>Voeg code toe voor de </head> tag.eigendomsvoorbehoud

Contracten: waarom veel clausules wellicht aan een update toe zijn! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/06/2019 Veel clausules die zijn opgenomen in heel wat klassieke contracten zijn in het licht van diverse nieuwe wetgeving aan een update toe. Clausules in verband met vertegenwoordigingsbevoegdheid  De vraag stelt zich naar de impact van de op 4 april 2019 gepubliceerde nieuwe vennootschapswetgeving inzake de aanpassing

Uitbreiding van het eigendomsvoorbehoud onder de nieuwe pandwet – naar een betere bescherming voor de schuldeiser (Firmus Advocaten)

Auteur: Firmus Advocaten Publicatiedatum: 13/05/2019 Eigendomsvoorbehoud – Algemeen Voor leveranciers van roerende goederen (bv. auto’s of bouwmaterialen) is het aangewezen dat zij in hun overeenkomsten een clausule van eigendomsvoorbehoud inlassen. Met zulke clausule wordt bedongen dat de eigendomsoverdracht van leverancier/schuldeiser naar klant/schuldenaar, die normalerwijze onmiddellijk plaatsvindt, wordt opgeschort totdat de

Eigendomsvoorbehoud onbetaalde verkoper: sluitingsvergadering faillissement negeren kost geld. Cassatie 2 november 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 06/12/2018 De feiten Op 23 juni 2008 deed de FCE BANK PLC, vennootschap naar Engels recht als onbetaalde verkoper aangifte deed van haar schuldvordering in het faillissement en deze schuldvordering werd opgenomen voor een bedrag van 28.483,33 euro bevoorrecht in het proces-verbaal van nazicht van 15 augustus

2018-12-04T11:18:43+00:00 6 december 2018|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Contracten : veel clausules zijn wellicht toe aan een update! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 29/08/2018 In het licht van een aantal (nakende) nieuwe wetswijzigingen in het ondernemingsrecht kan deze nieuwe wetgeving een impact kan hebben op clausules die in heel wat klassieke contracten opgenomen zijn, maar die, in het licht van deze nieuwe wetgeving, wellicht aan een update toe zijn. Mr.

2018-08-29T09:41:02+00:00 29 augustus 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Eigendomsvoorbehoud, ook wanneer uw goederen zijn doorverkocht ? Ja, indien… (Belexa Advocaten)

Auteur: Benoit Beele (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: 03/07/2018 Een clausule van eigendomsvoorbehoud is zeer gebruikelijk in algemene factuurvoorwaarden. Het is in principe enkel tegenstelbaar aan uw mede-contractant, maar de nieuwe Pandwet biedt de schuldeiser mits registratie meer mogelijkheden en een betere positie. De wijze van uitvoering van uw rechten is ook aangepast

Eigendomsvoorbehoud voor leveringen door de aannemer (Schoups)

Auteurs: Gerlinde Gielis en Siegfried Busscher (Schoups) Publicatiedatum: 30/05/2018 De nieuwe Pandwet die op 1 januari 2018 in werking is getreden, veralgemeent de toepassing van het eigendomsvoorbehoud. Een eigendomsvoorbehoud laat toe om een eigendomsoverdracht contractueel uit te stellen tot een later tijdstip, bijvoorbeeld tot de volledige betaling van de prijs. Door het eigendomsvoorbehoud blijft

Kan u uw goederen terughalen bij niet-betaling? (Monard Law)

Auteur: Michiel Valkeners (Monard Law) Publicatiedatum: 30/04/2018 Een clausule van eigendomsvoorbehoud wordt als onmisbaar beschouwd in commerciële samenwerkingsovereenkomsten en wordt vaak opgenomen in algemene voorwaarden van leveranciers. Zodoende blijft men immers als verkoper eigenaar van de verkochte goederen tot op het ogenblik dat de volledige kooprijs van de goederen werd voldaan.

De invloed van de nieuwe Pandwet op de bouwsector : het eigendomsvoorbehoud voor aannemingsovereenkomsten sinds 1 januari 2018 (Bienstman-Decloedt Advocaten)

Auteur: Tuur Latré (Bienstman-Decloedt Advocaten) Publicatiedatum: maart 2018 Beding van eigendomsvoorbehoud Volgens artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek is er eigendomsoverdracht van zodra de koper en de verkoper een wilsovereenstemming hebben bereikt over de zaak en de prijs, ook al is er nog tot geen enkele betaling, noch levering overgegaan. Koper

Eigendomsvoorbehoud : een must-have in uw algemene voorwaarden (PAQT Advocaten)

Auteur: PAQT Advocaten Publicatiedatum: 07/02/2018 Iedere leverancier van roerende goederen ziet zich wel eens geconfronteerd met een slecht betalende klant.  De meeste leveranciers vangen dit op door de inlassing van een beding van eigendomsvoorbehoud, waardoor de effectieve overdracht van eigendom wordt uitgesteld tot ná de integrale betaling van de prijs.

Versterkt eigendomsvoorbehoud voor verkopers en aannemers sinds 1 januari 2018 (Stappers Advocaten)

Auteurs:  Katrijn van der Maat en Bert Gregoir  (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 25/01/2018 Bij een koopovereenkomst gaat de eigendom in principe over naar de koper zodra partijen wilsovereenstemming hebben bereikt over zaak en prijs, zelfs al is de zaak nog niet geleverd en/of de prijs nog niet betaald. Bij een aannemingsovereenkomst in de bouwsector