hof van Justitie op het onderscheid tussen bedrijfsgeheimen in de zin van Richtlijn 2016/943 en de vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 21, lid 1, van Richtlijn 2014/24 (de Overheidsopdrachtenrichtlijn). Volgens de bewoordingen van laatstgenoemde bepaling omvat de daarin bedoelde informatie namelijk onder andere…

Lees meer

Inhouse-exceptie bij het gunnen van een overheidsopdracht. Arrest Hof van Justitie 12 mei 2022 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Het Hof van Justitie velde op 12 mei 2022 een interessant arrest over het gebruik van de zogenaamde inhouse-exceptie vervat in de overheidsopdrachtenrichtlijnen. Deze exceptie, ofwel uitsluitingsgrond van het toepassingsgebied van de richtlijn(en), kan door een aanbestedende dienst worden toegepast bij het gunnen van een overheidsopdracht aan een publieke of privaatrechtelijke…

Lees meer

Ook in appartementsgebouwen is een telecomoperator eigenaar van de kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrusting die hij aanbrengt in de gemeenschappelijke delen van een gebouw (Equator)

Auteur: Equator Het eigendomsstatuut van kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrusting wordt bepaald door artikel 97 van de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven in werking getreden. De bepaling is recent gewijzigd om meer duidelijkheid te creëren over het eigendomsstatuut van kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen bij mede-eigendommen.…

Lees meer