>Voeg code toe voor de </head> tag.elektronische facturering

Overheidsopdrachten: wet van 7 april 2019 inzake elektronische facturering in Staatsblad van 16 april 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 17/04/2019 In navolging van de goedkeuring op 28 maart 2019 door de Kamer van Volksvertegenwoordigers van het ‘Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en