>Voeg code toe voor de </head> tag.effectentaks

Effectentaks 2.0 gaat definitief van start (De Broeck Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 19/03/2021 De wet van 17 februari 2021 voert een nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen in, de zogenaamde effectentaks 2.0, die op 26 februari 2021 in werking is getreden. Effectenrekeningen met een (gemiddelde) waarde van meer dan € 1.000.000 zullen worden onderworpen aan

De nieuwe effectentaks 2.0 is een feit (Loyens & Loeff)

Auteurs: Benno Daemen, Barbara Albrecht, Eléonore van der Loos, Stephanie van Gils en Sofie Bastenie (Loyens & Loeff)Publicatiedatum: 18/02/2021 Het Belgische parlement heeft op 11 februari het wetsontwerp inzake de nieuwe effectentaks, een vermogenstaks, goedgekeurd. Effectenrekeningen met een (gemiddelde) waarde van meer dan € 1.000.000 zullen worden onderworpen aan een

2021-02-23T09:34:16+00:00 23 februari 2021|Categories: Directe belastingen Financieel recht|Tags: , |

Wetsontwerp houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen (JTER) gaat in de finale fase (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts, Dirk Coveliers, Bart De Cock en Christophe Coudron (Tiberghien)Publicatiedatum: 23/12/2020 Deze regering wenst blijkbaar te volharden in de (her)invoering van een herwerkte jaarlijkse taks op de effectenrekeningen (hierna JTER).  Door te blijven vasthouden aan de effectenrekening als belastbaar feit en te ontkennen dat het hier om

2021-01-06T11:38:52+00:00 6 januari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Nieuwe taks op de effectenrekeningen: quid tak 21 reserves? (Tiberghien)

Auteurs: Christophe Coudron en Anouk Van der Mast (Tiberghien) Publicatiedatum: 24/11/2020 Begin november 2020 heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd waarbij een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen ingevoerd wordt in het Wetboek diverse rechten en taksen. Het voorontwerp werd ondertussen naar de Raad van State verzonden. Het toepassingsgebied van de

2020-12-09T08:30:55+00:00 10 december 2020|Categories: Directe belastingen Verzekeringsrecht|Tags: , , |

Voorontwerp van wet houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekening (november 2020 – federale regering) – 7 kritische kanttekeningen (Jus-tax)

Auteurs: Paul Verhaeghe en Roel Deseyn (Jus-tax)Publicatiedatum: 08/12/2020 Wat ? De Regering is van plan effectenrekeningen waar meer dan 1 miljoen EUR op staat te onderwerpen aan een taks van 0,15%. Om de waarde van 1 miljoen EUR (in de referentieperiode tussen 1 oktober jaar X en 30 september jaar

2020-12-09T08:24:02+00:00 9 december 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

De pijnpunten van de nieuwe effectentaks (Bloom Law)

Auteur: Michel Maus (Bloom Law) Publicatiedatum: 13/11/2020 In het regeerakkoord van de nieuwe Vivaldi-regering werd gesteld dat “de overheid zal streven naar een eerlijke bijdrage van die personen die het grootste vermogen hebben om bij te dragen, met respect voor het ondernemerschap.” De opbrengst van deze “eerlijke bijdrage”, die tussen

2020-11-25T12:21:09+00:00 27 november 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Taks op de effectenrekeningen 2.0: Ettelijke aandachtspunten en bedenkingen – Update 10/11/2020 (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts, Dirk Coveliers en Bart De Cock (Tiberghien) Publicatiedatum: 10/11/2020 Aansluitend op onze newsflash van 3 november 2020 en de newsflash van 4 november 2020 waarin de krachtlijnen van de nieuwe taks op de effectenrekeningen 2.0 werden besproken, hierbij een aantal kritische bedenkingen (niet exhaustief) bij het nieuwe voorontwerp, dat intussen naar de Raad van

2020-11-13T12:13:27+00:00 13 november 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Nieuwe taks op effectenrekening – Nieuw fiscaal wangedrocht? (Van Havermaet)

Auteur: Gert De Greeve (Van Havermaet) Publicatiedatum: 04/11/2020 Een vermogensbelasting, komt die er nu in België of niet? De ministerraad heeft alvast een nieuwe “taks” in voorbereiding. De Raad van State zal erover advies geven, waarna het voorstel ter goedkeuring aan het Parlement wordt voorgelegd. Onderstaande geldt dus onder voorbehoud

2020-11-10T11:05:36+00:00 11 november 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Effectentaks vernietigd: teruggaaf mogelijk? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 22/10/2019 Op 10 maart 2018 is de taks op effectenrekeningen in werking getreden. De houders van effectenrekeningen waarvan de waarde 500.000,00 euro overstijgt, worden sedertdien onderworpen aan een taks van 0,15%. Een eerste voorziening bij het Grondwettelijk Hof tegen de taks op effectenrekeningen werd op datum

2019-10-22T12:38:07+00:00 25 oktober 2019|Categories: Directe belastingen Financieel recht|Tags: , , |

Taks op effectenrekeningen- enkele verduidelijkingen bij de aangifte en bij de terugvraag van teveel betaalde taks door titularissen van effectenrekeningen (Tiberghien)

Auteur: Dirk Coveliers (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/06/2019 Een administratieve circulaire van 17 april 2019, opgesteld in de vorm van vragen en antwoorden, vat de regels samen over deze aangifte en betaling van de taks op effectenrekeningen. Verder bevat hij ook preciseringen over de aanvraag tot terugbetaling van teveel betaalde taks Voor effectenrekeningen aangehouden

2019-07-06T11:28:59+00:00 6 juli 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |