>Voeg code toe voor de </head> tag.EHRM

Getuigen à charge versus het ondervragingsrecht van de verdediging – het belang voor de fiscale rechtspraktijk na het Keskin-arrest (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Jan Sandra (Imposto Advocaten)Publicatiedatum: 06/05/2021 Het recht van de verdediging om getuigen à charge te ondervragen    Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) beschermt het recht op een eerlijk proces. Dit artikel bepaalt onder meer dat wie vervolgd wordt

Vaccinatieverplichting: geen schending mensenrechten – arrest EHRM 8 april 2021 (Dewallens & Partners)

Auteur: Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)Publicatiedatum: 11/04/2021 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens sprak zich op 8 april 2021 uit over de verplichte vaccinaties in Tsjechië. Het ging om het opleggen van een vaccinatieverplichting én over de gevolgen die gekoppeld worden aan de overtreding ervan (geldboete en

2021-04-11T10:43:19+00:00 11 april 2021|Categories: Medisch recht|Tags: , , |

De redelijke termijn bij fiscale betwistingen: het Europese Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelt België… (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Sarah Vandorpe (Imposto Advocaten)Publicatiedatum: 15/01/2021 Recent werd de Belgische Staat door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) veroordeeld wegens de schending van artikel 6 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM). Dit artikel waarborgt het recht op een

2021-01-16T09:49:07+00:00 18 januari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Fiscus verliest veldslag in strijd tegen buitenlandse bankkaarten (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: Bart Coopman (De Broeck, Van Laere & Partners) Publicatiedatum: 13/08/2020 In een recent vonnis d.d. 13 december 2019 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen wordt de fiscus terug gefloten in haar strijd tegen het gebruik van buitenlandse bankkaarten om betalingen te verrichten. Situering van de aanval op

2020-08-21T10:34:13+00:00 18 augustus 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Voorzienbaarheid van strafbepalingen. Interessante opinie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 29 mei 2020 (Artes Law)

Auteur: Catherine Van de Heyning (Artes Law) Publicatiedatum: 02/06/2020 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 29 mei 2020 haar opinie gegeven over de voorzienbaarheid van strafbepalingen. Het Hof gaat in haar tweede opinie in op de vraag of een strafbepaling mag verwijzen naar andere rechtsnormen

2020-06-02T07:41:40+00:00 2 juni 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Spijtoptantenregeling goedgekeurd onder voorbehoud – Grondwettelijk Hof 6 februari 2020 (Artes Law)

Auteur: Prof. dr. Catherine Van de Heyning, UAntwerpen, partner Artes Law Publicatiedatum: 08/02/2020 Het Grondwettelijk Hof heeft op 6 februari 2020 de spijtoptantenregeling bevestigd onder voorbehoud van enkele waarborgen om onrechtmatige druk en willekeur te vermijden. Het Grondwettelijk Hof steunt op de EHRM-rechtspraak Het Grondwettelijk Hof steunt hierbij op de

2020-02-08T10:34:51+00:00 8 februari 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , , |

Geheime camerabewaking op de werkvloer, mag dat? Een recente uitspraak van het EHRM (Schoups)

Auteur: Sara Mannaerts (Schoups)  Publicatiedatum: 11/12/2019 In een recent arrest van de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen, oordeelde het Hof dat geheime camerabewaking op de werkplaats, althans met het oog op het vaststellen van diefstal door werknemers, niet in strijd is met het recht

2019-12-12T18:46:32+00:00 13 december 2019|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , , |

Actueel procesbelang bij Raad van State op losse schroeven (Forum Advocaten)

Auteurs: Florentina Alimusaj en Reiner Tijs (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 08/10/2019 “Een ambtenaar vecht een benoeming aan bij de Raad van State, maar gaat lopende de procedure zelf op pensioen. Heeft hij dan nog een voldoende belang bij de procedure?” Het beschreven geval is een klassieker, waarbij de Raad van State er vanuit gaat dat

2019-10-19T10:21:20+00:00 23 oktober 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , |

Fiscaal strafrecht grondig hervormd: strafrechter wordt fiscaal rechter! – strafpleiter wordt fiscaal advocaat? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Sarah Vandorpe (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: september 2019 De strafprocedure is de wetgevingstsunami die ons land heeft gekend niet ontsnapt. Met name de fiscale strafprocedure werd recent fundamenteel hervormd, door de Wet van 5 mei 2019 (B.S. 24 mei 2019). De wijzigingen zijn ons inziens van die aard dat alle

2019-09-28T07:04:27+00:00 28 september 2019|Categories: Directe belastingen Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Weigering om getuigen à décharge te horen vereist concrete motivering (Joachim Meese)

Auteur: Advocatenkantoor Joachim Meese Publicatiedatum: 28/02/2019 Over de verplichting van de vonnisrechter om getuigen à charge te horen wanneer de beklaagde daarom verzoekt, is het standpunt van de rechtspraak ondertussen genoegzaam bekend. Gaat het echter om een vraag tot het horen van een getuige à décharge, dan is de toestand iets anders. In een

2019-03-12T09:18:10+00:00 12 maart 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |