>Voeg code toe voor de </head> tag.EHRM

Actueel procesbelang bij Raad van State op losse schroeven (Forum Advocaten)

Auteurs: Florentina Alimusaj en Reiner Tijs (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 08/10/2019 “Een ambtenaar vecht een benoeming aan bij de Raad van State, maar gaat lopende de procedure zelf op pensioen. Heeft hij dan nog een voldoende belang bij de procedure?” Het beschreven geval is een klassieker, waarbij de Raad van State er vanuit gaat dat

2019-10-19T10:21:20+00:00 23 oktober 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , |

Fiscaal strafrecht grondig hervormd: strafrechter wordt fiscaal rechter! – strafpleiter wordt fiscaal advocaat? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Sarah Vandorpe (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: september 2019 De strafprocedure is de wetgevingstsunami die ons land heeft gekend niet ontsnapt. Met name de fiscale strafprocedure werd recent fundamenteel hervormd, door de Wet van 5 mei 2019 (B.S. 24 mei 2019). De wijzigingen zijn ons inziens van die aard dat alle

2019-09-28T07:04:27+00:00 28 september 2019|Categories: Directe belastingen Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Weigering om getuigen à décharge te horen vereist concrete motivering (Joachim Meese)

Auteur: Advocatenkantoor Joachim Meese Publicatiedatum: 28/02/2019 Over de verplichting van de vonnisrechter om getuigen à charge te horen wanneer de beklaagde daarom verzoekt, is het standpunt van de rechtspraak ondertussen genoegzaam bekend. Gaat het echter om een vraag tot het horen van een getuige à décharge, dan is de toestand iets anders. In een

2019-03-12T09:18:10+00:00 12 maart 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Raad van State versoepelt toegangsvereiste (actueel belang) (Stibbe)

Auteur: Bastiaan Schelstraete (Stibbe) Publicatiedatum: 11/02/2019 De algemene vergadering van de Raad van State heeft in zijn arrest van 15 januari 2019 de ontvankelijkheidsvoorwaarde van het actueel belang enigszins versoepeld. Dit is in navolging van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die de Raad van State reeds

2019-02-14T11:50:55+00:00 14 februari 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , , |

Ēcis t. Letland: ernstig ongelijke strafuitvoering mannen en vrouwen schendt de artikelen 14 en 8 EVRM (Joachim Meese)

Auteur: Advocatenkantoor Joachim Meese Publicatiedatum: 11/01/2019 In de zaak Ēcis t. Letland heeft het EHRM zich op 10 januari 2019 uitgesproken over de vraag of een verschillende behandeling van mannen en vrouwen bij de strafuitvoering al dan niet een schending oplevert van het EVRM. De verzoeker zat in de gevangenis tussen 2002

2019-01-16T13:26:04+00:00 16 januari 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Europees Hof voor de Rechten van de Mens bevestigt andermaal dat niemand mag worden bestraft zonder bestaande strafwet op het moment van de feiten (Waeterinckx Advocaten)

Auteur: Waeterinckx Advocaten Publicatiedatum: 17/07/2018 Europees Hof voor de Rechten Mens (Grote kamer) 28 juni 2018, G.I.E.M. s.r.l. t. Italië, nrs. 1828/06, 34163/07 en 19029/11 Feiten en klacht De eisers voor de Grote kamer bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (verder: EHRM) waren vier verschillende Italiaanse vennootschappen

2018-07-19T12:25:16+00:00 19 juli 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Ontslag omwille van “privé”-gebruik van de bedrijfscomputer : geen schending van het recht op eerbiediging van het privéleven (Eubelius)

Auteurs: Véronique Pertry en Sophie Vantomme (Eubelius) Publicatiedatum: 15/06/2018 Vijf maanden na de uitspraak in de Bărbulescu-zaak heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens opnieuw een arrest geveld met betrekking tot privacy op de werkvloer. De verzoeker, de heer Libert, had aangeklaagd dat zijn voormalige werkgever, de Franse nationale

2018-06-19T09:11:59+00:00 19 juni 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht Privacy recht|Tags: , , , |

Briefwisseling tussen gedetineerde en advocaat openen : EHRM zet puntjes op de i – arrest 24 mei 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/05/2018 Op 24 mei 2018 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Frankrijk veroordeeld wegens schending van het vertrouwelijk karakter van de briefwisseling tussen een gedetineerde en zijn advocaat. In het arrest wordt erop gewezen dat openen en lezen van correspondentie door politie en

2018-05-26T09:25:35+00:00 27 mei 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Grondwettelijk Hof waarschuwt opnieuw tegen een te strenge toepassing van de voorwaarden voor het verzet – arrest van 17 mei 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 24/05/2018 Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 mei 2018 waarschuwt tegen te strenge toepassing van de voorwaarden voor het verzet vanuit de bescherming van de rechten van verdediging. LegalNews.be vroeg meer uitleg aan mr. Catherine Van de Heyning (advocaat Eubelius). Het ongedaan verzet: het arrest

2018-05-24T15:34:04+00:00 24 mei 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , , |

Whereabouts en het recht op privacy : verenigbaar? (Van Steenbrugge)

Auteur: Ruben Vispoel (Van Steenbrugge Advocaten) Publicatiedatum: 27/03/2018 Tour de France 2007 Elke sportliefhebber herinnert zich ongetwijfeld Michael Rasmussen, een voormalig Deens wielrenner en begenadigd klimmer. Indien de naam u niet bekend voorkomt, raad ik aan hem even te googelen. U zal merken dat deze klimgeit een aanzienlijke bekendheid verwierf, maar niet zozeer

2018-03-27T09:04:14+00:00 27 maart 2018|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , , |