>Voeg code toe voor de </head> tag.EHRM

Voorzienbaarheid van strafbepalingen. Interessante opinie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 29 mei 2020 (Artes Law)

Auteur: Catherine Van de Heyning (Artes Law) Publicatiedatum: 02/06/2020 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 29 mei 2020 haar opinie gegeven over de voorzienbaarheid van strafbepalingen. Het Hof gaat in haar tweede opinie in op de vraag of een strafbepaling mag verwijzen naar andere rechtsnormen

2020-06-02T07:41:40+00:00 2 juni 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Spijtoptantenregeling goedgekeurd onder voorbehoud – Grondwettelijk Hof 6 februari 2020 (Artes Law)

Auteur: Prof. dr. Catherine Van de Heyning, UAntwerpen, partner Artes Law Publicatiedatum: 08/02/2020 Het Grondwettelijk Hof heeft op 6 februari 2020 de spijtoptantenregeling bevestigd onder voorbehoud van enkele waarborgen om onrechtmatige druk en willekeur te vermijden. Het Grondwettelijk Hof steunt op de EHRM-rechtspraak Het Grondwettelijk Hof steunt hierbij op de

2020-02-08T10:34:51+00:00 8 februari 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , , |

Geheime camerabewaking op de werkvloer, mag dat? Een recente uitspraak van het EHRM (Schoups)

Auteur: Sara Mannaerts (Schoups)  Publicatiedatum: 11/12/2019 In een recent arrest van de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen, oordeelde het Hof dat geheime camerabewaking op de werkplaats, althans met het oog op het vaststellen van diefstal door werknemers, niet in strijd is met het recht

2019-12-12T18:46:32+00:00 13 december 2019|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , , |

Actueel procesbelang bij Raad van State op losse schroeven (Forum Advocaten)

Auteurs: Florentina Alimusaj en Reiner Tijs (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 08/10/2019 “Een ambtenaar vecht een benoeming aan bij de Raad van State, maar gaat lopende de procedure zelf op pensioen. Heeft hij dan nog een voldoende belang bij de procedure?” Het beschreven geval is een klassieker, waarbij de Raad van State er vanuit gaat dat

2019-10-19T10:21:20+00:00 23 oktober 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , |

Fiscaal strafrecht grondig hervormd: strafrechter wordt fiscaal rechter! – strafpleiter wordt fiscaal advocaat? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Sarah Vandorpe (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: september 2019 De strafprocedure is de wetgevingstsunami die ons land heeft gekend niet ontsnapt. Met name de fiscale strafprocedure werd recent fundamenteel hervormd, door de Wet van 5 mei 2019 (B.S. 24 mei 2019). De wijzigingen zijn ons inziens van die aard dat alle

2019-09-28T07:04:27+00:00 28 september 2019|Categories: Directe belastingen Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Weigering om getuigen à décharge te horen vereist concrete motivering (Joachim Meese)

Auteur: Advocatenkantoor Joachim Meese Publicatiedatum: 28/02/2019 Over de verplichting van de vonnisrechter om getuigen à charge te horen wanneer de beklaagde daarom verzoekt, is het standpunt van de rechtspraak ondertussen genoegzaam bekend. Gaat het echter om een vraag tot het horen van een getuige à décharge, dan is de toestand iets anders. In een

2019-03-12T09:18:10+00:00 12 maart 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Raad van State versoepelt toegangsvereiste (actueel belang) (Stibbe)

Auteur: Bastiaan Schelstraete (Stibbe) Publicatiedatum: 11/02/2019 De algemene vergadering van de Raad van State heeft in zijn arrest van 15 januari 2019 de ontvankelijkheidsvoorwaarde van het actueel belang enigszins versoepeld. Dit is in navolging van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die de Raad van State reeds

2019-02-14T11:50:55+00:00 14 februari 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , , |

Ēcis t. Letland: ernstig ongelijke strafuitvoering mannen en vrouwen schendt de artikelen 14 en 8 EVRM (Joachim Meese)

Auteur: Advocatenkantoor Joachim Meese Publicatiedatum: 11/01/2019 In de zaak Ēcis t. Letland heeft het EHRM zich op 10 januari 2019 uitgesproken over de vraag of een verschillende behandeling van mannen en vrouwen bij de strafuitvoering al dan niet een schending oplevert van het EVRM. De verzoeker zat in de gevangenis tussen 2002

2019-01-16T13:26:04+00:00 16 januari 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Europees Hof voor de Rechten van de Mens bevestigt andermaal dat niemand mag worden bestraft zonder bestaande strafwet op het moment van de feiten (Waeterinckx Advocaten)

Auteur: Waeterinckx Advocaten Publicatiedatum: 17/07/2018 Europees Hof voor de Rechten Mens (Grote kamer) 28 juni 2018, G.I.E.M. s.r.l. t. Italië, nrs. 1828/06, 34163/07 en 19029/11 Feiten en klacht De eisers voor de Grote kamer bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (verder: EHRM) waren vier verschillende Italiaanse vennootschappen

2018-07-19T12:25:16+00:00 19 juli 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Ontslag omwille van “privé”-gebruik van de bedrijfscomputer : geen schending van het recht op eerbiediging van het privéleven (Eubelius)

Auteurs: Véronique Pertry en Sophie Vantomme (Eubelius) Publicatiedatum: 15/06/2018 Vijf maanden na de uitspraak in de Bărbulescu-zaak heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens opnieuw een arrest geveld met betrekking tot privacy op de werkvloer. De verzoeker, de heer Libert, had aangeklaagd dat zijn voormalige werkgever, de Franse nationale

2018-06-19T09:11:59+00:00 19 juni 2018|Categories: Ondernemingsrecht Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , , |